Стасевич Марина Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Стасевич Марина Володимирівна
StasevychMV.jpg
професор кафедри
Alma mater Національний університет "Львівська політехніка"
Дата закінчення 2002
Спеціальність Технологія фармацевтичних препаратів
Кваліфікаційний рівень магістр з фармацевтичних технологій
Науковий ступінь доктор хімічних наук
Дата присвоєння н.с. 2020
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2021
Поточне місце роботи Кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»
Державні нагороди Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок
Власний сайт https://www.researchgate.net/profile/Maryna_Stasevych

Наукові інтереси:

 • молекулярний дизайн нових біологічно активних сполук на основі функціоналізованих похідних 1(2)-аміно-9,10-антрацендіонів та 1,4-нафтохінонів;
 • використання in silico підходів для встановлення зв’язку між структурою та дією нових сполук;
 • аналіз фармацевтичного ринку лікарських засобів.

Освіта:

У 2020р. - захистила докторську дисертацію на тему «Функціоналізовані похідні 1(2)-аміно-9,10-антрацендіону: синтез та біологічна активність» за спеціальністю 02.00.03 - органічна хімія

У 2006р. - захистила кандидатську дисертацію на тему «Синтез та перетворення похідних 1,4-нафтохінонсульфенових кислот» за спеціальністю 02.00.03 - органічна хімія

У 2002-2005рр. – аспірантура Національного університету «Львівська політехніка»;

У 2001-2002рр. – магістратура Національного університету «Львівська політехніка», спеціальність «Технологія фармацевтичних препаратів»;

У 1997-2001рр. – бакалаврат Національного університету «Львівська політехніка», напрям «Фармація».

Професійна діяльність:

 • грудень 2005 – листопад 2006 – молодший науковий співробітник
 • грудень 2006 – червень 2008 – науковий співробітник
 • вересень 2008 – червень 2010 – асистент
 • серпень 2010 – червень 2014 – старший викладач
 • серпень 2014 – червень 2021 – доцент
 • серпень 2021 – дотепер – професор

Відзнаки:

 • Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (2010 р.).
 • Диплом «Кращий молодий науковець року» 2011 року Інституту хімії та хімічних технологій Національного університету «Львівська політехніка» за наукові досягнення (2011 р.).
 • Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2014 р.).
 • Диплом Національного університету «Львівська політехніка» за успіхи у професійній діяльності та сумлінну працю на благо «Львівської політехніки» (2010 р.)
 • Нагрудний знак Національного університету "Львівська політехніка (2020 р.)
 • Грамота Національного університету «Львівська політехніка» (2022 р.)

Наукові досягнення:

Гранти

 • 2008 - керівник гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених «Розроблення нових конкурентноздатних антимікробних, фунгіцидних субстанцій та регуляторів росту рослин на основі тіопохідних нафтохінону»
 • 2010 - виконавець гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених «Розробка нових поверхнево активних антимікробних субстанцій на основі похідних триазину та органічних аміно- і тіосульфокислот»
 • 2012 - виконавець гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених «Створення основ синтезу та застосування нових сульфуровмісних сполук - похідних 1,4-нафтохінонсульфонових та ароматичних і гетероциклічних тіосульфокислот»
 • 2019 - відповідальний виконавець гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених «Молекулярний дизайн похідних 9,10-антрахінону – прототипів нових протипухлинних субстанцій»

Участь у виконанні держбюджетних науково-дослідних робіт

 • 2019-2021 - керівник (2021 р.)/відповідальний виконавець (2019-2020 р.р.) НДР «Сульфурофункціоналізовані карбо- та гетероциклічні системи з антитромбоцитарною та антиоксидантною активностями як нові перспективні субстанції для лікування артеріальних тромбозів»
 • 2016-2018 - виконавець НДР «Створення нових перспективних біологічно активних сполук на основі сульфуро- і нітрогеновмісних похідних карбоциклічних і гетероциклічних структур»
 • 2013 - виконавець НДР «Розроблення тіосульфонатних біоцидів для захисту матеріалів та сільськогосподарської продукції від біопошкодження»;
 • 2006-2008 - виконавець НДР «Створення основ синтезу і одержання нових біологічно активних хінонів і тіосульфонатів з практично цінним комплексом властивостей»;
 • 2005 - виконавець НДР «Розробка теоритичних основ синтезу і пошук нових лікарських субстанцій серед тіосульфонатів і сірковмісних хінонів»

