Токарчук Михайло Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Токарчук Михайло Васильович
X-Tokarchuk-MV.jpg
д.ф-м.н., професор
Дата народження 3 листопада 1956 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів теорія нерівноважних процесіву класичних та квантових системах взаємодіючих частинок
Науковий ступінь доктор фізико —математичних наук
Дата присвоєння н.с. 1994 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 1999 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра прикладної математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Інститут фізики конденсованих систем (ІФКС) НАН України

Токарчук Михайло Васильович — доктор фізико-математичних наук, професор кафедри прикладної математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» , Завідувач відділу теорії нерівноважних процесів Інститут фізики конденсованих систем (ІФКС) НАН України. (сумісник).

Загальні відомості

Народився 3 листопада 1956 року.

Завідувач відділу теорії нерівноважних процесів Інститут фізики конденсованих систем (ІФКС) НАН України

Тема дисертації: Узгоджений опис кінетики і гідродинаміки систем взаємодіючих частинок в методі нерівноважного статистичного оператора [Текст] :дис...д-ра фіз.-мат.наук:01.04.02;01.04.14 / Токарчук Михайло Васильович ; АН України, Інститут фізики конденсованих систем. — Львів, 1993. — 370 л. — л.:309-342.

Навчальнаробота

В університеті читає курси

Комп'ютерна графіка та мультимедійні системи

Наукові інтереси

теорія нерівноважних процесів у класичних та квантових системах взаємодіючих частинок

Репрезентативні публікації

  • Markiv B.B., Omelyan I.P., Tokarchuk M.V. «Nonequilidriumstatistical operator in the generalized hydrodynamics of fluids». Condens.Matt. Phys., vol. 12, 573б (2009).
  • Гуменюк Йосип Андрійович, Токарчук Михайло Васильович. Кінетична теорія для систем з багатосходинковим потенціалом взаємодії: Границя гладкого потенціала. — Л., 2008. — 36 с. —(Препр. / НАН України ; Інститут фізики конденсованих систем; ICMP-08-13U)
  • І.Р. Юхновський, М.В.Токарчук, О.Л.Іванків, П.А.Глушак.«Теоретичний опис процесів взаємодії води, водних розчинів із паливовмісними матеріалами». Проблеми безпеки атом. електростан. і Чорнобиля, вип. 8, 112(2007).
  • Tokarchuk M.V., Humenyuk Y.A. «Hydrodynamic equations fordense fluid mixtures with multistep interaction between particles». Condens.Matter Phys., V. 10, 151 (2007).
  • Kostrobij P. P., Markovych B. M., Vasylenko A. I., TokarchukM. V. «Statistical theory of electron diffusion processes in anelectronsub system within the generalized „jellium“ model». Ukr. J. Phys., V.52,1096 (2007).

Контакти

79013, Львів-13,Вул. Митрополита Андрея 5, IV навчальний корпус, кімната 212 Тел.. 213+380 32 258 23 68

e-mail:am.imfn@gmail.com; kutniv@yahoo.com

Відділ теорії нерівноважних процесів Інститут фізики конденсованих систем (ІФКС) НАН України

e-mail mstok@icpm.lviv.ua

Тел.: +38-032-2707401