Римар Юрій Миколайович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Римар Юрій Миколайович
Rymar1.png
к.е.н., ст. викладач
Дата народження 1964 р.
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1986 р.
Спеціальність Прикладна математика
Галузь наукових інтересів Логістика туризму, управління проектами в туризмі.
Кваліфікаційний рівень інженер-математик
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2015 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола, Кафедра туризму

Римар Юрій Миколайович — кандидат економічних наук, старший викладач кафедри туризму Національного університету «Львівська політехніка», Інституту сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола.

Освіта

 • У 1981 році закінчив львівську СШ № 27.
 • 1981-1986 р.р. — навчання на електрофізичному факультеті Львівського політехнічного інституту».
 • У 2008 році здобув другу вищу освіту у Львівському інституті банківської справи за фахом «спеціаліст банківської справи».
 • У 2015 році на кафедрі менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка» захистив кандидатську дисертацію на тему «Інформаційне забезпечення управління навчальним процесом у вищих навчальних закладах» і здобув науковий ступінь кандидата економічних наук.

Професійна діяльність

 • 1986-1990 рр. — Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут. Молодий спеціаліст, інженер-програміст ІІІ катег.
 • 1990-1994 рр. — Державний науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної апаратури. Інженер-програміст І кат., провідний інженер-програміст.
 • 1994-1995 рр. — Львівська філія Закарпатського акціонерного комерційного банку «Лісбанк». Інженер-програміст І катег.
 • 1995-1996 рр. — Спільне українсько-румунське підприємство «Р і Р Компані». Старший менеджер.
 • 1996-1998 рр. — навчання з відривом від виробництва в аспірантурі Українського державного лісотехнічного університету.
 • 1998-2002 рр. — Український державний лісотехнічний університет. Асистент, викладач-стажист кафедри обчислювальної техніки і моделювання технологічних процесів. Вів практичні та лабораторні заняття з дисциплін «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Методи обчислень» «Оптимізаційні методи та моделі».
 • 2002-2015 рр. — Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). Провідний інженер-програміст відділу інформаційних технологій. За сумісництвом викладач кафедри комп’ютерних технологій. Вів практичні та лабораторні заняття з дисциплін «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Методи захисту економічної інформації», «Інформаційні технології в економіці», «Основи обробки інформації в базах даних».
 • З 2016 р. — старший викладач кафедри туризму, Інституту сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола Національного університету «Львівська політехніка».

Наукова робота

Напрям наукових досліджень: логістика туризму, управління проектами в туризмі.

Основні публікації

 1. Римар Ю. М. Автоматизоване керування вищим навчальним закладом у контексті входження до Болонського процесу / Ю. М. Римар // Проблеми інтеграції науково-освітнього, інтелектуального потенціалу в державотворчому процесі. — Тернопіль — Севастополь — Стамбул, 2007. — С. 288–293.
 2. Римар Ю. М. Стан та перспективи розвитку вищої школи в Україні / Ю. М. Римар // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». (Серія «Проблеми економіки та управління»). — Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. — № 628. — С. 277–280.
 3. Римар Ю. М. Інформаційні потоки у вищому закладі освіти /
 4. Ю. М. Римар // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : Збірник наукових праць. — Випуск XIV. — № 1. — Рівне : НУВГП, 2008. — С. 5–12.
 5. Римар Ю. М. Формування студентського середовища ВНЗ на основі удосконалення незалежного оцінювання знань / Ю. М. Римар // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : Збірник наукових праць. — Випуск XV. — № 4. — Рівне : НУВГП, 2009. — С. 130–139.
 6. Римар Ю. М. Створення єдиного реєстру первинних особових даних фізичних осіб / Ю. М. Римар // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. — № 714. — С. 523–529.
 7. Римар Ю. М. Створення автоматизованої системи управління навчальним процесом у вищих навчальних закладах / Ю. М. Римар // Науковий вісник НЛТУ України : Збірник науково-технічних праць. — Випуск 21.18. — Львів, 2011. — С. 379–387.
 8. Римар Ю. М. Інформаційні системи управління навчальним процесом у ВНЗ: порівняльний аналіз / Й. М. Петрович, Ю. М. Римар // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Логістика». — Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. — № 735. — С. 167-175.
 9. Римар Ю. Н. Исторические предпосылки и экономические условия развития образования в Украине / Ю. Н. Римар // Сборник научных трудов Sworld, 2013. — Выпуск 3. — Том 38. — С. 70–82.
 10. Римар Ю. М. Вищі навчальні заклади України в процесі розбудови держави / Ю. М. Римар // Формування стратегії розвитку економіки України в умовах європейської інтеграції : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 14 — 15 квітня 2011 р.) — С. 7–10.
 11. Римар Ю. М. Сучасний стан і тенденції розвитку вищої освіти в Україні / Ю. М. Римар // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола. Серія «Економічні науки». — Випуск 6/2011. — Львів, 2011. — С. 52–61.
 12. Римар Ю. М. Створення єдиного реєстру первинних особових даних фізичних осіб. / Ю. М. Римар // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 19–21 травня 2011 р.) — С. 359–360.
 13. Римар Ю. М. Управління навчальним процесом ВНЗ на інноваційних засадах / Ю. М. Римар // Забезпечення наступності змісту в системі ступеневої вищої та післядипломної освіти: українські традиції та європейська практика : збірник наукових праць III міжнародної науково-методичної конференції (Хмельницький, 26 жовтня 2012 р.). — С. 122–125.

КОНТАКТИ

вул. Карпінського, 2/4, 1-й навчальний корпус e-mail: iompum@gmail.com