Участь у міжнародних проектах

 • Україна-Польща M/120-2018, М/42-2019 «Похідні 9,10-антрахінону та споріднених карбо- і гетероциклічних систем як прототипи потенційних протипухлинних та протигрибкових субстанцій» (2018-2019 рр.), відповідальний виконавець
 • Istanbul University project BYP-2017-27378 “Synthesis and Characterization of Quinone Compounds with Conjugated Dion Structure” (2017-2018) виконавець
 • Україна-Франція M/85-2017, M/113-2018 «Створення сульфуровмісних похідних карбоциклічних та гетероциклічних систем – потенційних антитромботичних субстанцій» (2017-2018 рр.), виконавець
 • Україна-Туреччина M/84-2010 «Синтез нових сульфуро- та нітрогенвмісних хіноїдних сполук, дослідження їх спектроскопічних, фотохімічних та біологічних властивостей» (2010-2011 рр.), виконавець
 • Україна-Литва М/43-2009 «Дослідження методів синтезу та вивчення властивостей амінокислотних та нітрогеновмісних гетероциклічних похідних хінонів та тіосульфоестерів» (2009-2010 рр.), виконавець
 • Україна-Румунія M/31-2008 «Створення нових біологічно активних сполук в ряду фенотіазинових, сірковмісних нафтохіноїдних та тіосульфонатних похідних – потенційних субстанцій, засобів захисту, регуляції росту рослин та ветеринарних препаратів» (2008-2009 рр.), виконавець

Навчально-методична робота:

Співавтор та автор 34 навчально-методичних розробок, в тому числі: 26 методичних вказівок, 4 електронних навчально-методичних комплексів, 2 посібників та 1 підручника з грифом МОН України, 2 підручників з грифом НМР НУ «Львівська політехніка».

 1. Підручник «Технологічне обладнання біотехнологічної і фармацевтичної промисловості» з грифом НМР НУ «Львівська політехніка», Стасевич М.В. Милянич., А.О. Стрельников Л.С. Крутських Т.В, Бучкевич І.Р., Зайцев О.І., Гузьова І.О., Стрілець О.П., Гладух Є.В., Новіков В.П. Видавництво «Новий Світ-2000». - Львів, 2019. – 410 с.
 2. Підручник «Нормативно-правове регулювання діяльності біотехнологічних і фармацевтичних підприємств», М.В. Стасевич, А.М. Кричковська, Б.П. Громовик, Д.Б. Баранович, О.М.Корнієнко, В.П.Новіков. – Львів: «Новий Світ-2000», 2018. – 288 с.

Лекційні курси:

 1. Нормативне забезпечення фармацевтичних виробництв
 2. Промислове обладнання хіміко-фармацевтичних підприємств
 3. Планування і організація наукових досліджень та статистична обробка результатів
 4. Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентації наукових доповідей

Наукові публікації:

Член редакційної ради:

 1. Chemistry and Chemical Technology (Scopus, Web of Science)
 2. Journal of Advanced Pharmacy Education and Research (Scopus)
 3. Pharmacophore (Web of Science)
 4. Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry
 5. Organic & Medicinal Chemistry International Journal
 6. SCIREA Journal of Chemistry

Рецензент статей у журналах:

 1. Chemistry and Chemical Technology
 2. Molecules MDPI
 3. Antibiotics MDPI
 4. Biointerface Research in Applied Chemistry
 5. Open Chemistry
 6. SAR & QSAR in Environmental Research
 7. Drug Development Research
 8. Chemico-Biological Interactions
 9. Cell MDPI
 10. Mutation Research - Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis
 11. Chemistry and Biology Interface

Участь як експерта:

 1. Акредитований експерт Національного фонду досліджень України з експертизи проєктів (2020 р.)
 2. Експерт секції Експертної ради МОН за фаховими напрямками (з 2021 р.)
 3. Експертна рада МОНУ (з 2022 р.)

