Список навчально-методичних публікацій Вовк Н.С.

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Розміщені у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка» електронні навчально-методичні комплекси:

 1. Електронний навчально методичний комплекс «Основи сучасного діловодства». Укладач – Вовк Н.С. (Номер та дата реєстрації: E41-188-173/2016 від 15.12.2016 р.) http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=14892;
 2. Електронний навчально методичний комплекс «Ведення професійних документів». Укладач – Вовк Н.С. (Номер та дата реєстрації: E41-188-174/2016 від 15.12.2016 р.) http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=14896;
 3. Електронний навчально методичний комплекс «Термінологія інформаційної справи». Укладач – Комова М.В., Вовк Н.С. (Номер та дата реєстрації: E41-188-178/2016 від 09.03.2017 р.) http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=419.
 4. Електронний навчально методичний комплекс «Документування управлінської діяльності». Укладач – Вовк Н.С. (Номер та дата реєстрації: Е41-188-193/2017 від 27.11.2017 р.) http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=3955.
 5. Електронний навчально методичний комплекс «Документознавство (частина 1)». Укладач – Лісіна С.О., Вовк Н.С. (Номер та дата реєстрації: Е41-188-195/2017 від 05.12.2017 р.) http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=422.
 6. Електронний навчально методичний комплекс «Документознавство (частина 2)». Укладач – Лісіна С.О., Вовк Н.С. (Номер та дата реєстрації: Е41-188-2011/2018 від 04.05.2018 р.) http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=1271.
 7. Електронний навчально методичний комплекс «Технології макетування інформаційних матеріалів». Укладачі – Вовк Н.С., Голощук Р.О. (Номер та дата реєстрації: Е41-188-213/2018 від 08.06.2018 р.) http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=422.
 8. Електронний навчально методичний комплекс «Ділова документація». Укладачі – Вовк Н.С., Голощук Р.О., Ткач З.Й. (Номер та дата реєстрації: Е41-188-233/2019 від 11.02.2019 р.) http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=7020.
 9. Електронний навчально методичний комплекс «Організація референтської та офісної діяльності». Укладач – Лісіна С.О., Вовк Н.С. (Номер та дата реєстрації: Е41-188-243/2019 від 29.03.2019 р.) http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=5191.
 10. Електронний навчально методичний комплекс «Технології конкурентної інформаційної розвідки». Укладач – Вовк Н.С. (Номер та дата реєстрації: Е41-188-288/2020 від 30.01.2020 р.) http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=6920.
 11. Електронний навчально методичний комплекс «Технології управлінського документообігу». Укладач – Вовк Н.С. (Номер та дата реєстрації: Е41-188-330/2020 від 21.12.2020 р.) http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=10675.
 12. Електронний навчально методичний комплекс «ІТ-менеджмент». Укладачі – Марковець О.В., Вовк Н.С., Березко О.В. (Номер та дата реєстрації: Е41-188-374/2021 від 25.05.2021 р.) http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=7024.
 13. Електронний навчально методичний комплекс «Маркетинг інформаційних продуктів і послуг». Укладач – Вовк Н.С. (Номер та дата реєстрації: Е41-188-371/2021 від 18.05.2021 р.) http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=5997.
 14. Електронний навчально методичний комплекс «Ділова документація». Укладачі – Вовк Н.С., Лісіна С.О. (Номер та дата реєстрації: Е41-188-468/2022 від 30.05.2022 р.) http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=12841.
 15. Електронний навчально методичний комплекс «Маркетинг інформаційних продуктів і послуг» («Marketing of information products and services»). Укладач – Вовк Н.С. (Номер та дата реєстрації: Е41-188-469/2022 від 09.06.2022 р.) http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=5997.


Навчальний посібник

 1. Вовк Н. Діловодство в юридичній практиці / Н.Вовк. – Львів: Тріада-Плюс. – 2016. – 128с.
 2. Вовк Н.С. Ділова документація: навч. посібник / Н.С.Вовк, Р. О. Голощук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 200 с.
 3. Вовк Н.С. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг / Н.С. Вовк. - Львів: Видавництво "Новий світ - 2000", 2021. - 271 с.

Науково-методичні роботи:

 1. Голощук Р.О. Технології макетування інформаційних матеріалів: конспект лекцій з дисципліни "Технології макетування інформаційних матеріалів" для студентів спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" / Р.О.Голощук, Н.С.Вовк. - Л.: Вид-во Львівської політехніки, 2018. - 100 с.
 2. Основи комп'ютерної верстки газети: методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Основи комп’ютерної верстки газети” для студентів базового напряму 6.030301 «Журналістика» / Н.С.Вовк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 28 с.
 3. Ведення професійних документів: конспект лекцій з дисципліни «Ведення професійних документів» для студентів базового напряму 6.130102 «Соціальна робота» / Н.С.Вовк. – Львів: Тріада Плюс, 2017. – 104с.
 4. Комова М.В. Основи сучасного діловодства: методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Основи сучасного діловодства” для студентів базового напряму 6.030401 „Правознавство” / М.В.Комова, Н.С.Вовк. – Салон оперативної поліграфії, 2015. – 16 с.
 5. Інформаційний складник документа: методичні вказівки до виконання практичної роботи № 1 з дисципліни «Документознавство» для студентів базового напрямку 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / С.О.Лісіна, Т.М.Білущак, Н.С.Вовк, О.Р.Швед. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013. – 12с.
 6. Матеріальний (фізичний) складник документа. Структура документа: методичні вказівки до виконання практичної роботи № 2 з дисципліни «Документознавство» для студентів базового напрямку 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / С.О.Лісіна, Т.М.Білущак, Н.С.Вовк, О.Р.Швед. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013. – 16с.
 7. Соціальна документно-комунікаційна система: методичні вказівки до виконання практичної роботи № 3 з дисципліни «Документознавство» для студентів базового напрямку 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / С.О.Лісіна, Т.М.Білущак, Н.С.Вовк, О.Р.Швед. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013. – 10с.
 8. Класифікація документа за інформаційним складником: методичні вказівки до виконання практичної роботи № 4 з дисципліни «Документознавство» для студентів базового напрямку 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / С.О.Лісіна, Т.М.Білущак, Н.С.Вовк, О.Р.Швед. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013. – 8с.
 9. Класифікація документа за матеріальним складником: методичні вказівки до виконання практичної роботи № 5 з дисципліни «Документознавство» для студентів базового напрямку 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / С.О.Лісіна, Т.М.Білущак, Н.С.Вовк, О.Р.Швед. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013. – 8с.
 10. Видання як вид документа: методичні вказівки до виконання практичної роботи № 6 з дисципліни «Документознавство» для студентів базового напрямку 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / С.О.Лісіна, Т.М.Білущак, Н.С.Вовк, О.Р.Швед. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013. – 8с.
 11. Характеристика типів видань: методичні вказівки до виконання практичної роботи № 7 з дисципліни «Документознавство» для студентів базового напрямку 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / С.О.Лісіна, Т.М.Білущак, Н.С.Вовк, О.Р.Швед. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013. – 12с.
 12. Книга: історія розвитку книги: методичні вказівки до виконання практичної роботи № 8з дисципліни «Документознавство» для студентів базового напрямку 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / С.О.Лісіна, Т.М.Білущак, Н.С.Вовк, О.Р.Швед. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013. – 14с.
 13. Книга як різновид документа: методичні вказівки до виконання практичної роботи № 9 з дисципліни «Документознавство» для студентів базового напрямку 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / С.О.Лісіна, Т.М.Білущак, Н.С.Вовк, О.Р.Швед. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013. – 7с.
 14. Патентний і нормативний документ: методичні вказівки до виконання практичної роботи № 10 з дисципліни «Документознавство» для студентів базового напрямку 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / С.О.Лісіна, Т.М.Білущак, Н.С.Вовк, О.Р.Швед. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013. – 12с.
 15. Періодичне і продовжуване видання: методичні вказівки до виконання практичної роботи № 11 з дисципліни «Документознавство» для студентів базового напрямку 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / С.О.Лісіна, Т.М.Білущак, Н.С.Вовк, О.Р.Швед. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013. – 8с.
 16. Нотне видання. Картографічне видання: методичні вказівки до виконання практичної роботи № 12 з дисципліни «Документознавство» для студентів базового напрямку 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / С.О.Лісіна, Т.М.Білущак, Н.С.Вовк, О.Р.Швед. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013. – 8с.
 17. Кінофотофонодокумент: методичні вказівки до виконання практичної роботи № 13 з дисципліни «Документознавство» для студентів базового напрямку 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / С.О.Лісіна, Т.М.Білущак, Н.С.Вовк, О.Р.Швед. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013. –16с.
 18. Неопублікований документ. Діловий документ: методичні вказівки до виконання практичної роботи № 14 з дисципліни «Документознавство» для студентів базового напрямку 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / С.О.Лісіна, Т.М.Білущак, Н.С.Вовк, О.Р.Швед. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013. – 16с.
 19. Документи на новітніх носіях інформації: методичні вказівки до виконання практичної роботи № 15 з дисципліни «Документознавство» для студентів базового напрямку 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / С.О.Лісіна, Т.М.Білущак, Н.С.Вовк, О.Р.Швед. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013. – 12с.
 20. Документознавство як наука: методичні вказівки до виконання практичної роботи № 16 з дисципліни «Документознавство» для студентів базового напрямку 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / С.О.Лісіна, Т.М.Білущак, Н.С.Вовк, О.Р.Швед. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013. – 8с.
 21. Науково-технічна термінологія: плани семінарських занять та методичні вказівки до них з дисципліни «Науково-технічна термінологія» для студентів базового напряму «Документознавство та інформаційна діяльність» спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» / Нац. Ун-т «Львівська політехніка»; Уклад.: Комова М.В., Мина Ж.В., Лісіна С.О., Морушко О.О., Химиця Н.О., Гнаткевич Н.С. – Львів, 2012. – 23 с.