Скорохода Володимир Йосипович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Скорохода Володимир Йосипович
Дата народження 6 березня 1961 року.
Галузь наукових інтересів дослідження перспективних методів матричної полімеризації вінільних мономерів з використанням зовнішніх енергетичних полівта полімерні матеріали біомедичного призначення на їхній основі.
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання професор
Поточне місце роботи Кафедра хімічної технології переробки пластмас, директор Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка» .
Почесні звання «Відмінник освіти України»

Скорохода Володимир Йосипович— доктор технічних наук, професор кафедри хімічної технології переробки пластмас, директор Інституту хімії та хімічних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 6 березня 1961 року.

Освіта:

Професор, доктор технічних наук,провідний науковий співробітник.

Тема докторської дисертації — Теоретичні основи технологій одержання функціонально активних кополімерів полівінілпіролідону : дис. д-ра техн. наук : 05.17.06 / Володимир Йосипович Скорохода; Нац. ун-т «Львівська політехніка». — Львів : 2007.

Науковий консультант: доктор хімічних наук, професор Суберляк Олег Володимирович, Національний університет «Львівська політехніка»

Професійний досвід

З 1982 р займається науковою, з 1991 також педагогічною роботою.

Навчально-методична робота

Перелік лекційних курсів

 • «Полімерне матеріалознавство»,
 • «Теоретичні основи технології виробництва високомолекулярних сполук»,
 • «Технологія формування виробів з еластомерів»,
 • «Модифікація полімерів».

Нагороди та відзнаки

RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесна Грамота Міністерства освіти інауки України (2004р.),

RTEmagicC Nagrudnii znak Vidminnik osviti Ukrajini 02.JPG.JPG Нагрудний знак «Відмінник освітиУкраїни» (2008р.)

Основні наукові інтереси

 • дослідження закономірностей матричної полімеризації вінільних мономерів у блоці та в розчині, структура та властивості (ко)полімерів і матеріали біомедичного призначення на їхній основі;
 • дослідження дисперсійної полімеризації (мет)акрилових естерів у присутності функційно активних полімерних матриць та гранульні полімерні матеріали для систем контрольованого вивільнення ліків;
 • розроблення нових остеопластичних пористих полімерних композитів з мінеральними наповнювачами для заміщення кісткової тканини;
 • наукові засади синтезу плівкових гідрогелів та мембрани біомедичного призначення на їхній основі; покриття ліків та інших дисперсних матеріалів гідрогелевою оболонкою та дослідження процесів масоперенесення з твердої фази через мембрану;
 • одержання наночастинок благородних металів з використанням гідрогелів на основі (ко)полімерів полівінілпіролідону як нанореакторів та матеріали медичного призначення з фунгібактерицидними властивостями.


Вибрані публікації

Опубліковано 310 наукових праць, одержано 20 авторських свідоцтв та патентів на винаходи.

Серед них:

 1. Suberlyak O., Skorokhoda V. Hydrogels. 2. Hydrogels Based on PVP Copolymers.- IntechOpen.- London, UK.-2018. -200 p. (P.23-44).
 2. Суберляк О.В., Скорохода В.Й., Семенюк Н.Б. Теоретичні основи хімії та технології полімерів/ Навчальний посібник для студентів спеціальності „Хімічна технологія ВМС”.-Львів.-В-во «ЛП».-2014.-336с.
 3. Skorokhoda V., Semenyuk N., Melnyk Yu. Film hydrogels on the basis of PVP copolymers with regulated sorption-desorption characteristics// Chemistry & Chemical Technology.-2017.-V.11.-N2.-P.171-174.
 4. Skorokhoda V., Semenyuk N., Dzjaman I. Mineral filled porous composites based on PVP copolymers with bactericidal properties // Chemistry & Chemical Technology.-2016.-V.10.-N2.-P.187-192.
 5. Суберляк О.В., Скорохода В.Й., Семенюк Н.Б., Мельник Ю.Я. Матеріали біомедичного призначення на основі (ко)полімерів полівінілпіролідону.- Львів. В-во «ЛП», 2015.- 244с.
 6. Suberlyak O., Skorokhoda V., Melnyk Yu. Regularities of preparation and properties of hydrogel membranes// Materials Sci.-2015.-V.50.-N6.-P.889-896.
 7. Skorokhoda V., Semenyuk N., Kostiv U. Peculiarities of filled porous hydrogels production and properties// Chemistry & Chemical Technology.-2013.-V.7.-N1.-P.95-99.
 8. Skorokhoda V., Semenyuk N., Dudok G., Suberlyak O. Regular trends in synthesis of sorption active copolymers of methacrylic acid esters// J. Appl. Chem. - 2012.-V.85.N5. P. 830-838.
 9. Suberlyak O., Skorokhoda V. Effect of magnetic field on the structure formation and properties of HEMA/PVP copolymers// Eng. of Biomaterials.-2009.-Vol.12.-№86.-P.2-4.
 10. Суберляк О., Скорохода В., Тхир И. Влияние комплексообразования на полимеризацию 2-оксиэтиленметакрилата в присутствии поливинилпирролидона// Высокомолек.соед. 1989, N5Б.-С.336-340.
 11. Суберляк О., Скорохода В., Тхир И. Сополимеры (мет)акриловых эфиров гликолей с ПВП для получения высокопроницаемых диализных мембран// Ж. прикл. химии.-1989, N 6.- С.1330-1333.
 12. Скорохода В.Й., Семенюк Н.Б., Суберляк О.В. Спосіб одержання гідрофільних гранульних кополімерів// Патент України на винахід № 94686, МПК С 08 F 2/12. Заявл. 18.10.2010; опубл. 25.05.2011. Бюл. № 10.


Контакти

пл. св. Юра, 9, Львів-13, 79013; 8-й корпус, кімн. 4

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-24-95

E-mail:vskorohoda@yahoo.com