Список вибраних наукових праць:

 1. Zvarych, V.; Stasevych, M.; Rusanov, E.; Vovk, M. A Ring Opening–Annulation Reaction of Anthra[1,2-d][1,2,3]triazine-4,7,12(3H)-trione in the Presence of Pyridines as an Efficient Approach to the Construction of Naphtho[2,3-H]pyrido(quinolino)[2,1-b]quinazoline System. Molecules 2022, 27, 5927.
 2. S. G. Aydinli, E. Bulut, N. G. Deniz, C. Sayil, O. Komarovska-Porokhnyavets, V. Lubenets, V. Zvarych, M. Stasevych, M. Nesterkina, I. Kravchenko, New Ketene Dithioacetals Generated from 2-Nitroperchlorobutadiene and Investigation of Their Antibacterial, Antifungal, Anticonvulsant and Antidepressant Activities, Chem. Biodiversity 2022, 19, e202100931
 3. Stasevych, M., Zvarych, V., Yaremkevych, O., Vovk, M., Vaskevych, A., Halenova, T., & Savchuk, O. N-(9,10-Dioxo-9,10-dihydroanthracen-1(2)-yl)-2-(R-thio) Acetamides: Synthesis, Antioxidant and Antiplatelet Activity. Acta Chimica Slovenica, 2022, 69(3), 584-595.
 4. Dyeing of polyester fibres with sulfur- and nitrogen-containing anthraquinone derivatives / N. G. Deniz, C. Sayil, E. Oner, O. Atak, M. Stasevych, V. Zvarych, H. Shyyan, V. Novikov //Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, 2022, https://doi.org/10.2298/CICEQ210125015D
 5. Study of the antifungal action of the lacquer based on the GABA derivative of 2-chloro-N-(9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-1-yl)acetamide / Stasevych, M.V.; Zvarych, V.І.; Novikov, V.P. Biointerface Res. Appl. Chem. 2021, 11, 8818 – 8824.
 6. Synthesis, characterization and investigation of antibacterial and antifungal activities of novel 1,3-butadiene compounds / Aydinli, S.G., Ozdamar, Y., Sayil, C., Gulsah Deniz, N., Stasevych, M., Zvarych, V., Komarovska-Porokhnyavets, O., Novikov, V. // Synthetic Communications. - 2020, DOI: 10.1080/00397911.2020.1799010
 7. 9,10-Anthraquinone Dithiocarbamates as Potential Pharmaceutical Substances with Pleiotropic Actions: Computerized Prediction of Biological Activity and Experimental Validation / Stasevich, M.V., Zvarich, V.I., Novikov, V.P., Zagorodnyaya, S.D., Povnitsa, O.Y., Chaika, M.A., Nesterkina, M.V., Kravchenko, I.A., Druzhilovskii, D.S., Poroikov, V.V. // Pharmaceutical Chemistry Journal. - 2020. - Vol. 53 (10). - P. 905-913
 8. Anthra[1,2-d][1,2,3]triazine-4,7,12(3H)-triones as a New Class of Antistaphylococcal Agents: Synthesis and Biological Evaluation / Zvarych, V.; Stasevych, M.; Novikov, V.; Rusanov, E.; Vovk, M.; Szweda, P.; Grecka, K.; Milewski, S. // Molecules. – 2019. – Vol. 24 (24), 4581
 9. Synthesis and Antimicrobial Activity of Novel Thiazoles with Reactive Functional Groups / Birutė Grybaitė, Rita Vaickelionienė, Maryna Stasevych, Olena Komarovska-Porokhnyavets, Kristina Kantminienė, Volodymyr Novikov, Vytautas Mickevičius // ChemistrySelect. – 2019. – Vol. 4, Issue 23. – P. 6965–6970
 10. Amidoxime-functionalized (9,10-dioxoantracen-1-yl)hydrazones / Maryna Stasevych, Viktor Zvarych, Volodymyr Novikov, Mykhailo Vovk // Chemistry and Chemical Technology. – 2019. – Vol.13 (4). – P. 417–423
 11. Synthesis, antimicrobial properties, and inhibition of catalase activity of 1,4-naphtho-and benzoquinone derivatives containing N-, S-, O-substituted / Kurban, S., Deniz, N.G., Sayil, C., Ozyurek, M., Guclu, K., Stasevych, M., Zvarych, V., Komarovska-Porokhnyavet, O., Novikov, V. // Heteroatom Chemistry. – 2019. - Article ID 1658417, 12 pages
