Семків Ігор Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Семків Ігор Володимирович
Семків.jpg
к. т. н., доцент, кафедри загальної фізики
Дата народження 24 серпня 1990 року.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет ім. Ів.Франка
Дата закінчення 2013 р.
Спеціальність фізика
Кваліфікаційний рівень фізик
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор фізико-математичних наук, професор [Ільчук Григорій Архипович], Національний університет "Львівська політехніка"
Дата присвоєння н.с. 2018 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра загальної фізики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Семків Ігор Володимирович — кандидат технічних наук, доцент кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 24 серпня 1990 року.

 • У 2013 р. закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка, фізичний факультет.
 • З 2013 року навчався у аспірантурі на кафедрі загальної фізики Національного університету “Львівська політехніка”.
 • У 2018 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Структурно-допентна модифікація аргіродиту Ag8SnSe6 для елементів резистивної пам’яті” на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук , професор Ільчук Григорій Анхипович, Національний університет "Львівська політехніка".

 • З 2017 до 2019 року — молодший науковий співробітник кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету “Львівська політехніка”.
 • З 2019 р. – старший науковий співробітник кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету “Львівська політехніка”.
 • З 2017 до 2019 року — асистент (за сумісництвом) кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету “Львівська політехніка”.
 • З 2021 року — доцент кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету “Львівська політехніка”.

Навчальна робота

В університеті читає курс загальної фізики.

Наукова робота

 • Вирощування монокристалів та тонких плівок, реалізація приладних структур на їх основі.
 • Відповідальний виконавець держбюджетного проекту для молодих вчених, що фінансуються Міністерством освіти і науки України.
 • Виконавець чотирьох держбюджетних проєктів у Національному університеті “Львівська політехніка”, що фінансуються Міністерством освіти і науки України.
 • Основний виконавець чотирьох господарчих договорів укладених з Національним університетом “Львівська політехніка”


Наукові інтереси

Основний напрям наукових досліджень – синтез та дослідження напівпровідникових сполук аргіродитів, АIIВVI, АIIIВV та твердих розчинів на їх основі.

Основні публікації

Автор і співавтор понад 100 наукових праць. Серед понад 50 статей, в тому числі і в журналах, що індексуються міжнародними базами даних Scopus та Web of Science (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188864671 ), 3 патенти України, 3 монографії українською та англійською мовами, понад 45 тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Зокрема співавтор:

 1. Збірник задач з фізики з розв’язками: Навчальний посібник / Лопатинський І.Є. та ін. – Львів: ПП “Ощипок М.М.”, 2020. – 260 c. (рекомендований науково-методичною радою Національного університету «Львівська політехніка» як навчальний посібник для вищих навчальних закладів, протокол №48 від 20 травня 2020 р.).
 2. Електроннbq навчально-методичний комплекс “Фізика” у Віртуальному середовищі Львівської політехніки. Сертифікат №04147. Укладачі: Кашуба Андрій Іванович, Семків Ігор Володимирович.


Контакти

вул. Ст. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 136


Номер(и) телефону: +38 (032) 258-23-42