Рогальський Роман Богданович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рогальський Роман Богданович
RTEmagicC 005 0080 1.jpg.jpg
к.т.н., старший викладач
Дата народження 16 серпня 1973 року
Місце народження м. Рудки Самбірського району Львівської області.
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1997 р.
Спеціальність «Будівництво і експлуатація автомобільних доріг та аеродромів».
Галузь наукових інтересів Оптимізація параметрів вулично-дорожньої мережі і дослідження транспортних та пішохідних потоків
Кваліфікаційний рівень інженер-будівельник
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник д.т.н., професор Солодкий Сергій Йосифович
Дата присвоєння н.с. 2016 р.
Поточне місце роботи Кафедра транспортних технологій Інститут інженерної механіки та транспорту Національний університет «Львівська політехніка»

Рогальський Роман Богданович (*16 серпня 1973) — к.т.н., старший викладач кафедри транспортних технологій Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка» .

Освіта

1988-1992 рр. навчався у Львівському будівельному технікуму, напрямок промислове та цивільне будівництво

У 1992 р. вступив на перший курс Львівської політехніки, напрямок «Будівництво» .

У 1997 р. закінчив навчання за спеціальністю «Будівництво та експлуатація автомобільних шляхів та аеродромів».

З 1998 по 2000 рік – навчався в аспірантурі з відривом від виробництва Державного університету «Львівська політехніка», яку закінчив у 2002 році.

2014-2015 роках був здобувачем за спеціальністю 05.22.01 «Транспортні системи» на кафедрі транспортних систем і логістики Харківської національної академії міського господарства

У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Динаміка розвитку параметрів і показників функціонування пасажирських транспортних систем значних міст» (спеціальність 05.22.01 – транспортні системи, керівник – к.т.н., Іванов І.Є.)

У 2016 р. присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи (диплом серії ДК № 036142 від 12.05.2016 р.)

Досвід роботи

З березня 1998 року по жовтень 1998 року – науковий співробітник Львівського регіонального науково-технічного центру».

З 2000 по 2006 асистент кафедри автомобільних шляхів Національного університету «Львівська політехніка»

З 2006 по 2013 рік асистент кафедри транспортних технологій Національного університету «Львівська політехніка», а з 2013 року і по теперішній час – старший викладач цієї ж кафедри.

Дисципліни, які викладає на кафедрі

• Спеціальні методи організації дорожнього руху

• Підвищення безпеки дорожніх умов

• Комплексні транспортні системи міст

• Організація пасажирських автомобільних перевезень

• Проектний аналіз

Наукові інтереси

Оптимізація параметрів вулично-дорожньої мережі і дослідження транспортних та пішохідних потоків

Вибрані публікації

1. Postransky T., Bojkiv M., Afonin M., Rogalskyi R. Selection of a traffic managements cheme at an intersection taking into consideration the traffic flow composition //Східно-Європейський журнал передових технологій.–2020.–№1/3(103).–С.39–46.(CrossRef,IndexCopernicus International ,Sci Verse SCOPUS).

2. RoykoY.,Bura**R.,RogalskyiR. Justification of the criteria for allocation of separate lanes for urban public transport//Transport Technologies.–2020.–Vol.1,№1.–С.1–11.

3. Yuzevych V., Horbonos F., Rogalskyi R., Yemchenko I., Yasinskyi M. Determination of the place depressurization of underground pipelines in the monitoring of oil and gas enterprises//International Journal of Recent Technology and Engineering.–2020.–Vol.9,iss.1.–С.2274–2281.(Sci Verse SCOPUS).

4. Афонін М.О., Постранський Т.М., Рогальський Р.Б. Дослідження закономірності "інтенсивність-щільність" для транспортних потоків в реальнихумовах//Міжнародний науковий журнал "Інтернаука".–2019.–№15(77),т.1.–С.69–72.(Index Copernicus International)

5. Грицунь О.М., Рогальський Р.Б., Бура Р.Р. Визначення оптимальної тривалості світлофорного циклу на перехрестях з жорсткими типами регулювання//Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті: науковий журнал.–2019.–№1(12).–С.41–47.