 12. Synthesis, transformation and antimicrobial activity of functionalized 3-[(4-hydroxyphenyl)-2-thiazolylamino]-2-methylpropanoic acid derivatives / I. Parasotas, K. Anusevicius, V. Mickevicius, M. Stasevych, V. Zvarych, O. Komarovska-Porokhnyavets, V. Novikov, S. Belyakov // Arkivoc. - 2018. – iii. - P.240-256
 13. Synthesis, investigation of antimicrobial and antioxidant activity of anthraquinonylhydrazones / M. Stasevych, V. Zvarych, V. Lunin, N. Kopak, O. Komarovska-Porokhnyavets, N. G. Deniz, C. Sayil, M. Ozyurek, K. Guclu, M. Vovk, V. Novikov // Monatshefte für Chemie. – 2018. – Vol. 149(6). – P. 1111–1119
 14. Synthesis, transformation of 3-[(4-arylthiazol-2-yl)- (p-tolyl)amino]propanoic acids, bis(thiazol-5-yl)phenyl-, bis(thiazol-5-yl)methane derivatives, and their antimicrobial activity / B. Grybaitė, R. Vaickelionienė, M. Stasevych, O. Komarovska-Porokhnyavets, V. Novikov, V. Mickevičius // Heterocycles. - Vol. 96(1). – 2018. - P. 86–105
 15. Computer-aided prediction and cytotoxicity evaluation of some dithiocarbamates of 9,10-anthracenedione as new anticancer agents / M. Stasevych, V. Zvarych, V. Lunin, N. G. Deniz, Z. Gokmen, O. Akgun, E. Ulukaya, V. Poroikov, T. Gloriozova, V. Novikov // SAR & QSAR in Environ. – 2017. - Vol. 28(5). - P. 355–366.
 16. Synthesis of pyrazole and tetrazole derivatives of 9,10-anthraquinonylhydrazones / M. V. Stasevych, V. I. Zvarych, V. V. Lunin, S. V. Khomyak, M. V. Vovk, V. P. Novikov // Chem. Heterocycl. Compd. – 2017. – Vol. 53(8). – P. 942–944.
 17. The new 1,2,3-triazolylantracene-9,10-diones: synthesis and computer bioactivity screening / M. Stasevych, V. Zvarych, V. Lunin, M. Vovk, V. Novikov // Chemistry and Chemical Technology. – 2017. – Vol. 11, No. 1. – P. 1-9.
 18. Synthesis and investigation of antioxidant activity of the dithiocarbamates derivatives of 9,10-anthracenedione / V. Zvarych, M. Stasevych, V. Lunin, N. G. Deniz, C. Sayil, M. Ozyurek, K. Guclu, M. Vovk, V. Novikov // Monatshefte für Chemie. – 2016. –Vol. 147, № 12. – P. 2093-2101.
 19. Novel anthraquinone-based derivatives as potent inhibitors for receptor tyrosine kinases / М. Stasevych, V. Zvarych, V. Lunin, T. Halenova, О. Savchuk, O. Dudchak, M. Vovk, V. Novikov // Indian Journal of Pharmaceutical Sciences. - 2015. – Vol.77(5). – P. 634-637.
 20. Synthesis and antibacterial and antifungal activity of N-(4-fluorophenyl)-N-carboxyethylaminothiazole derivatives / R. Vaickelionienė, V. Mickevicius, G. Vaickelionis, M. Stasevych, O. Komarovska-Porokhnyavets, V. Novikov // ARKIVOC. – 2015. – V. – P. 303-318.
 21. Synthesis and antimicrobial activity of N-substituted-β-amino acids and their derivatives, containing 2-hydroxyphenyl, benzo[b]phenoxazine and quinoxaline moieties / K. Mickevičienė, R. Baranauskaitė, K. Kantminienė, M. Stasevych, O. Komarovska-Porokhnyavets, V. Novikov // Molecules. – 2015. – 20. – Р. 3170-3189.
 22. Computerized Prediction, Synthesis, and Antimicrobial Activity of New Amino-Acid Derivatives of 2-Chloro-N-(9,10-Dioxo-9,10-Dihydroanthracen-1-Yl)Acetamide / V. I. Zvarych, M. V. Stasevych, O. V. Stanko, E. Z. Komarovskaya-Porokhnyavets, V. V. Poroikov, A. V. Rudik, A. A. Lagunin, M. V. Vovk, V. P. Novikov // Pharm Chem J. – 2014. – Vol. 48(9). - P. 584-588.
