Рибак Оксана Василівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рибак Оксана Василівна
RTEmagicC rybak oks 03.jpg.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 4 січня 1972 року
Alma mater Львівський державний університет ім.Ів.Франка
Дата закінчення 1994 р.
Спеціальність фізика
Галузь наукових інтересів дослідження процесів росту та властивостей шаруватих кристалів дийодиду свинцю.
Кваліфікаційний рівень фізик
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 2000 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2004 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра фізики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Рибак Оксана Василівна — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народилась 4 січня 1972 року.

У 1994 році закінчила з відзнакою Львівський державний університет ім. Ів.Франка, фізичний факультет.

У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка технології вирощування і властивості монокристалів PbI2, легованих Ag, Cu, Cd,Mn, Fe, Ni: Дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.01 / Державний ун-т «Львівська політехніка». - Л., 1999. - 150л. - Бібліогр.: л.137-150.».

З 2004 року працює на посаді доцента кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наукНаціонального університету «Львівська політехніка» .

Навчальна робота

В університеті читає курс загальної фізики.

Наукові зацікавлення

Основний напрям наукових досліджень — дослідження процесів росту та властивостей шаруватих кристалів дийодиду свинцю.

Основні публікації

Авторка і співавторка близько 55 наукових праць та методичних розробок, учасниця 20-ти наукових конференцій.

Серед них:

  1. Дефекти в тонких шарах кристалівPbI2, вирощених з парової фази / О.В. Рибак // Фізика і технологія тонких плівок : Матеріали IX Міжнар. конф., Івано-Франківськ, 19-24 трав. 2003 р. —Івано-Франківськ, 2003. — Т. 1. — С. 231-232.
  2. Дослідження випадкових похибок залежно від кількості вимірювань у фізичному експерименті : Інстр. до лаборатор. роботи № 1 з курсу фізики для студ. інж.-техн. спец. / Нац. ун-т«Львів. політехніка» ; Уклад.: М.Ю. Скульський, О.В. Рибак, І.М. Бордун. — Л. :Вид-во Львів. політехніки, 2003. — 16 с. — Бібліогр.: 12 назв.
  3. Morphology and structural perfectionof vapor-grown PbI cristals / I.V. Kurilo, O.V. Ry-bak // The Europ. materialsconf. E-MRS 2003 : Fall meet., 15-19 Sept. 2003, Warsaw (Poland) : Book ofabstr. — Warsaw, 2003. — P. 38-39.
  4. Дослідження зміни електропровідності води при електрохімічній активації / І. М. Бордун, В. В. Пташник, О. Б. Біленька, О. В. Рибак // Восьма відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, присвячена 165-річчю Національного університету «Львівська політехніка» : тези доп., Львів, 12-13 листоп. 2009 р. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — C. 93. — Бібліогр.: 1 назва.
  5. Прояв одновимірного розупорядкування структури в екситонних спектрах РЬІ2 / О. В. Рибак, Ю. О. Лунь // Дванадцята відкрита науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки з проблем електроніки, 7-9 квітня 2009 р. : тези доп. / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 54.
  6. Дослідження феромагнітного резонансу в ферогранатових плівках / С. І. Ющук, С. О. Юр’єв, В. І. Лобойко, О. В. Рибак // Дев’ята відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, 17-18 листопада 2010 р. : тези доп. / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т приклад. математики та фундам. наук. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 103. — Бібліогр.: 1 назва.
  7. Збірник задач з фізики : навч.посіб. / А. М. Андрейко, І. В. Бандрівчак, С. Р. Баран, О. Б. Біленька, Б. І.Гасій, Ф. М. Гончар, Р. І. Гущак, О. М. Горіна, С. П. Дубельт, О. С. За­хар’яш, Г. А. Ільчук, О. В. Коломієць, І. М. Кравчук, В. І. Лобойко, І. Є.Лопатинський, М. Ф. Омелян, О. В. Рибак, М. М. Романюк, М. М. Рудка, М. В. Токарівський, В. О. Ук­раїнець, Н. А. Українець, О. В. Франів, В. І. Чигінь, В.І. Чіх, Р. Я. Юречко, С. І. Ющук, С. О. Юр’єв ; за ред. І. С. Лопатинського, А.М. Андрейка ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». −2-ге вид., доповн. і переробл. -Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — 320 с. -Бібліогр.: с. 316(4 назви).
  8. Особливості легування PbI2 кадмієм у процесі росту з парової фази / О. Рибак // Релаксаційні, нелінійні й акустооптичні процеси та матеріали : матеріали V Міжнар. наук. конф., Луцьк, 01-05 черв. 2010 р. / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. — Луцьк, 2010. -C. 167-168. — Бібліогр.: 4 назви.

Контакти

(головний корпус, кімната № 137,

тел.258-27-66)

Email: оrybak@polynet.lviv.ua