Сохан Петро Львович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Сохан Петро Львович
Sohan1.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 31 липня1961 року..
Громадянство Україна
Alma mater Львівський університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1983 р.
Спеціальність математика
Галузь наукових інтересів Крайові задачі для диференціальних рівнянь із частинними похідними.
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 2001 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2003 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Сохан Петро Львович — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 31 липня 1961 року.

Закінчив математичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка у 1983 р.

З 1983 р. по 1991р. працював інженером-математиком у Львівському філіалі Київського НДІ гідроприладів.

З 1994 р. працює у «Львівській політехніці».

У 1994–2001 рр. — асистент, з 2001 р. по 2012 р. — доцент кафедри обчислювальної математики та програмування;

з 2012 р.по даний час — доцент кафедри вищої математики.

Вчене звання доцента отримав у 2003 р.

У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності01.01.02 — диференціальні рівняння на тему «Індукований узагальненим відокремленням змінних операційний метод розв’язання деяких крайових задач для систем рівнянь із частинними похідними».

Навчальна робота

В університеті читає курси

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • інформаційні системи і технології
 • економічна інформатика
 • інформатика та комп’ютерна техніка
 • основи дискретної математики

Наукові інтереси

Крайові задачі для диференціальних рівнянь із частинними похідними.

Основні публікації

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 1. Каленюк П.І., Нитребич З.М., Сохан П.Л. Задача Діріхле вбезмежному шарі для рівняння Пуассона // Вісник держ. ун-ту «Львівська політехніка». № 286 Диференціальні рівняння та їх застосування, 1995. —С.65-70.
 2. Каленюк П.І., Нитребич З.М., Сохан П.Л. Операційний метод побудови розв’язку задачі Коші для однорідної системи диференціальних рівнянь із частинними похідними безмежного порядку // Препринт № 1-95. ІППММ НАН України. -Львів, 1995. — 44 с.
 3. Каленюк П.І., Нитребич З.М., Сохан П.Л. Задача Коші для однорідної системи диференціальних рівнянь із частинними похідними безмежного порядку // Волинський математичний вісник. Вип. 2, 1995. —С.87-89.
 4. Каленюк П.І., Нитребич З.М., Сохан П.Л. Крайова задача для однорідного полілінійного рівняння з частинними похідними // Вісник держ. ун-ту «Львівська політехніка». № 299 Прикладна математика, 1996. —С.67-73.
 5. Сохан П.Л. Крайова задача для однієї системи рівнянь із частинними похідними // Вісник держ. ун-ту «Львівська політехніка». № 337 Прикладна математика, 1998. —С.153-155.
 6. Сохан П.Л. Метод розв’язання задачі Коші для неоднорідної системи рівнянь із частинними похідними // Вісник держ. ун-ту «Львівська політехніка». № 346 Прикладна математика, 1998. —С.102-106.
 7. Дасюк Я.І., Ільків В.С., Пелех Я.М., Сохан П.Л. Дослідження нестаціонарних процесів дифузії водню поблизу вершини тріщини в полінеоднорідних механічних напружень // Збірник наук. праць «Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій». —Вип. 2.,Львів:Каменяр, 2000. —С.129-133.
 8. Баранецький Я.О., Василишин Б.В., Копчук-Кашецький А.В.,Сохан П.Л. Спектральні властивості нелокальної багатоточкової задачі для диференціальних рівнянь у частинних похідних парного порядку // Вісник нац.ун-ту «Львівська політехніка». № 411 Прикладна математика, 2000. —С.21-26.
 9. Пукач П.Я., Нитребич З.М., Сохан П.Л. Нелінійні поперечні коливання необмеженої балки з урахуванням дисипативних сил // Компютерні технології друкарства. Збірник наук. праць. – 2013. – №29. – С. 225-232.
 10. Пукач П.Я., Нитребич З.М., Сохан П.Л. Нелінійні коливання необмеженої балки під дією сил опору // Машинознавство. – 2013. – №9-10. – С. 12-18.
 11. P. Pukach, P. Sokhan, I. Bobyk Investigation of some mathematical model of dynamics of the nonlinear flexural vibrations of a drill column // International V. Skorobohatko Mathematical Conference (August 25-28, Drogobych, Ukraine): Abstracts of conference reports. – Lviv, 2015. – P. 133.
 12. Баранецький Я.О., Каленюк П.І., Сохан П. Л. Крайові задачі для оператора двократного диференціювання. Сильно регулярні та нерегулярні за Біркгофом нелокальні умови // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Фізико-математичні науки". – 2017. – № 871. – C. 13–20.
 13. Баранецький Я.О., Каленюк П.І., Сохан П. Л. Несамоспряжена нелокальна крайова задача для оператора диференцiювання парного порядку // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Фізико-математичні науки. – 2018. – № 898. – С. 5–12.
 14. Федюк Є. М., Думанський О. І., Бекас Б. О., Процик Ю. С., Капран І. Д., Сохан П. Л. Конформнi перетворення та їх застосування в iнженерно-технiчних дослiдженнях // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Фізико-математичні науки. – 2018. – № 898. – С. 69–73.
 15. Pelekh Y., Pakholok В. В., Kunynets A., Sokhan P. Numerical methods of solving the initial value problem for ordinary differential equations with evaluationof the main member of the local error // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка. – 2018. – Вип. 1 (9). – С. 143–152.


Навчальні посібники:


Методичні розробки:

 1. Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Філь Б.М., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Дослідження операцій. Лабораторні роботи:методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт для студентів технічних спеціальностей / В-во Тараса Сороки. — Львів, 2008. — 28 c.
 2. Ільків В.С., Стащук М.Г., Баранецький Я.О. , Бобик І.О.,Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Когут І.В., Столярчук Р.Р.Диференціальні рівняння із частинними похідними першого порядку. Методичні вказівки та завдання до типових розрахунків з курсу «Диференціальні рівняння та рівняння із частинними похідними» для студентів базових напрямків «Прикладна математика», «Видавнича справа» / В-во Тараса Сороки.- Львів. 2008. — 32 c.
 3. Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., КогутІ .В., Столярчук Р.Р. Теорія графів. Методичні вказівки з курсу «Дискретна математика» для студентів базових напрямків «Комп’ютерні науки»,«Видавничо-поліграфічна справа справа» / В-во Тараса Сороки.- Львів, 2008. — 36c.
 4. Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Математична логіка. Методичні вказівки з курсу «Дискретна математика» для студентів базових напрямків «Комп’ютерні науки»,«Видавничо-поліграфічна справа справа» / В-во Тараса Сороки.- Львів. 2008. — 16c.
 5. Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Комбінаторика. Методичні вказівки з курсу «Дискретна математика» для студентів базових напрямків «Комп’ютерні науки»,«Видавничо-поліграфічна справа справа» / В-во Тараса Сороки.- Львів. 2008. — 16c.
 6. Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Теорія множин. Методичні вказівки з курсу «Дискретна математика» для студентів базових напрямків «Комп’ютерні науки»,«Видавничо-поліграфічна справа справа» / В-во Тараса Сороки.- Львів. 2008. — 20c.

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 223

тел./факс: 258-25-40