Сеньків Мар'яна Ігорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Сеньків Мар’яна Ігорівна
Senkiv mariana.jpg
к.геогр.н., доцент
Дата народження 26 травня 1992 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет ім. Івана Франка
Дата закінчення 2013р.
Спеціальність економічна та соціальна географія
Галузь наукових інтересів географія туризму; організація екскурсійної діяльності; логістика туризму; геологістика.
Кваліфікаційний рівень Магістр географії. Викладач. Економіко-географ
Науковий ступінь кандидат географічних наук
Дата присвоєння н.с. 2017 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола, Кафедра туризму

Сеньків Мар’яна Ігорівна — кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму, Інституту сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола, Національного університету «Львівська політехніка».

Освіта

2008–2013 рр. – навчалася на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка, отримала диплом з відзнакою і здобула кваліфікацію «Магістр географії. Викладач. Економіко-географ» за спеціальністю «економічна та соціальна географія»

2012–2015 рр. – навчалася на факультеті економіки, менеджменту та міжнародного права Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка, отримала диплом і здобула кваліфікацію «Спеціаліст» за спеціальністю «економіка підприємства»

2013–2016 рр. – аспірант кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка

15 червня 2017 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія; тема кандидатської дисертації – «Транспортна і розподільча геологістика в Західному регіоні України»

Професійна діяльність

З листопада 2016 по липень 2017 р. – інженер Навчальної лабораторії «Комплексного атласного картографування» кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка

З вересня 2017 р. – асистент кафедри туризму Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола Національного університету «Львівська політехніка»

Навчальна робота

Для студентів напряму «туризм» веде лекційні, практичні та лабораторні заняття з дисциплін:

 • Географія туризму
 • Організація екскурсійної діяльності
 • Світові туристичні центри
 • Світовий досвід організації діяльності в туристичній галузі
 • Організація досліджень тенденції розвитку туризму

Наукова робота

Напрями наукових досліджень: географія туризму, організація екскурсійної діяльності, логістика туризму, геологістика, доступний туризм, сталий розвиток туризму, овертуризм, туристичний погляд.

Нагороди, стипендії, гранти

Сертифікат про те, що Мар’яна Сеньків пройшла навчання у Школі універсального дизайну для викладачів 28 29 серпня 2018 року та посіла ІІ місце в конкурсі на найкращу навчальну програму з Універсального дизайну, а також отримала грант на доопрацювання і впровадження цієї програми у навчальний процес

Додаткова інформація

 • Пройшла курс «Урбаністика : сучасне місто» через платформу масових відкритих онлайн-курсів “Prometheus” та отримала відповідний сертифікат.
 • Є членом міжнародної наукової організації RegionalStudiesAssociation та громадської організації «Українська асоціація викладачів і дослідників європейської інтеграції».
 • Має міжнародний сертифікат, що засвідчує знання англійської мови на рівні B2.
 • У рамках Спільного проєкту Програми розвитку ООН, Всесвітньої організації охорони здоров’я та Міжнародної організації праці «Сприяння інтеграційній політиці та послугам людей з інвалідністю в Україні» розробила навчальну програму щодо застосування принципів Універсального дизайну в міжнародному туризмі.
 • Успішно пройшла 5 раундів складного рівня Євровікторини 2019 від Представництва ЄС в Україні.
 • Взяла участь у конференції, яку організувала Асоціація регіональних досліджень у співпраці з Університетом Марії Кюрі-Склодовської «Метрополії та периферії країн Центрально-Східної Європи: нові виклики для ЄС, національної і регіональної політики» в Любліні з 11 по 13 вересня 2019 року, виступивши з доповіддю «Географія доступного туризму для всіх у Європейському Союзі» англійською мовою.

Основні публікації

Має 38 наукових публікацій.

Статті у фахових виданнях і виданнях, що входять до наукометричних баз даних:

 1. Сеньків М. І. Методичні основи застосування географічних інформаційних систем у логістичних дослідженнях / М. І. Сеньків, Н. П. Сергєєва // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. праць. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – Вип. 19. – С. 92–96.
 2. Сеньків М. І. Топологія і метрика автотранспортного простору як чинник транспортно-логістичної діяльності в Західному регіоні України / М. І. Сеньків, В. С. Грицевич // Геополітика і екогеодинаміка регіонів : наук. журнал. – Сімферополь : ТНУ ім. В. І. Вернадського, 2014. – Том 10. – Вип. 2. – С. 483–488.
 3. Сеньків М. І. Транспортна геологістика з точки зору обороноздатності України / М. І. Сеньків, Я. Є. Івах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2015. – Вип. 1 (63). – С. 40–43.
 4. Сеньків М. І.Геологістична характеристика залізничного сполучення у Західному регіоні України / М. І. Сеньків // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Географія. – Чернівці : ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2016. – Вип. 775–776. – С. 230–239.
 5. Сеньків М. І. Картографічно-геологістична характеристика Західного регіону України / М. І. Сеньків // Часопис картографії : зб. наук. праць. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2016. – Вип. 14. – С. 302–315.
 6. Сеньків М. І. Географія кінцевих споживачів логістичних товарних потоків у Західному регіоні України / М. І. Сеньків, В. С. Грицевич // Економічна та соціальна географія : наук. журнал. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2017. – Вип. 77. – С. 25–32.
 7. Сеньків М. І. Географія логістичної діяльності в Західному регіоні України / М. І. Сеньків, В. С. Грицевич // Часопис соціально-економічної географії : зб. наук. праць. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 113–119.
 8. Сеньків М. І.Геологістична оптимізація розміщення розподільчих центрів сільськогосподарської продукції у Західному регіоні України / М. І. Сеньків // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечнікова. Географічні та геологічні науки. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечнікова, 2016. – Том 21. – Вип. 1 (28). – С. 153–163.
 9. Сенькив М. И.Оптимизация автомобильных перевозок на основе решения транспортной задачи линейного программирования в Западном регионе Украины / М. И. Сенькив // Вести БГПУ. Серия 3. Физика. Математика. Информатика. Биология. География. – Минск : БГПУ им. Максима Танка, 2016. – № 3. – С. 76–80.
 10. Сенькив М. И.Военно-географическийанализконфигурациитерритории и границУкраины / М. И. Сенькив, Я. Е. Ивах // Могилевскиймеридиан : наук. журнал. – Могилев : Могилевскийобластнойотдел ОО «Белорусскоегеографическоеобщество», 2016. – Том 16. – Вып. 3–4. – С. 43–48.
 11. Senkiv M. I. Transport and logisticpotential of the Western Ukrainianborderland / M. I. Senkiv, V. S. Hrytsevych // Journal of Geography, Politics and Society. – Gdańsk :The University of Gdańsk, 2017. – Vol. 7. – Iss. 2. – p. 81–86.
 12. Senkiv M. Motor transport network of the Western region of Ukraine as a factor of development of tourism industry / M. Senkiv, V. Grytsevych, Kh. Podvirna // Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, series “Geology. Geography. Ecology”. – 2019. – Iss. 50. – P. 91 100.
 13. Сеньків М. І.Поняттєво-термінологічні основи геологістики як актуального напрямку суспільної географії / М. І. Сеньків, В. С. Грицевич // Економічна та соціальна географія : наук. журнал. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2017. – Вип. 78. – С. 53–59.
 14. Сеньків М. І.Колективні заклади розміщення туристів Львівщини: центрографічний аналіз / М. І. Сеньків, В. С. Грицевич // Географія та туризм : наук. збірник. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2017. – Вип. 40. – С. 78–86.
 15. Сеньків М. І.Створення еколого-пізнавального туристичного маршруту «Шляхами графа Володимира Дідушицького» у Бродівському районі Львівської області/ М. І. Сеньків, Н. Є. Паньків // Наук. вісник НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2018. – Т. 28. – №6. – С. 68–73.

Матеріали конференцій:

 1. Сеньків М. І. Суспільно-географічні особливості та проблеми автотранспортної мережі Західного регіону України / М. І. Сеньків // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні : матеріали XIV студентської наук. конф. (м. Львів, 24 квітня 2013 р.). – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 121–127.
 2. Сеньків М. І. Особливості автотранспортно-географічного положення міських поселень у Західному регіоні України / М. І. Сеньків, В. С. Грицевич // Географічна наука і практика : виклики епохи : матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – Том 1. – С. 317–320.
 3. Сеньків М. І. Оцінка транспортно-географічного положення міст України на головних автомобільних магістралях / М. І. Сеньків // Географічні і геоекологічні дослідження в Україні і суміжних територіях : зб. наук. статей. – Сімферополь : ТНУ ім. В. І. Вернадського, 2013. – Том 1. – С. 203–206.
 4. Сеньків М. І. Кривизна автотранспортного простору як чинник транспортної логістики в Західному регіоні України / М. І. Сеньків // Україна і світ : суспільно-географічні виміри : зб.працьвсеукр. наук.-практ. конф.молодихучених, аспірантів і студентів, присвяченої 200-літтювіднародження Тараса Шевченка (м. Львів, 26–28 лютого 2014 р.). – Львів : Простір М, 2014. – С. 383–390.
 5. Сеньків М. І. Поняттєво-термінологічний апарат геологістики : логіко-математичне моделювання / М. І. Сеньків // Шевченківська весна – 2014. Ч. 3 : Географія : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12. – С. 218–221.
 6. Сеньків М. І. Геологістика : поняття, сучасний стан і аналіз літературних джерел / М. І. Сеньків // Географія та екологія : наука і освіта : матеріали V всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (м. Умань, 10–11 квітня 2014 р.). – Умань : ВПЦ «Візаві», 2014. – С. 283–289.
 7. Сеньків М. І. Логістика та геологістика в контексті суспільно-географічних досліджень / М. І. Сеньків // Географія, картографія, географічна освіта : історія, методологія, практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 9–11 жовтня 2014 р.). – Чернівці : Вид. дім «Родовід», 2014. – С. 185–186.
 8. Сеньків М. І. Географія логістичних послуг в Західному регіоні України / М. І. Сеньків // Регіон–2015 : суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 16–17 квітня 2015 р.). – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – С. 101–103.
 9. Сеньків М. І. Головні суб’єкти геологістики в Західному регіоні України / М. І. Сеньків // Географія, екологія, туризм : теорія, методологія, практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 25-річчю географічного факультету Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка (м. Тернопіль, 21–23 травня 2015 р.). – Тернопіль : СМП «Тайп», 2015. – С. 123–125.
 10. Сеньків М. І. Інтермодальні та мультимодальні перевезення як важливий фактор Єврологістики у Західному регіоні України / М. І. Сеньків // Шевченківська весна – 2015. Географія : зб. наук. праць ХІІІ міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13. – С. 197–200.
 11. Сеньків М. І. Митно-геологістична характеристика Західного регіону України / М. І. Сеньків // Львівська суспільно-географічна школа : історія, теорія, українознавчі студії : матеріали всеукр. наук. конф. з участю закордонних вчених, присвяченої 70-річчю кафедри економічної і соціальної географії (м. Львів, 19–20 листопада 2015 р.). – Львів, 2015. – С. 385–391.
 12. Сеньків М. І. Геологістична оптимізація мережі автотранспортних шляхів в Західному регіоні України / М. І. Сеньків // Освітні й наукові виміри географії : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 25 річчю спеціальності «географія» та 15-річчю кафедри географії та краєзнавства ПНПУ ім. В. Г. Короленка (м. Полтава, 25–26 квітня 2016 р.). – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2016. – С. 210–214.
 13. Сеньків М. І. Суспільно-географічний аналіз розподільчої логістики товарних потоків у Західному регіоні України / М. І. Сеньків // Соціально-географічні виклики в Східно-Центральній Європі на початку ХХІ століття і пошуки адекватних відповідей : матеріали міжнар. наук. геогр. конф. (м. Берегове, 31 березня – 1 квітня 2016 р.). – Ужгород : ТОВ «РІК-У», 2016. – С. 276–280.
 14. Сеньків М. І. Комплексна геологістична характеристика Західного регіону України / М. І. Сеньків // Українська географія : сучасні виклики : зб. наук. праць : у 3 т. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Том 2. – С. 286–288.
 15. Сеньків М. І. Туристичний трикутник Стільсько – Дуброва – Ілів : історико-логістичні аспекти господарства/ М. І. Сеньків // Туристичні тренди – 2017 : інновації, бренди, дестинації : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 10-річчю кафедри туристичного бізнесу ХТЕІ КНТЕУ (м. Харків, 19–21 жовтня 2017 р.). – Харків : «Цифра-Принт», 2017. – С. 46–48.
 16. Сеньків М. І. Малі міста Львівщини як осередки туризму : проблеми та перспективи / М. І. Сеньків // Сталий розвиток – стан та перспективи : матеріали Міжнародного наукового симпозіуму SDEV’2018 (Львів – Славське, 28 лютого –3 березня 2018 р.). – Львів : ТзОВ «Видавничий дім «Панорама», 2018. – С. 299–302.
 17. Сеньків М. І.Туристичні ресурси села Хрінники на Рівненщині / М. І. Сеньків //Геотуризм : практика і досвід: матеріали ІІІ міжнар.наук.-практ. конф.(Львів, 26–28 квітня 2018 р.). – Львів : Каменяр, 2018. – С. 139–141.
 18. Сеньків М. І. Географія сільського зеленого туризму Карпатського регіону України у контексті сталого розвитку / М. І. Сеньків // 5-й Міжнародний конгрес «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування»: збірник матеріалів (Львів, 26–29 вересня 2018 р.). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 190.
 19. Сеньків М. І. Туристичний потенціал світових міст у контексті міжнародних рейтингів / М. І. Сеньків // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали XІІ Міжнародної наукової конференції присвяченої 15-річчю кафедри туризму (Львів, 12–14 жовтня 2018 року). – 2018. – C. 274–279.
 20. Сеньків М. І. Універсальна доступність у міжнародному туризмі: сутність і принципи / М. І. Сеньків // Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 31 жовтня – 1 листопада 2018 року). – 2018. – C. 314–317.
 21. Сеньків М. І. Проблеми управління туристичними потоками міст у сучасних умовах / М. І. Сеньків // Актуальні питання в контексті розвитку сучасних наук: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» з матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. (Дрезден, 23 січня 2019 року). – Дрезден: ГО «Європейська наукова платформа», 2019. – Т. 5. – С. 109 112.
 22. Сеньків М. І. Сучасні туристичні потоки України та Грузії / М. І. Сеньків // Теорія і практика актуальних наукових досліджень: матеріали IV науково-практичної конференції (м. Дніпро, 22-23 лютого 2019 року). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2019. – Ч. 1. – С. 57 60.
 23. Сеньків М. І. Законодавство як важлива передумова розвитку доступного туризму для всіх у Європейському Союзі та Україні / М. І. Сеньків // Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. Вип. ІІІ.: Україна – Європейський Союз: від партнерства до асоціації (19 20.03.2019, м. Львів), 2019. – С. 330 339.


Контакти

вул. Карпінського, 2/4, 1-й навчальний корпус

E-mail:

Mariana.I.Senkiv@lpnu.ua