Піх Зорян Григорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Піх Зорян Григорович
Pih.jpg
д.х.н., професор
Дата народження 25 червня 1950 р.
Місце народження м. Городок Львівської області, Україна
Помер 18 листопада 2021 року

Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут факультет органічних речовин
Дата закінчення 1972 р.
Галузь наукових інтересів Селективне окиснення ненасичених сполук
Науковий ступінь д.х.н.
Дата присвоєння н.с. 1994 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 1995 р.
Поточне місце роботи Кафедра технології органічних продуктів,Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»
Почесні звання «Відмінник освіти України», Заслужений діяч науки і техніки України

Піх Зорян Григорович — доктор хімічних наук, професор, багаторічний завідувач кафедри технології органічних продуктів Інституту хімії та хімічних технологій, а також проректор Національного університету «Львівська політехніка».

Біографія

Народився 25 червня 1950 р. в м. Городку Львівської області.

Наукову діяльність розпочав з 1972 р. після закінчення з відзнакою факультету технології органічних речовин Львівського політехнічного інституту.

У 1978 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 02.00.03 органічна хімія на тему «Окиснення вищих алкілакролеїнів киснем і пероксидами», а у 1994 р. — докторську дисертацію на тему: Селективне окислення ненасичених сполук зв’язаним киснем [Текст] : дис...д-ра хім. наук: 05.17.04 / Піх Зорян Григорович ; Університет «Львівська політехніка». — Львів, 1994. — 398 л.».

У 1995 р. йому присвоїли вчене звання професора.

З 2007р. — 2014 р. проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка».

З 2014 р. - завідувач кафедри технології органічних продуктів

У 2015 році з нагоди Дня Соборності України за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм Указом Президента України № 27/2015 нагороджений почесним званням «Заслужений діяч науки і техніки України». Є визнаним фахівцем в області кінетики, механізмів реакцій окиснення органічних сполук, математичного опису та методології дослідження складних хімічних реакцій та процесів. На основі систематичних досліджень сформулював і обґрунтував концепцію взаємозв’язку механізмів окиснення органічних сполук різними оксидантами.

Нагороди та відзнаки

Zaslnauki.jpg «Заслужений діяч науки і техніки України» (2015 р.)

200px-Kmu1.jpg 120px-Medal-cabinet-ministriv.png Почесна грамота Кабінету міністрів України (2009 р.).

180px-Отличник образования.jpg «Відмінник освіти України», ( 2001 р., 2007 р.)

Наукова робота

Велику увагу приділяє опрацюванню «суміщених процесів», спрямованих на використання як сировини сумішей сполук різної будови і одержання сумішей мономерів і олігомерів.

Під керівництвом професора З.Піха захищено 1 докторська і 8 кандидатських дисертацій.

Очолює кафедру технології органічних продуктів, яка готує бакалаврів та магістрів зі спеціальності 161 « Хімічні технології та інженерія» (спеціалізація «Хімічні технології органічних речовин» та спеціальності 181 «Харчові технології» (спеціалізація «Технології бродильних виробництв та виноробства» і здійснює підготовку аспірантів із спеціальностей «Технологія продуктів органічного синтезу» та «Технологія цукристих речовин і продуктів бродіння».

Наукові напрями досліджень кафедри технології органічних продуктів:

 • теоретичні основи створення високо-ефективних iнiцiюючих та каталiтичних систем для процесiв селективних перетворень органічних сполук з метою одержання мономерів і полімерів;
 • розробка науково-теоретичних основ інтенсифікації біотехнологічних процесів бродильних виробництв та способів раціонального використання побічних продуктів харчових технологій.

На кафедрі успішно розвиваються наукові дослідження закономірностей процесів рідиннофазового та гетерогенно- каталітичного окиснення органічних сполук, процесів окислювального дегідрування вуглеводнів, окислювального амонолізу олефінів, кваліфікованого використання олефінвмісних сумішей для одержання мономерів і оліго- мерів, одержання пластифікаторів на основі сумішей спиртів та сумішей нижчих дикарбонових кислот, дослідження в області біотехнології харчових і технічних продуктів (спрямовані на збільшення конверсії сировини у процесах бродіння, використання високоефективних ферментних препаратів, оптимізації режимів ферментаційної обробки крохмалевмісної сировини, забезпечення мікробіологічної чистоти виробничих субстратів).

Друковані видання

Творчий доробок професора З.Г.Піха включає:

 • 143 наукові статті;
 • 141 доповідей на наукових конференціях;
 • 13 патентів.

Автор монографії, трьох підручників та тррьох навчальних посібників, зокрема: Монографія Піх З.Г., Івасів В,В,, Небесний Р,В, Окиснення ненасичених сполук. Кінетика, механізм, проблеми селективності реакцій. Видавництво Львівської політехніки. Львів. 2017. 280 с. Підручники

 1. Піх З.Г. Теорія хімічних процесів органічного синтезу : Підручник.-Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка, 2002. - 396 с.
 2. Піх З.Г., Мельник Ю.Р., Мельник С.Р. Каталіз в хімії та технології. Підручник. –Львів.Бадікова Н.О.2016.-216 с.
 3. Z. Pikh. Chemical Reaction Engineering. Mathematical description. Modeling, optimization. Textbook. Lviv Polytechnic Publishing House. 2016.. 316 p.

Навчальні посібники

 1. Піх З. Г. Теорія хімічних процесів органічного синтезу; Навч. Посібник. –К.: ІЗМН, – 1997. -228 с.
 2. Мельник С.Р., Мельник Ю.Р., Піх З.Г. Проектування та розрахунок процесів органічного синтезу . Навчальний посібник.-Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка, 2006. – 448 с.
 3. Рудавський Ю. К., Мокрий Є. М., Піх З. Г., Куриляк І. Й., Чип М. М.Математичні методи в хімії та хімічній технології. Теорія хімічних процесів;
 4. Жизневський В. М., Піх З. Г.Каталіз. Теоретичні основи та практичне використання; Посібник. –К.: ІЗМН, – 1997. -172 с.

Навчальні посібники та підручник забезпечують викладання основних дисциплін спеціальності «Технологія органічних продуктів», побудовані на одній методологічній платформі і формують сучасну систему знань і орієнтовані на систематичне використання математичних методів та процедури математичного моделювання в дослідженні та описі хімічних перетворень.

Посилання

Піх Зорян Григорович/ wikipedia

Піх Зорян Григорович

Контакти

пл.Св. Юра, 2, м. Львів, 79013; 8-й корпус, кімн. 329 тел..+38(032)258-28-61 E-mail: pikh@lp.edu.ua