Сорока Любов Теодорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Сорока Любов Теодорівна
Поточне місце роботи викладач кафедри іноземних мов

Напрями наукових зацікавлень:
- проблеми викладання іноземної мови у вищих технічних навчальних закладах.

Наукові статті у фахових виданнях

2016
1. Сорока Л. Т. Aspectual classes of predicates in modern Еnglish / М. В. Пукаляк, Л. Т. Сорока // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету (Серія: Філологія). – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2016. – Вип. 20. Т.2. – С. 69-73.
2017
2. Pukaliak M., Soroka L. Factors of students' successful learning grammar in the process of studying English // Молодий вчений. – 2017. – № 3 (43). – P. 344–348. (Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ).
3. Сорока Л. Т. Шкільне лідерство та управління в Англії та Уельсі // Молодий вчений. – 2017. – №4 (44). – C. 464–469. (Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ).

Інші публікації

2017
1. Barabash O., Soroka L. The semelfactive as one of the aspectual classes of predicates in English language // Актуальні питання філологічних наук: наукові дискусії : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 22-23 вересня 2017 р.). – 2017. – P. 62–64.
2. Soroka L. Using technical aids in teaching English as a foreign language at university // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей XIІI Науково-практичної конференції, Львів, 27–31 березня 2017 р. – 2017. – P. 152–154.

Участь у міжнародних конференціях

2017
1. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання філологічних наук: наукові дискусії», Одеса, 22.09.2017 – 23.09.2017.
2. ХІІІ Науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні" (Львів, 27.03.2017 – 31.03.2017).