Українець Наталія Андріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Українець Наталія Андріївна
RTEmagicC Ukrajinec Nat111.jpg.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 2 жовтня 1968 року
Місце народження м. Львів
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1993 р.
Спеціальність електрофізика
Галузь наукових інтересів формування властивостей плівок напівпровідникових сполук групи А2В6 та структур на їхній основі.
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Науковий керівник кандидат фізико-математичних наук, доцент Ільчук Григорій Архипович, Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри загальної фізики
Дата присвоєння н.с. 2000 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2004 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра фізики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Українець Наталія Андріївна — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народилась 2 жовтня 1968 року.

У 1993 році закінчила Львівський політехнічний інститут.

У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему: Процеси парофазного росту телуридів кадмію і цинку та бар’єри Шоткі на їх основі [Текст] : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.01 / Українець Наталія Андріївна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2000. — 151 арк. — арк. 143-151

Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук, доцент Ільчук Григорій Архипович, Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри загальної фізики .

З 2004 року працює на посаді доцента кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Навчальна робота

В університеті читає курс загальної фізики.

Наукові зацікавлення

Основний напрям наукових досліджень — формування властивостей плівок напівпровідникових сполук групи А2В6 та структур на їхній основі.

Основні публікації

Авторка і співавторка близько 20-ти наукових праць та методичних розробок, 3-х патентів, учасниця 18-ти наукових конференцій.

Серед них:

  1. Реактор для парофазного вирощування в замкнутому об’ємі монокристалів cdte, znte/ Номер патенту: 50323 | Автори: Ільчук Григорій Архипович, Українець Валентин Остапович, Будзан Богдан Борисович, Українець Наталія Андріївна, Лопатинський Іван Євстахович | Опубліковано: 15.10.2002 | МПК: C30B 25/08
  2. Спосіб легування телуриду кадмію/ Номер патенту: 58024 | Автори: Українець Наталія Андріївна, Українець Валентин Остапович, Ільчук Григорій Архипович, Лопатинський Іван Євстахович, Скульський Михайло Юліанович | Опубліковано: 15.07.2003 | МПК: C30B 31/00
  3. Збірник задач з фізики : Навчальний посібник для студ. вузів/ Іван Євстахович Лопатинський, Ігор Романович Зачек, Володимир Миколайович Середа, Тетяна Доріанівна Крушельницька, Наталія Андріївна Українець; В.о. Нац.ун-т «Львівська політехніка».— Львів :Вид-во «Львівська політехніка», 2003.— 124 с. ISBN 966-553-359-2
  4. Гетероконтакт CdS-білок на основі електрохімічносинтезованих плівок сульфіду кадмію / Г.А. Ільчук, В.В. Кусьнеж, Н.А.Українець, Є.В. Охремчук, О.І. Кунтий, В.О. Українець // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2005. — № 532: Електроніка. — С. 60-64. — Бібліогр.: 10назв.
  5. Дослідження спектрального розподілу поглинання та визначення ширини забороненої зони напівпровідника : Інстр. до лаборатор. роботи № 9 з дисципліни «Фізика» для студ. інж.-техн. спец. / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; Уклад.: І.Є. Мороз, М.М. Рудка, H. А. Українець. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2005. — 12 с. — Бібліогр.: с. 11 (3 назви).
  6. Імпедансні характеристики гетероконтактів на основі електрохімічно синтезованих напівпровідникових плівок CdS// / Г.А. Ільчук, В.О.Українець, В.В. Кусьнеж, О.І. Кунтий, Є. Охремчук, Н.А. Українець // Фізика і технологія тонких плівок : Матеріали ювіл. Х Міжнар. конф., 16-21 трав. 2005р., Івано-Франківськ. — Івано-Франківськ, 2005 — Т. 1. — С. 195-196.
  7. Фізичні властивості електрохімічно синтезованих плівок кадмію сульфіду / Г.А. Ільчук, В.В. Кусьнеж, Н.А. Українець, Р.Ю. Петрусь, В.О.Українець, С.П. Дубельт // V Міжнар. шк.-конф. «Акт. пробл. фізики напівпровідників» : Тези доп., Дрогобич, 27-30 черв. 2005 р. - Дрогобич, 2005.— С. 184-186. — Бібліогр.: 4 назви. Уханська Дарія Василівна
  8. Збірник задач з фізики : навч.посіб. / А. М. Андрейко, І. В. Бандрівчак, С. Р. Баран, О. Б. Біленька, Б. І.Гасій, Ф. М. Гончар, Р. І. Гущак, О. М. Горіна, С. П. Дубельт, О. С. Захар’яш, Г. А. Ільчук, О. В. Коломієць, І. М. Кравчук, В. І. Лобойко, І. Є.Лопатинський, М. Ф. Омелян, О. В. Рибак, М. М. Романюк, М. М. Рудка, М. В. Токарівський, В. О. Українець, Н. А. Українець, О. В. Франів, В. І. Чигінь, В.І. Чіх, Р. Я. Юречко, С. І. Ющук, С. О. Юр’єв ; за ред. І. С. Лопатинського, А.М. Андрейка ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». −2-ге вид., доповн. і переробл. -Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — 320 с. -Бібліогр.: с. 316(4 назви).
  9. Лабораторний практикум з фізики :навч. посіб. для всіх форм навчання. Ч. 1. Лабораторія механіки та молекулярної фізики / І. В. Бандрівчак, С. Р. Баран, І. М. Бордун, B. М. Габа, Ф. М. Гончар, О. М. Горіна, С. П. Дубельт, О. С. Захар’яш, І. Р. Зачек, Г. А. Ільчук, І. М.Кравчук, Т. Д. Крушельницька, В. І. Лобойко, І. Є. Лопатинський, М. М. Романюк, Н. А. Українець, О. В. Франів, С. Б. Харамбура, В. І. Чіх ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». −2-ге вид., виправл. і доповн. — Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2010. — 188 с. : іл. — Бібліогр. в кінці лаборатор. робіт.

Контакти

(головний корпус, кімната № 137,

тел.258-27-66)