Теребух Андрій Андрійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Теребух Андрій Андрійович
Terebych.png
д.е.н., професор, зав. кафедри
Дата народження 1963 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет ім. І. Франка
Дата закінчення 1984 р.
Спеціальність «Планування народного господарства»
Галузь наукових інтересів Теоретико-прикладні засади формування та реалізації господарських рішень; формування методичних підходів до оцінювання туристичного потенціалу.
Кваліфікаційний рівень економіст
Науковий ступінь доктор економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2015 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2016 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола, Кафедра туризму
Почесні звання «Відмінник освіти України»

Теребух Андрій Андрійович — доктор економічних наук, професор кафедри туризму, завідувач кафедри туризму Національного університету «Львівська політехніка».

ОСВІТА

 • У 1984 р.закінчив з відзнакою економічний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка за спеціальністю «Планування народного господарства».
 • З 1987 р.навчався в аспірантурі НУ «Львівська політехніка».
 • У 1990 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 — економіка, організація та управління.

Тема кандидатської дисертації: «Оцінка величини та рівня використання виробничого потенціалу підприємств».

 • У 2000 р. отримав вчене звання доцента кафедри економіки підприємництва та менеджменту.
 • У 2015 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Тема докторської дисертації: «Формування та реалізація господарських рішень на машинобудівних підприємствах».

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

НАГОРОДИ

За сумлінну працю відзначений

180px-Отличник образования.jpg RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Грамотою Міністерства освіти і науки України

Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України»

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Читає лекційні курси та веде практичні заняття з дисциплін:

 • «Менеджмент в туризмі»,
 • «Планування діяльності організацій туристичного бізнесу»,
 • «Управління проектами в туризмі»,
 • «Оцінка туристичних ресурсів»,
 • «Інвестиції в туризмі».

НАУКОВА РОБОТА

Напрям наукових досліджень: формування методичних підходів до оцінювання туристичного потенціалу; теоретико-прикладні засади формування та реалізації господарських рішень. За даним напрямом дослідження опубліковано 3 монографії і близько 40 статей у фахових наукових виданнях.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано понад 80 наукових праць (в тому числі 72 статті у фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій), 5 підручників з грифом МОН та 3 монографії.

