Різник Олег Яремович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Різник Олег Яремович
11.jpg
к.т.н, доцент
Дата народження 18 лютого 1961 року
Місце народження Львів
Дружина Зікрач-Різник Наталія Юріївна
Діти Різник Ольвія Олегівна
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1983 р.
Спеціальність Системний аналіз,математика, програмування, розроблення інформаційних систем
Галузь наукових інтересів Математичне моделювання комбінаторних конфігурацій, проблемистеганографії. Інформаційні технології в АСУ.
Кваліфікаційний рівень Інженер –системотехнік
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Різник Володимир Васильович, Державний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 1997 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2002 р.
Поточне місце роботи кафедра інформаційних технологій видавничої справи, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Різник Олег Яремович — кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій видавничої справи, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 18 лютого 1961 року

Персональна інформація

Знання мов: Українська, Російська, Польська — відмінний рівень; Англійська — добрий рівень.

Досвід 30 років педагогічної та наукової діяльності

Учасник проекту розробки інформаційних технологій для Львівських міських електричних мереж

Відповідальний виконавець ДБ "Нейрозахист"

Член ДЕК спеціальності 0927 «Видавничо-поліграфічна справа»

Освіта

2010 р. – Стажування, Національний університет «Львівська політехніка», Інститут дистанційного навчання.

2005р. – Стажування, Державний науково-дослідний інститутінформаційної інфраструктури

2002 р.- - Вчене звання доцент, Національний університет «Львівська політехніка»

1997 р. - К.т.н. Кандидат наук(технічні науки), Державний університет «Львівська політехніка»

Дисертація. Спеціальність 01.05.02: «Математичне моделювання та обчислювальні методи» (Тема: Моделювання та синтезкомбінаторних конфігурацій з нееквідистантною структурою [Текст] : Дис... канд.техн. наук: 01.05.02 / Різник Олег Яремович ; Держ. НДІ інформ. інфраструктури.- Л., 1997. - 150 с..»)

Науковий керівник: доктор технічнихнаук, професор Різник Володимир Васильович, Державний університет «Львівська політехніка»

1985-1988 р.р. - Аспірантура Львівський політехнічний інститут

1978-1983 р.р. - Львівський політехнічний інститут, Системний аналіз, математика, програмування, розроблення інформаційних систем, Інженер – системотехнік (диплом з відзнакою)

Професійна діяльність:

Педагогічна діяльність

розробка навчальних курсів, керівництво бакалаврськими та магістерськими роботами,

Курси, які викладає:

 • Комп'ютерна графіка.
 • Математичні основи комп'ютерної графіки
 • Системне програмування та операційні системи в комп'ютерній поліграфії
 • Логічне програмування

Наукові інтереси

 • Математичне моделювання комбінаторних конфігурацій, проблеми стеганографії.
 • Інформаційні технології в АСУ.

Вибрані публікації

 1. Основи комп’ютерної графіки [Текст] : курс лекцій / О. Я.Різник ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Вид-во Львів. політехніки,2012. — 220 с. — Бібліогр. : с. 213-214. — ISBN 978-617-607-351-2
 2. Логічне програмування [Текст] : [навч. посіб. для студ. баз.напрямів «Комп’ют. науки» та «Вид.-полігр. справа»] / О. Я. Різник ; Нац. ун-т«Львів. політехніка». — Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2008. — 330 с.— ISBN 978-966-553-736-6
 3. Використання шумоподібних кодів для задач стеганографії / О.Різник, Б. Балич,1. Вербенко // Комп’ютерні науки та інформаційні технології :[зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів. політехніки,2010. — С. 45-49. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 663). —Бібліогр.: 4 назви.
 4. Дослідження умов існування, методу повного синтезу тапрактичного застосування циклічних різницевих множин / О. Я. Різник, А. О.Балицька, І. Б. Беньо, М. А. Керез // Техн. вісті / Укр. інж. т-во у Львові. —Л., 2010. — № 1 (31), 2 (32). — С. 118-119. — Бібліогр.: 2 назви.
 5. Перетворення інформації на основі шумоподібних кодів / О.Різник, Б. Балич, Ю. Нога, Д. Скрибайло-Леськів // Комп’ютерні науки таінформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. :Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 326-341. -(Вісник / Нац. ун-т «Львів.політехніка» ; № 672). — Бібліогр.: 3 назви.
 6. Синтез багатопозиційних багатократних кодів на основічислових в’язанок / О. Я. Різник, Д. С. Балицька // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. :Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 286-289. -(Вісник / Нац. ун-т «Львів.політехніка» ; № 686). — Бібліогр.: 3 назви.
 7. Синтез псевдовипадкових послідовностей великої довжини / О.Я. Різник, Д. Ю. Скрибайло-Леськів, О. С. Перепечай, І. Б. Тершівський // Техн.вісті / Укр. інж. т-во у Львові. — Л., 2010. — № 1 (31), 2 (32). — С. 109-110.— Бібліогр.: 3 назви.
 8. Model of stegosystem images on the basis of pseudonoisecodes / O. Riznyk, I. Yurchak, V. Evgen, A. Korchagina // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали шостої міжнар. конф. MEMSTECH2010, 20-23 квіт. 2010, Поляна, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л.: Вежа і Ко, 2010. — C. 51-52. — Bibliogr.: 2 titles. — Парал. тит. арк. англ.
 9. Дослідження синтезу баркероподібних кодів з використанням числових лінійок-в’язанок / О. Я. Різник, В. О. Парубчак, І. І. Бабчанік //Системний аналіз та інформаційні технології : матеріали XI Міжнар. наук.-техн.конф., 26-30 трав. 2009 р., Київ / Нац. техн. ун-т України «КПІ». — К., 2009. —С. 556. — Бібліогр.: 2 назви.
 10. Захист інформації на основі баркероподібних кодів / О. Я.Різник, І. Ю. Юрчак, В. О. Парубчак // Комп’ютерні системи проектування. Теоріяі практика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. М. В. Лобур . — Л. : Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 197-200. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів.політехніка» ; № 651). — Бібліогр.: 3 назви. Метод синтезу кодових послідовностей Баркера за допомогою в’язанкових структур / О. Різник, Б. Балич, С. Стасевич, Ю. Пелех // Техн. вісті : наук.-публіцист. часопис / Укр. інж. т-во у Львові. —2009. — № 1 (29), 2 (30). 81-83. — Бібліогр.: 6 назв.
 11. Побудова авторського захисту зображень / О. Я. Різник, В. О.Парубчак, Д. Ю. Скрибайло-Леськів // Автоматика-2009 : тези доп. 16-ї Міжнар.конф. з автомат. упр., 22-25 верес. 2009 р., Чернівці / НАН України, Укр. асоц.з автомат. керування [та ін.]. -Чернівці, 2009. — С. 56-57.

Контакти

вул. Ст.Бандери, 28а,, 79013, Львів; 5-й корпус,кімната 908

Tел. +38 (032) 258-24-04, fax (032) 258-26-63

e-mail: oleh.y.riznyk@lpnu.ua