Скорохода Володимир Йосипович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Скорохода Володимир Йосипович
Дата народження 6 березня 1961 року.
Галузь наукових інтересів дослідження перспективних методів матричної полімеризації вінільних мономерів з використанням зовнішніх енергетичних полівта полімерні матеріали біомедичного призначення на їхній основі.
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник доктор хімічних наук, професор Суберляк Олег Володимирович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання професор
Поточне місце роботи Кафедра хімічної технології переробки пластмас, директор Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка» .
Почесні звання «Відмінник освіти України»

Скорохода Володимир Йосипович— доктор технічних наук, професор кафедри хімічної технології переробки пластмас, директор Інституту хімії та хімічних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 6 березня 1961 року.

Освіта:

Професор, доктор технічних наук,провідний науковий співробітник.

Тема докторської дисертації — Теоретичні основи технологій одержання функціонально активних кополімерів полівінілпіролідону : дис. д-ра техн. наук : 05.17.06 / Володимир Йосипович Скорохода; Нац. ун-т «Львівська політехніка». — Львів : 2007.

Науковий консультант: доктор хімічних наук, професор Суберляк Олег Володимирович, Національний університет «Львівська політехніка»

Професійний досвід

З 1982 р займається науковою, з 1991 також педагогічною роботою.

Навчально-методична робота

Перелік лекційних курсів

 • «Полімерне матеріалознавство»,
 • «Теоретичні основи технології виробництва високомолекулярних сполук»,
 • «Технологія формування виробів з еластомерів»,
 • «Модифікація полімерів».

Нагороди та відзнаки

RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесна Грамота Міністерства освіти інауки України (2004р.),

RTEmagicC Nagrudnii znak Vidminnik osviti Ukrajini 02.JPG.JPG Нагрудний знак «Відмінник освітиУкраїни» (2008р.)

Основні наукові інтереси

Дослідження перспективних методів матричної полімеризації вінільних мономерів з використанням зовнішніх енергетичних полів та полімерні матеріали біомедичного призначення на їхній основі.

Вибрані публікації

Опубліковано 145 праць, одержано 10 авторських свідоцтв та патентів.

Серед них:

 1. Суберляк О.В., Скорохода В.Й., Семенюк Н.Б., Мельник Ю.Я. Матеріали біомедичного призначення на основі (ко)полімерів полівінілпіролідону.- Львів. В-во «ЛП», 2015.- 244с.
 2. Суберляк О.В., Скорохода В.Й., Семенюк Н.Б. Теоретичні основи хімії та технології полімерів. Навч. посібник для студентів спеціальності „Хімічна технологія ВМС”.-Львів.-В-во «ЛП».-2014.-336с.
 3. Suberlyak O., Skorokhoda V., Melnyk Y. Regularities of preparation and properties of hydrogel membranes// Materials Sci.-2015.-V.50.-N6.-P.889-896.
 4. Skorokhoda V., Semenyuk N., Kostiv U. Peculiarities of filled porous hydrogels production and properties// Chemistry & Chemical Technology.-2013.-V.7.-N1.-P.95-99.
 5. Skorokhoda V., Semenyuk N., Dudok G., Suberlyak O. Regular trends in synthesis of sorption active copolymers of methacrylic acid esters// J. Appl. Chem. - 2012.-V.85.N5. P. 830-838.
 6. Suberlyak O., Skorokhoda V. Effect of magnetic field on the structure formation and properties of HEMA/PVP copolymers// Eng. of Biomaterials.-2009.-Vol.12.-№86.-P.2-4.
 7. Суберляк О., Скорохода В., Заїкіна О.С. Структурна морфологія і транспортно-селективні характеристики гідрогелевих мембран// Функціональні матеріали.-1995,2,N3.-С.350-353.
 8. Суберляк О., Скорохода В., Тхир И. Влияние комплексообразования на полимеризацию 2-оксиэтиленметакрилата в присутствии поливинилпирролидона// Высокомолек.соед. 1989, N5Б.-С.336-340.
 9. Суберляк О., Скорохода В., Тхир И. Сополимеры (мет)акриловых эфиров гликолей с ПВП для получения высокопроницаемых диализных мембран// Ж. прикл. химии.-1989, N 6.- С.1330-1333.
 10. Суберляк О.В., Скорохода В.Й., Семенюк Н.Б. Спосіб одержання гідрофільних гранульних кополімерів// Патент України на винахід № 80574, МПК С 08 F 2/12. Заявл. 23.05.2005; опубл. 10.10.2007. Бюл. № 16.

Контакти

пл. св. Юра, 9, Львів-13, 79013; 8-й корпус, кімн. 4

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-24-95

E-mail:vskorohoda@yahoo.com