Найвагоміші праці:
 1. Теребух А. А. Господарські рішення на промислових підприємствах: формування, реалізація та економічна ефективність: [монографія] / А. А. Теребух — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 244 с.
 2. Теребух А. А. Господарські рішення на машинобудівних підприємствах: прийняття, оцінювання та моделювання: [монографія] / А. А. Теребух — Львів: Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола, 2010. — 244 с.
 3. Забезпечення конкурентоспроможності та розвиток організаційної культури підприємства: сучасна парадигма і прикладний аспект: [монографія] / Г. М. Захарчин, Л. С. Лісовська, А. А. Теребух — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. — 440 с. — (Теребух А. А. Розділ 3. «Господарські рішення як елемент парадигми забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства»; Розділ 4. «Механізм формування господарських рішень промислового підприємства». — С. 158–289).
 4. Теребух А. А. Теоретико-прикладні засади формування та реалізації господарських рішень на підприємстві / О. Є. Кузьмін, А. А. Теребух // Економіка і держава. — 2013. — № 1. — С. 4–10. — (Особистий внесок автора: сформовано елементи концепції ухвалення господарських рішень).
 5. Теребух А. А. Аналіз ефективності туристичної діяльності / А. А. Теребух, І. В. Костюк, О. М. Щур // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. — Львів: РВВ НЛТУ України, 2011. — Вип. 21.13. — С. 92–97. — (Особистий внесок автора: досліджено підходи до оцінювання ефективності господарської діяльності).
 6. Теребух А. А. Теоретико-прикладні засади формування та реалізації господарських рішень на підприємстві / О. Є. Кузьмін, А. А. Теребух // Економіка і держава. — 2013. — № 1. — С. 4–10. — (Особистий внесок автора : сформовано елементи концепції ухвалення господарських рішень).
 7. Теребух А. А. Сутність та значення екологічно-туристичних ресурсів у контексті розвитку екологічного туризму в Україні / А. А. Теребух, М. Ю. Хім’як // Вісник НУ «Львівська політехніка» Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»: збірник науково-прикладних праць — № 727 — 2012. — С. 449–454. — (Особистий внесок автора: досліджено місце і значимість ресурсів і процесі ухвалення господарських рішень).
 8. Теребух А. А. Обґрунтування ухвалення поточних господарських рішень / О. Є. Кузьмін, А. А. Теребух // Актуальні проблеми економіки. — 2014. — № 10. — С. 171–179. — (Особистий внесок автора: визначено алгоритм обґрунтування рішень циклу фінансового забезпечення).
 9. Теребух А. А. Оцінювання конкурентоспроможності господарських рішень / А. А. Теребух // Актуальні проблеми економіки. — 2013. — № 12(150) — С. 97—105.
 10. Теребух А. А. Моделювання прийняття господарських рішень /А. А. Теребух // Актуальні проблеми економіки. — 2012. — № 10(136) — С. 275–282.
 11. Теребух А. А. Господарські рішення як елемент управління ресурсними потоками / А. А. Теребух // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції [«Формування стратегії розвитку економіки України в умовах європейської інтеграції»] (Львів, 14–15 квітня 2011р.): Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В. Чорновола; за заг. ред. проф. М. В. Римара. — Львів: ЛДІНТУ імені В. Чорновола, 2011. — С. 27–29.
 12. Теребух А. А. Сфера застосування господарських рішень / А. А. Теребух // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури»] (Львів, 19–21 травня 2011р.): Національний університет «Львівська політехніка». — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011 р. — С. 93–94.
 13. Теребух А. А. Господарські рішення як вихідний елемент процесу капіталізації/ А. А. Теребух // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [«Капіталізація підприємств та фінансових організацій: теорія і практика»] (Донецьк, 27 травня 2011 р.): Інститут економіки промисловості НАН України. — Донецьк: Видавництво НАН України, Інститут економіки промисловості. — С. 200–201.
 14. Теребух А. А. Сфера реалізації господарських рішень / А. А. Теребух // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні проблеми економіки і менеджменту»] (Львів, 10–12 листопада 2011 р.): НУ «Львівська політехніка». — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. — С. 431–432.
 15. Теребух А. А. Обґрунтування прийняття інноваційних господарських рішень / А. А. Теребух // Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції [«Управління інноваційними процесами в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок»] (Львів, 23–24 травня 2012 р.): НУ «Львівська політехніка». — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — С. 224–225.
 16. Теребух А. А. Прийняття господарських рішень в туристичній галузі / А. А. Теребух // Збірник матеріалів 2-го міжнародного конгресу [«Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування»] (Львів, 19–22 вересня 2012 р., НУ ЛП): Національний університет «Львівська політехніка». — Львів: ТзОВ «ЗУКЦ», 2012. — С. 222.
 17. Теребух А. А. Господарські рішення в туристичній галузі / А. А. Теребух // Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції [«Маркетинг та логістика в системі менеджменту»] (Львів, 8–10 листопада 2012 р.): НУ «Львівська політехніка». — Львів: В-во Львівської політехніки, 2012 р. — С. 414.
 18. Теребух А. А. Концепція мережі об’єктів природно-заповідного фонду / А. А. Теребух, Ю. Ю. Стадницька // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції [«Стан та перспективи розвитку заповідної справи та екологічного туризму в Україні»] (м. Миколаїв, 21–22 березня 2013 р.): Чорноморський державний університет імені Петра Могили. — Миколаїв: Дизайн та поліграфія, 2013. — С. 231–233. — (Особистий внесок автора: визначення передумов провадження господарської діяльності).
 19. Теребух А.А. Оцінювання конкурентоспроможності господарських рішень / А. А. Теребух // Тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури»] (Львів, 16–18 травня 2013 р.): Національний університет «Львівська політехніка». — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013 р. — С. 340–341.
