Рудка Микола Миколайович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рудка Микола Миколайович
RTEmagicC rudka.jpg.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 19 серпня 1957 року
Alma mater Львівський державний університет ім.Ів.Франка
Дата закінчення 1979 р.
Спеціальність фізика
Галузь наукових інтересів Оптичні, люмінесцентні, електричні,спектрально-кінетичні властивості широкозонних матеріалів, низькорозмірних структур, вплив на них іонізуючого та допорогового електромагнітного опромінення, лазерного випромінювання, дефектоутворення та стимульовані трансформації дефектів;

фоточутливі матеріали, люмінофори, сцинтилятори та детектори електромагнітного випромінювання, матеріали для запису інформації та дослідження механізмів запису; перетворювачі енергії; інтеркаляція як метод отримання нових матеріалів із прогнозованими властивостями, наноструктури і нанотехнології.

Кваліфікаційний рівень фізик
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 1991 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1995 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра фізики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Рудка Микола Миколайович — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 19 серпня 1957 року.

У 1979 році закінчив Львівський державний університет ім. Ів. Франка, фізичний факультет.

У 1990 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Рекомбинационные процессы и фотохимические превращения в кристаллах йодистого кадмия, активированных медью».

З 1995 року працює на посаді доцента кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Навчальна робота

В університеті читає курс загальної фізики.

Наукові зацікавлення

Основний напрям наукових досліджень:

 • Оптичні, люмінесцентні, електричні, спектрально-кінетичні властивості широкозонних матеріалів, низькорозмірних структур, вплив на них іонізуючого та допорогового електромагнітного опромінення, лазерного випромінювання, дефектоутворення та стимульовані трансформації дефектів;
 • фоточутливі матеріали, люмінофори, сцинтилятори та детектори електромагнітного випромінювання, матеріали для запису інформації тадослідження механізмів запису;
 • перетворювачі енергії; інтеркаляція як метод отримання новихматеріалів із прогнозованими властивостями, наноструктури і нанотехнології

Основні публікації

Автор і співавтор близько 20 наукових праць та методичних розробок, 1-го патента, учасник 34-х наукових конференцій.

Серед них:

 1. Високотемпературна конденсація домішкових центрів міді вшаруватих кристалах Иодистого кадмію / M.M. Рудка // V Міжнар. шк.-конф. «Акт.пробл. фізики напівпровідників» : Тези доп., Дрогобич, 27-30 черв. 2005 р. —Дрогобич, 2005. — С. 231.
 2. Гелій-неоновиИ оптичниИ квантовий генератор : Інстр. довикон. лаборатор. роботи № 13 з курсу фізики, ч. ІІІ «Оптика і атом. фізика»для студ. баз. напрямів інж.-техн. спец. стац. та заоч. форм навчання / Нац.ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: І.Є. Мороз, М.М. Рудка. -Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2005. — 12 с. — Бібліогр.: с. 10 (3 назви).
 3. Дослідження спектрального розподілу поглинання та визначення ширини забороненої зони напівпровідника : Інстр. до лаборатор. роботи № 9 з дисципліни «Фізика» для студ. інж.-техн. спец. / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; Уклад.: І.Є. Мороз, М.М. Рудка, H. А. Українець. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2005. — 12 с. — Бібліогр.: с. 11 (3 назви).
 4. Конденсація домішкових іонів рідкісних металів у шаруватих кристалах йодистого кадмію / М.М. Рудка // Наук. конф. проф.-викл. складу Ін-ту приклад. математики та фундам. наук : Тези доп., Львів, 26-28 трав. 2005 р. —Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2005. — С. 71.
 5. Розрахунок амплітуд коливань атомів (компонент поляризаціИного вектора) у молекулі метану : Метод. вказівки до вивч. розд.фізики «Коливання і хвилі» для студ. баз. напряму 06.072 «Приклад. фізика» /Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: І.Є. Мороз, М.М. Рудка, І.Є.Лопатинський. — Л. : Вид-во Львів. політехніки , 2005. — 20 с.-Бібліогр.: с. 19 (5 назв).
 6. Фізика — фундамент науки : [Розмова про діяльність каф.фізики із заступником зав. каф. М. Рудкою / Записала О. Шиян] // Аудиторія. —2005. — 18-24 лют. — С. 7.
 7. Про донорно-акцепторні комплекси дефектів як домінуючі центри свічення в шаруватих кристалах галогенідів кадмію / М. М. Рудка, С. Б. Харамбура, І. М. Кравчук, Т. В. Лахоцький, Ю. М. Білинський // Дев’ята відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, 17-18 листопада 2010 р. : тези доп. / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Інститут приклад. математики та фундам. наук. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 98.
 8. Збірник задач з фізики : навч.посіб. / А. М. Андрейко, І. В. Бандрівчак, С. Р. Баран, О. Б. Біленька, Б. І.Гасій, Ф. М. Гончар, Р. І. Гущак, О. М. Горіна, С. П. Дубельт, О. С. Захар’яш, Г. А. Ільчук, О. В. Коломієць, І. М. Кравчук, В. І. Лобойко, І. Є.Лопатинський, М. Ф. Омелян, О. В. Рибак, М. М. Романюк, М. М. Рудка, М. В. Токарівський, В. О. Ук­раїнець, Н. А. Українець, О. В. Франів, В. І. Чигінь, В.І. Чіх, Р. Я. Юречко, С. І. Ющук, С. О. Юр’єв ; за ред. І. С. Лопатинського, А.М. Андрейка ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». −2-ге вид., доповн. і переробл. -Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — 320 с. -Бібліогр.: с. 316(4 назви)

Контакти

(головний корпус, кімната № 137,

тел.258-27-66)