Сняданко Ірина Ігорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Сняданко Ірина Ігорівна
Sniadanko.jpg
д. псих. н., професор
Дата народження 7 листопада 1977 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка.
Дата закінчення 1999 р.
Спеціальність психологія
Галузь наукових інтересів дослідження в галузі організаційної психології, а саме — розробка сучасних технологій психологічної підготовки студентів технічних університетів до майбутньої професійно-управлінської діяльності
Кваліфікаційний рівень психолог
Науковий ступінь доктор психологічних наук
Науковий керівник доктор психологічних наук, професор КАРАМУШКА Людмила Миколаївна, Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України,лабораторія організаційної психології, завідувач (м. Київ).
Дата присвоєння н.с. 2007 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2021 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права, психології та інноваційної освіти , Кафедра теоретичної та практичної психології

Сняданко Ірина Ігорівна — доктор психологічних наук, завідувачка кафедри теоретичної та практичної психології, Інституту права, психології та інноваційної освіти.

Загальна інформація

Дата народження: 7 листопада 1977 року.

Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Психологія».

З 1999 року працює у Національному університеті «Львівська політехніка».

В 2007 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 19.00.05 — соціальна психологія; психологія соціальної роботи на тему: «Соціально-психологічні умови формування організаційної культури промислового підприємства : дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / АПН України; Інститут психології ім. Г.С.Костюка. — К., 2007. — 333арк. — Бібліогр.: арк. 178-196».

Науковий керівник доктор психологічних наук, професор КАРАМУШКА Людмила Миколаївна, Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України,лабораторія організаційної психології, завідувач (м. Київ).

З 2008 року працює на посаді доцента кафедри психології, педагогіки і соціального управління Національного університету «Львівська політехніка».

У 2009 році отримала звання доцента кафедри психології, педагогіки і соціального управління Національного університету «Львівська політехніка».

З 2001 по 2006 роки проходила навчання за такими напрямками консультативної психології, як: кататимно-імагінативний метод «символдрама» і клієнт-центрована терапія Роджерса. Була учасником супервізійної психотерапевтичної групи при Львівському психоневрологічному диспансері.

З 2001 року — Голова львівського осередку Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці.

З 2010 року призначена редактором інтернетжурналу «Соціотехнічні системи».

З 23 грудня 2019 року обрана завідувачкою кафедри.

Основні курси

 • Ділове спілкування;
 • Історія психології;
 • Психологія спілкування;
 • Анатомія і фізіологія людини;
 • Анатомія і фізіологія центральної нервової системи;
 • Експериментальна психологія;
 • Психологія управління поведінкою людини;
 • Соціальна психіатрія.

Наукові інтереси

Сфера професійних інтересів — дослідження в галузі організаційної психології, а саме — розробка сучасних технологій психологічної підготовки студентів технічних університетів до майбутньої професійно-управлінської діяльності.

Вибрані публікації

Співавторка двох навчальних посібників, один з яких відзначений грифом МОН України, а також автором понад 60 статей і матеріалів конференцій.

Серед них:

