Соловйов Микола Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Соловйов Микола Володимирович
Дата народження 1980 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет ім. Ів.Франка
Дата закінчення 2002 р.
Спеціальність фізика
Кваліфікаційний рівень фізик
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра загальної фізики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Соловйов Микола Володимирович — кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 1980 року.

 • У 2002 р. закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка, фізичний факультет.
 • З 10.2020 працює у Львівській політехніці на посадах інженера, молодшого наукового співробітника, асистента.
 • У 2021 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Трансформація енергії електронних, екситонних та фононних збуджень в кристалах групи А4ВХ6".
 • Автор і співавтор понад 20 наукових праць, одного патенту. Учасник міжнародних наукових конференцій.

Навчальна робота

Наукова робота

Наукові інтереси

Основні публікації

Наукові статті

.# Tl4CdI6 crystals. Proceedings of IEEE International Young Scientists Forum on Applied Physics and Engineering (YSF) Lviv. 2017. P. 195-198.

 1. Kashuba A.I., Solovyov M.V., Maliy T.S. , Franiv I.A. , Gomonnai O.O. , Bovgyra O.V. , Futey O.V. , Franiv A.V. , Stakhura V.B. . Lattice vibration spectra of A4BX6 group crystals. Journal of Physical Studies. 2018. Vol. 22, No. 2. P. (2701-1)- (2701-4).
 2. Kashuba A.I. Malyi T.S., Solovyov M.V. , Stakhura V.B. , Chylii M.O. , Shchepanskyi P., Franiv V.A. Optical and energetic properties of the Tl4CdI6 crystal. Optics and Spectroscopy. 2018. Vol. 125, No. 6. P. 853-857.
 3. Kashuba A., Solovyov M., Malyi T., Semkiv I., Franiv A. Birefringence of Tl4HgI6 crystal. Proceedings of XIth International Scientific and Practical Conference on Electronics and Information Technologies (ELIT), Lviv. Ukraine, 16-18 September 2019. P. 272–276.
 4. Kashuba A.I. Solovyov M.V. , Franiv A.V., Andriyevsky B., Malyi T.S., Tsyumra V.B. , Zhydachevskyy Ya.A., Ilchuk H.A. , Fedula M.V. Photoluminescence of Tl4HgI6 single crystals. Fizika Nizkikh Temperatur. 2020. Vol. 46, No. 10. P. 1227– 1231.
 5. Кашуба А.І., Попель О.М. , Бовгира О.В. , Франів А.В. , Соловйов М.В. Теоретико-груповий аналіз фононних спектрів кристалу Tl4.HgI6. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. 2015. Вип. 38. С. 64-69.
 6. Франів А., Соловйов М., Футей О., Гомоннай О., Кашуба А. Спектри комбінаційного розсіювання кристалів групи А4ВХ6. Вісник Львівського університету. Серія фізична. 2016. Вип. 51. С. 62-67.
 7. Solovyov M., O. Futey, V. Franiv, V. Solovyov, V. Stakhura, A. Franiv, A. Kashuba X-ray luminescence of Tl4CdI6 crystals. Electronics and information technologies. 2018. Issue 9. P. 164–171. 11
 8. Соловйов М. Синтез та фотолюмінесценція нанокристалів Tl4CdI6, Tl4HgI6, вбудованих в природні порожнини. Вісник Львівського університету. Серія фізична. 2018. Вип. 55. С. 71-77.
 9. Кашуба А.І. Петрусь Р.Ю., Андрієвський Б.В. , Соловйов М.В. , Семків І.В. , Малий Т.С. , Чилій М.О. , Стахура В.Б. , Щепанський П.А. , Франів А.В. Температурна залежність електрофізичних властивостей кристалів групи А4ВХ6. Фізико-хімічна механіка матеріалів. 2019. Вип. 55, № 4. С. 130-135. (Kashuba A.I., Petrus R.Yu., Andrievskyi B.V., Solov’ev M.V. , Semkiv I.V. , Malyi T.S. , Chylii M.O. , Stakhura V.B. , Shchepanskyi P.A. , Franiv A.V. Temperature dependence of the electrophysical properties of crystals of the A4BX6 group. Materials Science. 2020.Vol. 55, No. 4. P. 602-608.)
 10. Кашуба А., Попель О., Соловйов М., Франів А. Теоретико-груповий аналіз фононних модкристалу Tl4HgI6. Матеріали Міжнародної конференції молодих вчених та аспірантів (ІЕФ’2015). Ужгород, 2015. С. 135.
 11. Solovyov M. Kashuba A., Bovgyra O., Franiv A. Lattice vibrations of crystals A4BX6: Raman spectra. Тези доповiдей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (MEICS-2015). 2015. C. 201–203.
 12. Solovyov M., Franiv V., Kashuba A. Temperature dependence luminescence of A4BX6 crystal. Proceedings of IX International conference “Topical problem of semiconductor physics”. Ukraine, Truskavets, 2016. P. 70.
 13. Соловйов М.В., Франів В.А., Футей О.В., Бовгира О.В., Кашуба А.І. Динаміка ґратки кристалу Tl4CdI6. Тези Науково-технічної конференції «Фізика, електроніка, електротехніка». Суми, 2016. С. 59.
 14. Франів В., Соловйов М., Кашуба А. Катодолюмінесценція кристалів групи A4BX6. Тези Міжнародної конференції молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики «Еврика». Львів, 2017. С. В9.
 15. Соловйов М., Франів В., Футей О., Кашуба А. Дисперсійні залежності подвійного заломлення кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6. Тези Міжнародної конференції молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики «Еврика». Львів, 2017. С. В10. 12
 16. Кашуба А.І., Соловйов М.В., Франів А.В. Вольт-амперні характеристики кристалів групи А4ВХ6. Тези Міжнародної конференції студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики «Еврика». Львів, 2018. С. A17.
 17. Solovyov M.V., Kashuba A.I., Franiv V.A. Temperature dependences of voltage-to-current characteristics of Tl4HgI6 and Tl4CdI6 crystals. Proceedings of X International conference “Topical problem of semiconductor physics”. Ukraine, Truskavets, 2018. P. 171-174.
 18. Пат. 117411 Україна, МПК C30B 9/04 (2006.01), C30B 9/06 (2006.01), G02B 1/08 (2006.01), C30B 11/06 (2006.01), G02B 5/30 (2006.01). Спосіб отримання кристалів подвійного променезаломлення / Франів А.В., Франів В.А., Морозов Л.М., Футей О.В., Соловйов В.В., Соловйов М.В.; заявник і власник: Львівський національний університет імені Івана Франка. – № a 201701393; заявл. 14.02.2017; опубл. 25.07.2018, Бюл. № 14.


Контакти

вул. Ст. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 133


Номер(и) телефону: +38 (032) 258-26-13