Романова Альона Сергіївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Романова Альона Сергіївна
OkiVROhouXA.jpg
д. ю. н., професор
Дата народження 13 жовтня 1978 року року
Alma mater Львівський інститут внутрішніх справ
Дата закінчення 2001 р.
Науковий ступінь доктор юридичних наук
Науковий керівник доктор юридичних наук, професор Сливка Степан Степанович, Львівський державний університет внутрішніх справ, професор кафедри теорії, історії та філософії права
Вчене звання професор
Поточне місце роботи кафедра теорії та філософії права, конституційного та міжнародного права, Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Романова Альона Сергіївна — доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії права та конституціоналізму, доктор юридичних наук, доцент кафедри теорії права та конституціоналізму Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», доцент.

Освіта

2001 р. – закінчила Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему:

Естетична культура юриста: філософсько-правовий аспект [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Романова Альона Сергіївна ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2008. — 184 арк. — арк. 170-182 за спеціальністю 12.00.12 –філософія права.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Сливка Степан Степанович, Львівський державний університет внутрішніх справ, професор кафедри теорії та історії держави і права

У липні 2013 р. Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента.

У 2016р. захистила докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Людина у природно-правовому просторі: інтелігібельний і сенсибельний виміри» за спеціальністю 12.00.12 – філософія права.

2021 р. – присвоєно вчене звання професора.


Професійна діяльність

З 2001 р. до 2011 р. — доцент кафедри теорії та історії держави і права ЛьвДУВС.

З лютого 2011 р. – доцент кафедри теорії та філософії права Інституту права та психології НУ «Львівська політехніка».

Навчальні курси

  • Філософія права.

Наукова діяльність

Наукові інтереси

Естетичне виховання як засіб розвитку естетичної культури юристів

Публікації:

  1. Романова А. С. Трансцедентальна природа права / А. С. Романова // На¬циональный юридический журнал: теория и практика. – 2018. – № 1. – С. 82–88.
  2. Романова А. С. Методологічний алгоритм правового людинорозуміння // Право і суспільство. – 2017. – № 4, ч. 2. – C. 38–41.
  3. Романова А. С. Позитивна правова активність людини у природно-правовому просторі / А. С. Романова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів : Вид-во «Львівської політехніки», 2016. – № 837. – С. 321–326.
  4. Романова А. С. Право і людина: гармонійна єдність у період суспільної аномії / А. С. Романова // Юридична наука : науковий юридичний журнал. – 2016. – № 3 (57). – С. 15–22.
  5. Романова А. С. Естественно-правовое становление человека: мето-доло¬ги¬ческий подход / А. С. Романова // Legea si viata. – 2016. – № 8 (296). – С. 142–146.
  6. Романова А. С. Буття людини: природно-правовий зміст // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. – 2016. – № 850. – C. 570–571.
  7. Романова А. С. Соціальна поведінка людини у природно-правовому просторі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. – 2016. – № 850. – C. 254–258.
  8. Романова А. С. Любов до ближнього – основа гармонійного існування людини у природно-правовому просторі / А. С. Романова // Історія і сучасність філософії права: до 190-річчя від дня народження Памфіла Юр¬кевича : матер. учасн. всеукр. конф. (м. Львів, 19 травня 2016 р.). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2016. – С. 157–160.
  9. Романова А. С. Природно-правовий простір як основа буття лю-дини / А. С. Романова // Правові, соціально-психологічні та інформаційні процеси державотворення в контексті євроінтеграції : матер. учасн. наук.-практ. конф. (м. Львів, 8–9 лютого 2016 р.). – Львів : ННІПП НУ«Львівська політехніка», 2016. – С. 143–144.Контакти

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімната 327

E-mail: tfp2014@i.ua