Терлецький Василь Миколайович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Терлецький Василь Миколайович
Дата народження 10 квітня 1941 року
Громадянство Україна
Національність українець
Галузь наукових інтересів методи розрахунку та дослідження дискретно-неперервних задач будівельної механіки
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерії довкілля, Кафедра будівельного виробництва

Терлецький Василь Миколайович — старший викладач кафедри будівельного виробництва Інституту будівництва та інженерії довкілля, Національного університету «Львівська політехніка».

Напрямки наукових досліджень

методи розрахунку та дослідження дискретно-неперервних задач будівельної механіки.

Перелік навчальних дисциплін

Публікації

Механічне обладнання підприємств будівельної індустрії: Метод. вказівки до практ. занять для студ. спец. .092104 «Технологія буд. конструкцій, виробів і матеріалів» (рівень бакалаврату 6.0921)/ Нац. ун-т «Львів. політехніка»; Уклад.: В.О. Каганов, В.М. Терлецький, І.В.Маргаль, І.І. Костюк. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2002. – Ч.1. – 24 с. – Бібліогр.: с. 23 (10 назв).


Аналіз умов виникнення електрорушійної сили в рухомих електропровідних середовищах / Я. Ковівчак, Г. Терлецька, В.Терлецький // Техн. вісті : наук.-публіцист. часоп. / Укр. інж. т-во у Львові.– 2011. – № 1 (33), 2 (34). – С. 69–71. – Бібліогр.: 3 назви.

Контакти

79013, Львів-13, вул.Карпінського 6; 2-й корпус, кімната 419

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-41

E-mail: ibid-bv@polinet.lviv.ua