 1. Сняданко І. І. Психологія підготовки студентів технічних університетів до майбутньої професійно-управлінської діяльності: монографія / І. І. Сняданко. – Львів: ФОП Бадікова Н.О., 2016. – 462 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою)
 2. Сняданко І. І. Психологічне ко сультування студентів університету, які мають самоушкоджуючу поведінку // Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку : тези ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології (1–3 червня 2017 року, м. Харків). – 2017. – С. 102–103. 0,08 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
 3. Snyadanko I. Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine. 2nd ed.: колективна монографія / I. Snyadanko, Y. Terletska, I. Uchytel, L. Sushentseva, T. Falasenidi, M. Kozak. – Riga: Izdevnieciba "Baltija Publishing", 2018. – 637 c. (Терлецька Ю. М.)
 4. Калин Р. Ю., Сняданко І. І. Соціально-психологічні умови ефективної діяльності працівників банківських організацій // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. – 2018. – Вип. 2, Т. 2. – С. 143–148. 0,27 ум.д.ар. (ТПП-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Калин Р. Ю.) (Index Copernicus International?).
 5. Сняданко І. І. Аналіз феноменів перенесення та контрперенесення в організації // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний університет", Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – 2018. – № 1 (13). – С. 159–164. 0,27 ум.д.ар. (ТПП-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 6. Бойко* А. О. Відмінності в образі бажаного майбутнього між студентами із різними ціннісними орієнтаціями // 75-та студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології : збірник тез доповідей (Львів, 09–17 жовтня 2017 року). – 2017. – C. 176–177. 0,09 ум.д.ар. (ТПП-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) [н.к. - Сняданко І.І.].
 7. Калин Р. Ю., Сняданко І. І. Соціально-психологічні особливості діяльності кредитно-фінансових організацій // Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics : proceedings of International research and practice conference, October 20–21, 2017, Lublin, Republic of Poland. – 2017. – C. 228–231. 0,18 ум.д.ар. (ТПП-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Калин Р. Ю.).
 8. Сняданко І. І. Дослідження взаємозв'язку між типами менеджерів організацій та особливостями їх організаційних культур // Психологія національної безпеки і благополуччя особистості : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 26-27 квітня 2018 року). – 2018. – C. 193–195. 0,13 ум.д.ар. (ТПП-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 9. Сняданко І. І. Дослідження особливостей контрперенесення у взаємодії між працівниками та керівниками в організації // Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку : тези доповідей ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології (Київ, 12–13 квітня 2018 року). – 2018. – C. 65–66. 0,09 ум.д.ар. (ТПП-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 10. Сняданко І. І., Калин Р. Ю. Застосування когнітивно-поведінкових технік у роботі психолога в організації // Інноваційні технології в роботі практичного психолога : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 7 червня 2018 року, м. Суми : у 3 ч. – Ч. 1 : Психологія: від теорії до практики. – 2018. – C. 175–179. 0,22 ум.д.ар. (ТПП-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Калин Р. Ю.).
 11. Snyadanko I. Modern world tendencies in the development of science. Vol. 2: колективна монографія / I. Snyadanko, V. Ortynskyi. – London: Sciemcee Publishing, 2019. – 308 c.
 12. Snyadanko I., Khazratova N., Savenkova*** I., Didukh*** M. Psychosomatic unity of human from the position of chronopsychology on the example of ischemic disorders and heart diseases // Electronic Journal of General Medicine. – 2019. – Vol. 16(6). – P. 1–8. 0,04 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (SciVerse SCOPUS, Web of Science Emerging Sources Citation Index).
 13. Snyadanko I., Tkalych*** M., Voitsekhovska O. Implementing ‘guided imagery’ method in psycho-corrective work withathletes with anxiety // Психологічний часопис = Psychological journal. – 2019. – Vol. 5, issue 7 (27). – P. 22–33. 0,54 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
 14. Snyadanko I., Tkalych*** M., Voitsekhovska O. Cognitive-behavioral approach in physical health competence development // Психологічний часопис = Psychological journal. – 2019. – Vol. 5, issue 6 (26). – P. 9–22. 0,62 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
 15. Tkalych*** M., Snyadanko I., Voitsekhovska O., Yakupova*** O. Work-iife balance individual strategies in sportsmen's professional productivity increase programs // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний університет", Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – 2019. – № 2 (16). – С. 114–119. 0,27 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
 16. Сняданко І. І. Дослідження особливостей формування толерантної до змін організаційної культури вищого навчального закладу // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний університет", Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – 2018. – № 2 (14). – С. 123–129. 0,31 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Index Copernicus International).
 17. Сняданко І. І. Роль позитивної організаційної культури у розвитку самоповаги працівників // Психологія: теорія і практика : збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 2 (2). – С. 119–127. 0,4 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
 18. Сняданко І. І., Калин Р. Ю. Дослідження ролі толерантності до невизначеності у керівників банківських організацій // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. – 2019. – Вип. 1. – С. 279–284. 0,27 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Калин Р. Ю.) [н.к. - Сняданко І.І.].
