Токарєв Віктор Сергійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Токарєв Віктор Сергійович
Tokarev.jpg
д.х.н., професор
Дата народження 22 лютого 1950 року.
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1972 р.
Спеціальність хімічна технологія
Галузь наукових інтересів Створення полімерних порожнистих мікросфер з функціоналізованою поверхнею
Кваліфікаційний рівень хімік-технолог
Науковий ступінь доктор хімічних наук
Науковий керівник доктор хімічних наук, професор Воронов Станіслав Андрійович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Вчене звання старший науковий співробітник
Поточне місце роботи Кафедра органічної хімії, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Токарєв Віктор Сергійович — доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри органічної хімії, Інституту хімії та хімічних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 22 лютого 1950 року.

Член Спеціалізованої вченої ради Д 35.156.01, створеної наказом МОН України # 654 від 31.05.2013 р. в Інституті фізики конденсованих систем Національної академії наук України з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностю: 01.04.24 — фізика колоїдних систем.

Освіта:

Тема докторської дисертації: Міжфазні реакції функціональних олігомерів, як метод створення наношарів і композитних матеріалів [Текст] : дис. д-рахім. наук: 02.00.06 / Токарєв Віктор Сергійович; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2006. — 360 , [11]арк.: рис., табл. — арк. 313-360

Науковий консультант — доктор хімічних наук, професор Воронов Станіслав Андрійович, Національний університет «Львівська політехніка»

Навчально-методична робота

Лекційні курси:

 • Хімія продовольчої сировини та продуктів харчування
 • Хімія 2 (органічна хімія)

Наукова діяльність

Створення полімерних порожнистих мікросфер з функціоналізованою поверхнею

Вибрані публікації

 1. Дослідження кінетики іммобілізації пероксидного олігомеру на поверхні целюлозних матеріалів / М.Р. Чобіт, В.С. Токарєв, Л.В. Долинська //Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». 2005. — № 529: Хімія, технологія речовин та їх застосув. — С. 220-222. — Бібліогр.: 9 назв.
 2. Дослідження легкотопкого скла як наповнювача полімерів /О.Ф. Бабаджанова, Я.І. Вахула, О.В. Васійчук, В.С. Токарєв // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». 2005. — № 536: Хімія, технологія речовин та їх застосув. — С. 228-231. — Бібліогр.: 8 назв.
 3. Одержання прищеплених кополімерів целюлози / М.Р. Чобіт,В.С. Токарєв, С.А. Воронов // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». 2005. — № 536: Хімія, технологія речовин та їх застосув. — С. 61-65. — Бібліогр.: 7назв.
 4. Синтез полімерних порожнистих мікросфер з функціоналізованою поверхнею / О.М. Шевчук, Н.М. Букартик, Р.О. Монцібович, Л.В. Долинська, В.С.Токарєв // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». 2005. — № 536: Хімія,технологія речовин та їх застосув. — С. 272-276. — Бібліогр.: 8 назв.
 5. Створення полімерних порожнистих мікросфер з функціоналізованою поверхнею / О. М. Шевчук, Н.М. Букартик, Р.О. Монцібович, О.Р. Беднарська, B.C. Токарєв // Зб. наук. пр. Десятої наук. конф. «Львів. хім. читання — 2005», Львів, 25-27 трав. 2005 р. — Л., 2005. — С. Ф35.
 6. Формування порожнистих мікросфер на основі латексів типу «ядро-оболонка» / О.М. Шевчук, Н.М. Букартик, Р.О. Монцібович, В.О. Сердюк, В.С. Токарєв // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». 2005. — № 529: Хімія, технологія речовин та їх застосув. — С. 225-228. — Бібліогр.: 6 назв.
 7. Синтез полімерного апретуючого покриття на поверхні ^(ОН).,і BaSО4 методом радикальної полімеризації у водній фазі / В.А.Середюк, В.С.Токарєв, С.А.Воронов // Доп. НАН України. Математика. Природознавство. Техн. науки. 2000. — № 7. — С.156-160. — Бібліогр.: 10 назв.
 8. Створення тонких полімерних шарів на твердій поверхні /О.Шибанова, В.Токарєв, О.Беднарська, Ю.Медведєвскіх, С.Воронов, М.Штамм //Дев’ята укр. конф. з високомолекуляр. сполук: Тези доп. (Київ, 26-28 верес. 2000 р.). — К., 2000. — С.108. — Бібліогр.: 3 назви.
 9. Design of interfacial layers of polymer colloidal systemsusing surface-active peroxide macroinitiators / S.Voronov, V.Tokarev,V.Samaryk, H.Adler, U.Wagenknecht, P.Potschke // 1-st !ntern. symp. on«Peactive polymers in inhomogeneous systems, in melts and at interfaces»:Abstr. book, July 16-19, 2000, Dresden (Germany). — Dresden, 2000. — P.L24. — Bibliogr.: 4 titles.
 10. Polyperoxide surfactants for interface modification andcompatibilization of polymer colloidal systems. І. Synthesis and properties ofpolyperoxide surfactants / S.Voronov, V.Tokarev, K.Oduola, Yu.Lastukhin // J.of Applied Polymer Science. 2000. — Vol.76. — P. 1217-1227. — Bibliogr.: 29titles.
 11. Polyperoxidic surfactants for interface modification andcompatibilization of polymer colloidal systems. ІІ. Design of compatibilizinglayers / S.Voronov, V.Tokarev, V.Datsyuk, V.Seredyuk, O.Bednarska, K.Oduola,H.Adler, C.Puschke, A.Pich, U.Wagenknecht // J. of Applied Polymer Science. 2000. — Vol.76. — P.1228-1239. — Bibliogr.: 35 titles.

Контакти

пл.Св. Юра, 2, м. Львів, 79013; 8 -йкорпус, кімн. 105

Номер(и) телефону: +38 (032)258-25-50 ; +38 (032) 258-27-71