 23. Design, Synthesis, Biological Evaluation and Antioxidant Activity of Heteroatom Substituted 1,4-Naphtho- and Benzoquinones / N. G. Deniz, C. Ibis, Z. Gokmen, M. Stasevych, V. Novikov, O. Komarovska-Porokhnyavets, M. Ozyurek, K. Guclu // Chem. Pharm. Bull. – 2015. – Vol. 63. – P. 1029–1039.
 24. Synthesis and Chemoinformatics Analysis of N-Aryl-β-Alanine Derivatives / Anusevicius K., Mickevicius V., Stasevych M., Zvarych V., Komarovska-Porokhnyavets O., Novikov V., Tarasova O., Gloriozova T., Poroikov V. // Research on Chemical Intermediates. – 2015. – Vol. 41. - P. 7517-7540.
 25. Nucleophilic substitution reactions of 1,4-naphthoquinone and biologic properties of novel S-, S,S-, N-, and N,S-substituted 1,4-naphthoquinone derivatives / Ibis C., Tuyun A. F., Bahar H., Ayla S. S., Stasevych M.V., Musyanovych R. Ya., Komarovska-Porokhnyavets O., Novikov V. // Medicinal Chemistry Research. – 2014. – Vol. 23. – P. 2140–2149
 26. Tracking down biotransformation to the genetic level: identification of a highly flexible glycosyltransferase from Saccharothrix espanaensis / Strobel T., Schmidt Y., Linnenbrink A., Luzhetskyy A., Luzhetska M., Taguchi T., Brötz E., Paululat T., Stasevych M., Stanko O., Novikov V., Bechthold A. // Applied and Environmental Microbiology.- 2013. – Vol. 79(17). – Р. 5224-5232.
 27. Synthesis and Antibacterial and Antifungal Properties of Novel S-, N-, N,S- and S,O- Substituted 1,4-Naphthoquinone Derivatives / Ibis C., Tuyun A. F., Ozsoy-Gunes Z., Sahinler Ayla S., Stasevych M., Musyanovych R. Ya., Komarovska-Porokhnyavets O., Novikov V. // Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements. – 2013. – Vol. 188, № 7. - Р.955-966.
 28. Synthesis of novel 1,4-naphthoquinone derivatives: antibacterial and antifungal agents / Ibis C., Tuyun A. F., Bahar H., Sahinler Ayla S., Stasevych M., Musyanovych R.Ya., Komarovska-Porokhnyavets O., Novikov V. // Medicinal Chemistry Research – 2013. – Vol. 22. – P. 2879–2888.
 29. Synthesis and microbiological evaluation of new 2- and 2,3-phenoxysubstituted naphthalene-1,4-diones with 5-oxopyrrolidine moiety / Voskienė A., Sapijanskaitė B., Mickevičius V., Jonuškienė I., Stasevych M., Komarovska-Porokhnyavets O., Musyanovych R., Novikov V. // Molecules.- 2012.- Vol.17. – Р.14434-14448.
 30. Synthesis and biological evaluation of novel nitrogen- and sulfur-containing hetero-1,4-naphthoquinones as potent antifungal and antibacterial agents / C. Ibis, A. F. Tuyun, Z. Ozsoy-Gunes, H. Bahar, M. V. Stasevych, R. Ya. Musyanovych, O. Komarovska-Porokhnyavets, V. Novikov // Eur. J. Med. Chem. – Vol. 46. – 2011. – P.5861-5867.
 31. Synthesis, chemical properties and antimicrobial activity of 2- and 2,3-substituted [2,4-dioxotetrahydropyrimidin-1(2H)-yl)phenoxy]naphthalene-1,4-diones / Voskienė A., Sapijanskaitė B., Mickevičius V., Kantminienė K., Stasevych M., Komarovska-Porokhnyavets O., Musyanovych R., Novikov V. // Monatshefte für Chemie. -2011. – Vol. 142, № 5. - Р.529-537.

Хобі: фотографія, живопис, digital art, цифровий контент

Контакти

пл.Св. Юра, 3/4, м. Львів, 79013; 8-й корпус, кімн. 237

Номер телефону: +38 (032)258-22-09