6. Royko Yu., Bura R., Rogalskyy R. Possibilities of using bus rapid transit in cities with dense construction area // CCPT2019: Current Problems of Transport:Proceedings of the 1 st International Scientific Conference, May28-29, 2019, Ternopil,Ukraine. – 2019. – pp.84-92. (Veb of Séance)

7. Rogalskyi R., Pasnak I., Hrytsiuk S. Modern methods of study ingtheparameters oft raffic // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2018. – № 1 (242). – С. 106–109.

8. Рогальський Р. Б. Щодо формування парку пасажирських транспортних засобів міста // Наукові нотатки : міжвузівський збірник (за галузями знань "Технічні науки"). – 2016. – Вип. 55. – С. 327–331.

9. Іванов І. Є. Розробка нелінійних математичних моделей коефіцієнтів користування транспортом / І. Є. Іванов, Р. Б. Рогальський // Технологический аудит и резервы производства. – Харків, 2015. – № 2/3(22). – С. 8-12.

10. Иванов И. Е. Распределение транспортных средств на городских пассажирских маршрутах / И. Е. Иванов, Р. Б. Рогальский // Совершенствование организации дороржного движения и перевозок пассажиров и грузов : Сб. науч. трудов. – Минск, 2015. – С. 87-93.

11. Іванов І. Є. Визначення корисності системи міського пасажирського транспорту / І. Є. Іванов, Р. Б. Рогальський // Scientific Journal «ScienceRise». – Харків, 2015. – № 6/2(11). – С. 30-33.

12. Dolia V. Determination of the chance dynamics of parameters and indicators of functioning the urban passenger systems / V. Dolia, I. Ivanov, R. Rogalskyi // IV International Symposium of Young Researches «Transport Problems 2015». Proceedings. – Katowice, 2015. – P. 647-657.

13. Іванов І. Є. Корисність сукупності технологічних параметрів системи міського пасажирського транспорту / І. Є. Іванов, Р. Б. Рогальський // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. – Донецьк, 2014. – № 2-3. – С. 15-18.

14. Іванов І. Є. Дослідження розподілу рухливості населення значних міст / І. Є. Іванов, Р. Б. Рогальський // Вісник Національного технічного університету «ХПІ»: Збірник наукових праць. Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – Харків, 2015. – № 11(1120). – С. 170-177.

15. PostranskyT.,BojkivM.,AfoninM.,RogalskyiR. Selection of a traffic management scheme at an intersection taking into consideration the traffic flow composition //Східно-Європейський журнал передових технологій.–2020.–№1/3(103).–С.39–46.(CrossRef,IndexCopernicusInternational?,SciVerseSCOPUS).

16. RoykoY.,Bura**R.,RogalskyiR Just ification of the criteria for allocation of separatelanes for urban public transport //Transport Technologies.–2020.–Vol.1,№1.–С.1–11.

Навчально-методичні праці

1. Рогальський Р.Б.. Дослідження дорожнього руху на вулично-дорожній мережі міста: практикум до виконання лабораторних робіт для студентів базового напрямку «Транспортні технології» /уклад.: М.М.Жук., І.В.Коник., Ю.Я. Ройко., Р.Б. Рогальський. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2007. – 39 с.

2. Рогальський Р.Б.. Проектування схем організації дорожнього руху: конспект лекцій для студентів базового напрямку «Транспортні технології» спеціальності «Організація і регулювання дорожнього руху»/уклад.: Є.Ю. Форнальчик., Р.Б. Рогальський.,Ю.Я.Ройко. – Львів: Видавництво «Ліга-прес», 2011. – 189 с.

3. Електронний навчально-методичний комплекс «Підвищення безпеки дорожніх умов» у Віртуальному навчальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка» (Сертифікат № 03121 – Номер і дата реєстрації Е41-178-132/2020 від 21.01.2020р.)

4. Електронний навчально-методичний комплекс «Спеціальні методи організації дорожнього руху» у Віртуальному навчальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка» (Сертифікат № 03132 – Номер і дата реєстрації Е41-178-133/2020 від 29.01.2020р.)

5. Електронний навчально-методичний комплекс «Комплексні транспортні схеми міст» у Віртуальному навчальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка» (Сертифікат № 02949 – Номер і дата реєстрації Е41-178-121/2019 від 02.10.2019р)


Контакти

вул. Ст.Бандери 32, 79013, Львів; 6-й корпус, кімната 209

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-26-59;

Електронні адреси: roman.b.rohalskyi@lpnu.ua roboro@ukr.net