Теодорович Лариса Віталіївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Теодорович Лариса Віталіївна
Teodorov.png
к.г.н., доцент
Дата народження 1970 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1992 р.
Спеціальність Географія
Галузь наукових інтересів Теоретичні й методологічні засади екологічного туризму, організація різних видів рекреаційної діяльності та рекреаційні комплекси у різних країнах та регіонах світу.
Кваліфікаційний рівень Географ. Викладач.
Науковий ступінь кандидат географічних наук
Науковий керівник Богуцький Андрій Боніфатійович — кандидат геолого-мінералогічних наук, професор кафедри геоморфології Львівського національного університету імені Івана Франка.
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола, Кафедра туризму

Теодорович Лариса Віталіївна — кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму Національного університету «Львівська політехніка», Інституту сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола.

Освіта

 • Вища освіта: Львівський національний університет ім. І.Франка, географічний факультет (1.09.1987– 30.06.1992) кваліфікація – Географ. Викладач.
 • Аспірантура: 1996 – 2000 рр. Львівський національний університет ім. І.Франка.
 • Кандидатська дисертація: «Природні умови палеоліту Північного Поділля», спеціальність — 11.00 04 «Геоморфологія та палеогеографія
 • Науковий керівник — Богуцький Андрій Боніфатійович — кандидат геолого-мінералогічних наук, професор кафедри геоморфології Львівського національного університету імені Івана Франка. Рік захисту – 2005.

Професійна діяльність

 • 1993−1995 рр. — інженер НДЛ 51 кафедри геоморфології Львівського державного університету ім. І.Франка.
 • 2006−2008 рр. — доцент кафедри туризму університету «Львівський Ставропігіон».
 • 2008–2009 рр. — доцент кафедри менеджменту Прикарпатського інституту імені Грушевського МАУП.
 • 2009-2013 рр. — доцент кафедри туризму Закарпатського державного університету.
 • 2013-2015 рр. — доцент кафедри туризму ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
 • З 15.09. 2016 р. — доцент кафедри туризму Інституту сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола».

Навчальна робота

Читає лекційні курси та веде практичні заняття з дисциплін:

 • «Організація ресторанного господарства»
 • «Рекреаційні комплекси»
 • «Сервісологія»

Здійснює керівництво кваліфікаційними бакалаврськими та магістерськими роботами студентів.

Наукова робота

Наукові інтереси – теоретичні й методологічні засади геотуризму, організації різних видів рекреаційної діяльності, удосконалення сервісу в туризмі та ресторанному господарстві.

Основні публікації

Опубліковано понад 40 наукових праць (в тому числі статті у фахових виданнях, та збірниках матеріалів міжнародних конференцій).

Найвагоміші праці:

 1. Теодорович Л.В. Вирішення проблем соціального туризму в Україні (враховуючи зарубіжний досвід) / Л.В. Теодорович, О.Й. Хомин //Вісник Чорноморського державного університету імені Петра Могили. – Миколаїв, 2010. – с.231–243.
 2. Теодорович Л.В. Екологічний туризм у НПП України. Теоретичні та практичні аспекти. Л.В. Теодорович // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія географічна. Вип. 41. – Львів, 2013 р. – с. 318–329.
 3. Теодорович Л.В. Управлениеинтеллектуальнымпотенциаломсистемыобеспечениядемографическойбезопасности. О.И. Хомин, Л.В. Теодорович // Descrierea CIP a CamereiNaţionale a Cărţii"DezvoltareainovaţionalădinRepublicaMoldova: problemelenaţionaleşitendinţeleglobale" conf. intern.şt.-practică (2013; Comrat) DezvoltareainovaţionalădinRepublicaMoldova: problemelenaţionaleşitendinţeleglobale.=ИнновационноеразвитиеРеспублики Молдова: национальныезадачи и мирове тенденции. conf.intern. şt.-practică. 7 – 8 нояб. 2013, Comrat / науч. ред.: А.П. Левитская. – Comrat. S.n., 2014 (Tipogr. A&VPoligraf). – 627p. – с. 174 –179.
 4. Теодорович. Л.В. Тематичні парки: практичні аспекти доцільності створення в Україні /Л.В. Теодорович // Економіка. Управління. Інновації. Серія Економічні науки. – 2016. – № 4. – Режим доступу: http//nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_4_18.
 5. Теодорович Л.В. Сучасні методи залучення тимчасового персоналу у закладах туристичної інфраструктури/ Л.В. Теодорович //Колективна монографія «Соціально-економічні аспекти розвитку підприємництва в Україні» під ред. Непочатенко О.О. Умань. Видавець «Сочінський М.М.» – 2018. – С. 224 – 230.
 6. Теодорович Л. В. Безпека клієнтів та персоналу як складова економічної безпеки підприємств готельно-ресторанного бізнесу / О. Й. Хомин, Л. В. Теодорович // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. Випуск 1, 2018, Львів, 2018 – С. 269–277.
 7. Теодорович Л. Скелі Розгірче та їх використання у геотуристичних цілях /Г.Байрак, Л. Теодорович //Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. Збірник наукових праць. Львів: вид-во Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. – С 85–97.

КОНТАКТИ

вул. Карпінського, 2/4, 1-й навчальний корпус

E-mail: lora.teod@yandex.ua lora.teod@gmail.com