Совин Ярослав Романович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Совин Ярослав Романович
RTEmagicC Sovin JAroslav Romanovich.jpg.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 2 вересня 1979 р.
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2001 р.
Спеціальність «Системи управління і автоматики»
Галузь наукових інтересів ефективна реалізація криптографічних алгоритмів у вбудованих системах з підвищеною стійкістю дофізичних атак, side-channel атаки, контрольно-вимірювальна апаратура для захисту інформації, мікроконтролерні охоронні сенсори та системи, розробка мікропроцесорної медичної апаратури для діагностики серцево-судинної системи,цифрова обробка біомедичних сигналів.
Кваліфікаційний рівень магістр електронної техніки
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2007 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2009 р.
Поточне місце роботи кафедра захисту інформації, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Совин Ярослав Романович — кандидат технічних наук, доцент кафедри захисту інформації, Інституту комп’ютерних технологій,автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 2 вересня 1979 р.

У 2001 р. закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Системи управління і автоматики» (магістр).

Кандидатську дисертацію захистив у 2006 р. (спеціальність 05.11.17 — біологічні та медичні прилади і системи).

Тема дисертації: Розроблення методів та засобів цифрового оброблення сигналів імпедансної плетизмографії [Текст] : дис. канд. техн.наук: 05.11.17 / Совин Ярослав Романович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2006. — 157 арк.: рис., табл. — арк. 142-157

Навчальна робота

Лекційні курси

 • мікропроцесори в системах технічного захисту інформації,
 • системи запису і відтворення інформації,
 • криптографічна інженерія,
 • мікропроцесорні пристрої інформаційно-комунікаційних систем.

Наукова діяльність

Наукові інтереси:

 • ефективна реалізація криптографічних алгоритмів у вбудованих системах з підвищеною стійкістю до фізичних атак,
 • side-channel атаки,
 • безпека вбудованих систем,
 • апаратна криптографія,
 • легковагова криптографія.

Вибрані публікації

Кількість наукових публікацій: понад 40.

Основні публікації:

 1. Совин Я.Р., Опірський І.Р., Наконечний Ю. М, Стахів М. Ю. Аналіз апаратної підтримки криптографії у пристроях Інтернету речей // Науковий журнал «Безпека інформації», №1 (24), 2018. – с. 36-48.
 2. Я. Р. Совин, В. І. Отенко, Є. Ф. Штефанюк. Ефективна реалізація алгоритму блокового симетричного шифрування ДСТУ 7624:2014 («Калина») для 8/16/32-бітових вбудованих систем // Науково-технічний журнал “Сучасний захист інформації”, №3 (31), 2017. – с. 6-16.
 3. Я. І. Грабовський, Я. Р. Совин, І. Я. Тишик. Порівняння реалізацій нових алгоритмів гешування SHA-3 та ГОСТ Р 34.11-2012 для 8/32-бітових мікроконтролерних архітектур // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп’ютерні системи та мережі". – 2015. - № 830. - с. 25-32.
 4. Я. Р. Совин, Наконечний Ю. М, Стахів М. Ю. Дослідження характеристик вбудованого генератора випадкових чисел мікроконтролерів родини STM32F4XX згідно з методикою NIST STS // Вісник НУ “Львівська політехніка” – “Автоматика, вимірювання та керування”, № 753, 2013. – с. 37-44.
 5. Мікропроцесори в системах технічного захисту інформації [Текст] : навч. посіб. / Я. Р. Совин,Ю. М. Наконечний; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л.: Вид-во Львів.політехніки, 2011. — 305 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 304-305. — ISBN 978-617-607-047-4
 6. Совин Я. Р., Решетар Я. В., Хома В. В. Електронний безпровідний ідентифікатор для доступу до ПК // Вісник НУ «Львівська політехніка» — «Автоматика, вимірювання та керування», № 665, 2010. — с. 39-45.
 7. Математична модель еквівалентної діелектричної проникності неоднорідного середовища з регулярними кульовими діелектричними включеннями / Р. М. Івах, Я. Р. Совин //Автоматика, вимірювання та керування: [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. Б.Дудикевич. — Л.: Вид-во «Львів. політехніка», 2009. — С. 44-51. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 639). — Бібліогр.: 5 назв
 8. Совин Я. Р., Гаврилюк М. О., Хома В. В. Дослідження методів компресії даних реографії для портативних та моніторингових систем //Міжвідомчий збірник наукових праць «Відбір і обробка інформації», № 23, 2005. — с. 128-134.

Контакти

вул. Кн. Романа 1, 79013, Львів; 19-й корпус, кімната 204

тел.: +38(032)235-77-49; +38(032) 235-74-77