 19. Сняданко І. І., Матковська А. В. Дослідження впливу перфекціонізму на вибір кар'єрних орієнтацій працівниками організації // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний університет", Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – 2019. – № 1 (15). – С. 127–135. 0,4 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Матковська А. В.).
 20. Калин Романна. Соціально-психологічні особливості підбору працівників фінансово-кредитних організацій // Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 1–2 лютого 2019 р.). – 2019. – C. 101–104. 0,18 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Калин Р. Ю.) [н.к. - Сняданко І.І.].
 21. Сняданко І.І. Психологія підготовки студентів технічних університетів до майбутньої професійно-управлінської діяльності: монографія / І.І. Сняданко. – Львів: ПП Бадікова, 2016. – 385 с.
 22. Snyadanko I. THE ROLE OF SELF-CONTROL IN COMMUNICATION BETWEEN THE MANAGERIAL STAFF AND EMPLOYEES IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS/ Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / Iryna Snyadanko. – 2nd ed. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. – P. 374-396.
 23. Snyadanko I. Personality in society: psychological mechanisms of activity: колективна монографія / I. Snyadanko. – Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2020. – 160 c.
 24. Tkalych*** M., Snyadanko I., Guba*** N., Zhelezniakova*** Y. Social and psychological support for personnel in organisations: work-life balance programme // Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment. – 2020. – Vol. 8, No 2. – P. 159–166. 0,36 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (SciVerse SCOPUS).
 25. Сняданко І. І. Психологічне обґрунтування впровадження у навчальний план підготовки студентів дисципліни "Психологія самоефективної поведінки" // Психологічне здоров’я персоналу організацій в умовах пандемії COVID-19: проблеми та технології забезпечення : матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції з організаційноїта економічної психології (Київ-Біла Церква, 21 травня 2020 року). – 2020. – C. 120–123. 0,18 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
 26. Сняданко І. І., Грищенко О. В. Дослідження поняття “драйвер” у транзакційному підході // Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 13 листопада 2020 року). – 2020. – C. 491–497. 0,31 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Грищенко О. В.).
 27. Сняданко І. І., Ортинський В. Л. Розвиток софт-скілів у студентів як умова їх психологічного благополуччя у роботі в організації // Психологічні умови благополуччя персоналу організацій : збірник тез І Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (Львів, 15-17 жовтня 2020 р.). – 2020. – C. 23–25. 0,13 ум.д.ар. (КПП-2, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 28. Hapon*** N., Vovk*** A., Snyadanko I., Fedyna*** L. Ontological security of an individual: attachment styles and coping strategies // Journal of Education Culture and Society. – 2021. – Vol. 12, No. 2. – Р. 317–329. 0,58 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Web of Science Emerging Sources Citation Index).
 29. Сняданко І. І., Бойко А. О. Дослідження особливостей взаємозв`язку між рівнями самоефективності й перфекціонізму та їх роль у благополуччі особистості // Габітус. – 2020. – Вип. 17. – С. 152–157. 0,31 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Бойко А. О.).
 30. Бойко А. О. Теоретичні аспекти ролі когнітивних фільтрів у формуванні відчуття самоефективності особистості // Психологічні аспекти кроскультурної взаємодії у медіасередовищі: тези I Міжнародної студентської науково-практичної онлайн-конференції (Львів, 08–09 квітня 2021 р.). – 2021. – C. 96–98. 0,13 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Бойко А. О.) [н.к. - Сняданко І.І.].
 31. Восковський* А. А. Вплив творчості Говарда Філіпса Лавкрафта на депресивність // Психологічні аспекти кроскультурної взаємодії у медіасередовищі: тези I Міжнародної студентської науково-практичної онлайн-конференції (Львів, 08–09 квітня 2021 р.). – 2021. – C. 44–45. 0,04 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Сняданко І.І.].
 32. Восковський* А. А. Особливості впливу музики на індивідуальне сприйняття оточуючого світу // Психологічні аспекти кроскультурної взаємодії у медіасередовищі: тези I Міжнародної студентської науково-практичної онлайн-конференції (Львів, 08–09 квітня 2021 р.). – 2021. – C. 101–102. 0,13 ум.д.ар. (ТПП-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) [н.к. - Сняданко І.І.].
 33. Грищенко О. В., Сняданко І. І. Роль соціального та психологічного благополуччя для керівників освітніх закладів // Психологічні умови благополуччя персоналу організацій : тези IІ міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 7–8 жовтня 2021 р. – 2021. – C. 29–32. 0,18 ум.д.ар. (ТПП-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Грищенко О. В.) [н.к. - Сняданко І.І.].
 34. Матковська А. В. Поняття синхронної та асинхроннної комунікації в межах дистанційної роботи // Психологічні аспекти кроскультурної взаємодії у медіасередовищі: тези I Міжнародної студентської науково-практичної онлайн-конференції (Львів, 08–09 квітня 2021 р.). – 2021. – C. 10–11. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Матковська А. В.) [н.к. - Сняданко І.І.].
 35. Садова* Б. І. Ставлення сучасної молоді до самогубства // Психологічні аспекти кроскультурної взаємодії у медіасередовищі: тези I Міжнародної студентської науково-практичної онлайн-конференції (Львів, 08–09 квітня 2021 р.). – 2021. – C. 72–74. 0,09 ум.д.ар. (ТПП-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) [н.к. - Сняданко І.І.].
 36. Сняданко І. І., Партико Н. В., Серветник*** А. А. Психологічні чинники злочинності неповнолітніх // Актуальні проблеми розвитку службово-прикладних, традиційних та східних одноборств : збірник наукових праць за матеріалами XV Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої пам’яті доктора педагогічних наук, професора Бізіна Віктора Петровича (м. Харків, 30 листопада 2021 р.). – 2021. – C. 116–119. 0,18 ум.д.ар. (За іншою тематикою).


Контакти

вул. Князя Романа 1-3, м. Львів, 79000; 19 корпус

Тел.: +38 (032) 258-31-01

E-mail: TPP_INPP@ukr.net