Рупняк Микола Ярославович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рупняк Микола Ярославович
Rupniak m ya.jpg
к.ек.н., доцент
Дата народження 1 вересня 1978 року.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені І. Франка
Дата закінчення 2001 р.
Галузь наукових інтересів Корпорації в системі економічної безпеки територій
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Білик Марія Дмитрівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Дата присвоєння н.с. 2007 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2012 р.
Поточне місце роботи кафедра фінансів (ІППТ), Інститут підприємництва та перспективних технологій , Національний університет «Львівська політехніка».

Рупняк Микола Ярославович — кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів (ІППТ), Інституту підприємництва та перспективних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Народився 1 вересня 1978 року.

Освіта

В 1995-2000 рр. — студент Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. Диплом спеціаліста з відзнакою.

З 2000 по 2001 роки навчався на магістерській програмі Львівського національного університету імені Івана Франка (диплом з відзнакою).

З 2002 по 2005 рік навчався в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2007 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук на тему: «Формування фінансових ресурсів акціонерних товариств України» за спеціальністю 08.04.01. — фінанси, грошовийобіг та кредит.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Білик Марія Дмитрівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Професійна діяльність:

З 2001 по 2002 працював викладачем кафедри економіки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

З 2006-2007 рр. — викладач кафедри економіки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка,

2007-2010 — старший викладач,

2010-2012 — доцент

З 2013 по даний час — доцент кафедри фінансів (ІППТ) Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

 • «гроші та кредит»,
 • «фінанси»,
 • «фінанси підприємств»,
 • «фінансовий менеджмент»

Наукові інтереси

Корпорації в системі економічної безпеки територій.

Вибрані публікації

 1. Рупняк М.Я. Фінанси акціонерних товариств // Фінанси України. — 2004. — № 5. — с. 105-110.
 2. Рупняк М.Я. Акціонерний капітал як джерело фінансового забезпечення // Вісник КНУ. — 2004. — № 71. — с. 45-46.
 3. Рупняк М.Я. Вплив корпоративного управління на фінанси акціонерних товариств // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. — 2005. — № 1. — с. 132-136.
 4. Рупняк М.Я. Удосконалення формування власних ресурсів акціонерних товариств // Світ фінансів. — 2005. — Випуск 2 (3). — с. 134-141.
 5. Рупняк М.Я. Проблеми оптимізації структури фінансових ресурсів акціонерних товариств // Актуальні проблеми економіки. — 2005. — № 5.— с. 32-38.
 6. Рупняк М.Я. Принципи організації фінансів акціонерних товариств // Актуальні проблеми економіки. — 2005. — № 7. — с. 71-75.
 7. Рупняк М.Я. Фінансові методи регулювання діяльност іакціонерних товариств // Фінанси України. — 2005. — № 9. — с. 56-63.
 8. Рупняк М.Я. Роль комерційних банків у формуванні боргового капіталу акціонерних товариств України // Вісник КНУ. — 2005. — № 79. — с.57-59.
 9. Рупняк М.Я. Зовнішні джерела формування фінансових ресурсів акціонерних товариств України // Економіка і управління. — 2005. — 34. — с.54-64.
 10. Рупняк М.Я. Корпорації в системі економічної безпеки територій // Молодь і ринок. — 2009. — № 6. — с. 70-74.
 11. Рупняк М.Я. Фінансово-економічні фактори створення акціонерних товариств // Праці Четвертої міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених «Управління розвитком соціально-економічних систем:глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання». Частина 1. —Донецьк: ДонНУ. — 2003. — с. 239-241.
 12. Рупняк М.Я. Фактори підвищення ефективності функціонування акціонерних товариств у нових конкурентних умовах // Матеріали XVI міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічні та інституційні чинники розвитку регіону». — Чернівці: Рута. — 2005. — с. 41-48.
 13. Рупняк М.Я. Фінансове забезпечення розвитку акціонерного підприємництва // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання. Тези доповідей. / Відп.ред. Р.А.Слав’юк — Луцьк: РВВ «Вежа» Волинського державного університету імені Лесі Українки, 2005. — С. 428-430.
 14. Викуп акцій власної емісії як інструмент реструктуризації пасиву балансу акціонерних товариств // Науковий вісник НЛТУ України. — 2010. —Вип. 20.8. — с. 150-155.
 15. Технологічний уклад як складовий елемент інноваційного розвитку // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну.— 2011. — № 6. — с. 236-241.
 16. Рупняк М.Я. Соціально відповідальні інвестиції як складова системи реалізації економічної безпеки територіальних утворень (с. 291-305). //Територіальні аспекти економічної безпеки територіальних утворень: монографія /За редакцією д.е.н. Рибчука А.В. — Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013 с.
 17. Рупняк М.Я. Проблеми фінансового забезпечення розвитку освітньої галузі України (с. 126-133). // Актуальні питання суспільно-природничих наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Упор.А.Бурда, І.Бриндзя. — Дрогобич: Посвіт, 2013. — 148 с.

Контакти

вул. Горбачевського, 18, м. Львів, 79044; 32-й корпус, кімн. 308

Tел. +38 (032) 258-25-68

E-mail: kafedrafn@i.ua; Kroupnyak@yahoo.com