 20. Теребух А. А. Засади мотивації ухвалення господарських рішень / Теребух А. А. // Матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції [«Управління персоналом у системі менеджменту організацій: тенденції та перспективи розвитку»] (Львів—Славське, 10–12 жовтня 2013 р.): Національний університет «Львівська політехніка». — Львів: Бест-Друк, 2013 р. — С. 168–170.
 21. Теребух А. А. Будова системи господарських відносин / А. А. Теребух // Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції [«Управління інноваційним процесом в Україні: налагодження взаємодії між учасниками»] (Львів, 22–23 травня 2014 р.): Національний університет «Львівська політехніка». — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. — С. 170.
 22. Теребух А.А. Засади формування туристичної інфраструктури / А. А. Теребух, Б. Р. Брунець // Матеріали ХІІ міжнародного наукового семінару [«Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці та освіті»] (Київ — оз. Світязь, 30 червня — 4 липня 2014 р.): Національна академія управління; за наук. ред. д.е.н., проф. М. М. Єрмошенка. — К.: Нац. акад. упр-ня, 2014. — С. 116–120. — (Особистий внесок автора: визначено засади провадження господарської діяльності).
 23. Теребух А. А. Оцінювання ефективності туристичної діяльності / А. А. Теребух, І. В. Костюк // Збірник матеріалів 3-го міжнародного конгресу [«Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування»] (Львів, 17–19 вересня 2014 р.): НУ «Львівська політехніка». — Львів: ТзОВ «ЗУКЦ», 2014. — С. 175. — (Особистий внесок автора: сформовано підходи оцінювання ефективності господарської діяльності).
 24. Теребух А. А. Передумови оцінювання ефективності господарських рішень / А. А. Теребух, Л. С. Лісовська. // Наук. вісник Чернівецького торгівельно-економічного інституту. Економічні науки. — 2015. — С. 145–143.
 25. Теребух А. А. Інноваційний імператив економічного розвитку / А. А. Теребух // Електронне наукове видання Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету «Ефективна економіка», 2015. — № 11. — Реж. дост. журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/
 26. Теребух А. А. Просторова диференціація платежів за забруднення довкілля в Україні / А. А. Теребух, Ю. Ю. Стадницька // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; ред. кол.: В.С. Кравців (відп. ред.). — Львів, 2015. — Вип. 4 (114). — С. 50–54.
 27. Теребух А. А. Рівні туристичної інфраструктури та їх складові / А. А. Теребух, Б. Р. Кошова // Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., (Тернопіль, 15–17 жовтня 2015 р.). Терн. націон. тех. ун-т. ім. І. Пулюя (та ін.). — Тернопіль : ТНТУ. 2015. — С. 175–178.
 28. Теребух А. А. Фінансування природоохоронних заходів в Україні / А. А. Теребух, Г.Я. Ільницька-Гикавчук, О.П. Макар // Науковий вісник Хмельницького національного Університету: Економічні науки 2015, № 5, Т 1. — С. 108–111.
 29. Торгівельне підприємництво: механізми розвитку і фінансової підтримки: [монографія] /С. В. Князь, А. А. Теребух — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015. — 710 с. — (Теребух А. А. «Функції, які виконує підприємство під час формування і реалізації трансферного потенціалу розвитку торговельного підприємництва». — С. 110–135).
 30. Теребух А. А. Методологічні аспекти аналізу ресурсів міського туризму / А. А. Теребух, І. З. Дуцяк // Наук. вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2015. № 12. — С. 109–115.
 31. Теребух А. А. Оцінювання туристичного потенціалу дестинацій / А. А. Теребух, О. І. Мороз // Актуальні проблеми економіки. — 2016. — № 7. — С. 335–343.
 32. Теребух А. А. Сталий розвиток прикордонних населених пунктів Українських Карпат: можливості територіального маркетингу / А. А. Теребух, Ю. І. Стадницький // «Екологічні, соціально-економічні та історико-культурні аспекти розвитку прикордонних територій Мармарощини». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції з нагоди ХХШ Міжнародного гуцульського фестивалю та відзначення 45 річчя програми ЮНЕСКО «Людина і Біосфера», Рахів, Україна, 2-4 вересня 2016 р., — С.276-281.
 33. Теребух А. А. Оцінювання екологічних загроз розвитку туризму / А. А. Теребух // 4-й міжнар. конгрес «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування»: збірник матеріалів, (21–23 вересня 2016 р., НУ ЛП). — Львів : ТзОВ «ЗУКЦ», 2016. — С. 229.
 34. Теребух А.А. Моделювання механізмів фінансової підтримки суб’єктів міжнародної торгівлі: монографія / А. А. Теребух, С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді, О. Є. Федорчак, І. О. Красілич, Т. В. Коломієць, Т. Г. Васильців, М. М. Глущенко, О. І. Мороз. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. — 307 c.
 35. Теребух А.А. Оцінювання забезпеченності туристичними ресурсами. «Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті та подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи»: матеріали XV Міжнародного наукового семінару, Київ — оз. Світязь, 4–8 липня 2016 р. — С. 301-305.
 36. Теребух А. А. Strategies for economic development: the experience of Poland and the prospects of Ukraine: колективна монографія / А. А. Теребух, О. П. Павленко, Гриник-Русин Р.Р., Р. Р. Русин-Гриник, І. В. Ємченко, Я. С. Богів, Л. Я. Ванькович. – Kielce, Polska: "Izdevnieciba "Baltija Publishing", 2018. – 300 c.
 37. Ільницька-Гикавчук Г. Я., Макар О. П., Теребух А. А. Роль маркетингових комунікацій в діяльності закладів готельного господарства // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – Т. 2, № 6 (253). – С. 189–192.
 38. Теребух А. А., Кошова Б. Р. Оцінювання впливу соціально-економічного розвитку на формування туристичної інфраструктури західного регіону України // Молодий вчений. – 2017. – 12 (52). – С. 772–778.


КОНТАКТИ

вул. Карпінського ,2/4, 1 навчальний корпус, кімнати 306, 320

Номер(и) телефону: +38(032) 258-91-85) +38(032) 237-80-73 +38(032) 237-91-40

e_mail: andriy_terebyh@ukr.net