Півторак Галина Василівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Півторак Галина Василівна
Півторак Г.В..jpg
Старший викладач
Дата народження 28 січня 1985 року
Місце народження смт. Чернелиця Городенківського р-ну

Івано-Франківської обл.

Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2007 р.
Спеціальність «Організація та регулювання дорожнього руху».
Галузь наукових інтересів Дослідження та оптимізація функціонування систем міського пасажирського транспорту
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 27.09.2021 р.
Поточне місце роботи Кафедра транспортних технологій Інститут механічної інженерії та транспорту Національний університет «Львівська політехніка»

Півторак Галина Василівна (*28 січня 1985) – асистент кафедри транспортних технологій Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка» .

Освіта

У 2002 р. вступила на перший курс базової вищої освіти Національного університету «Львівська політехніка», напрям підготовки «Транспортні технології», який завершила у 2006 р. та отримала кваліфікацію бакалавра з транспортних технологій (диплом з відзнакою).

У 2006 р. вступила на перший курс повної вищої освіти Національного університету «Львівська політехніка», спеціальність «Організація і регулювання дорожнього руху», яку завершила у 2007 р. та отримала кваліфікацію інженера з транспорту (диплом з відзнакою).

У 2021 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Визначення параметрів мережі міських пасажирських перевезень на основі моделей теорії корисності з випадковим вибором» (спеціальність 05.22.01 – транспортні системи, науковий керівник – к.т.н., доцент Жук М.М.)

Досвід роботи

2008-2020 рр. – асистент кафедри «Транспортні технології» Національного університету «Львівська політехніка».

З вересня 2020 р. – старший викладач кафедри «Транспортні технології» Національного університету «Львівська політехніка».

Дисципліни, які викладає

• Міський транспортний комплекс;

• Логістика;

• Організація та управління міськими пасажирськими перевезеннями;

• Міський пасажирський транспорт

Наукові інтереси

Дослідження та оптимізація функціонування систем міського пасажирського транспорту

Вибрані публікації

Наукові статті

1. Жук М.М., Півторак Г.В. Оцінка тривалості посадки-висадки пасажирів на зупинці громадського транспорту в залежності від кількості маршрутів. Науковий журнал «Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті» — Луцьк: Луцький НТУ, 2016. - № 1(5). - С.73 – 77.

2. Жук М.М., Півторак Г.В. Оцінка регулярності руху транспортних засобів на міському автобусному маршруті з точки зору пасажира за допомогою програмного модуля в середовищі Python. Вісник НУ «ЛП». Серія «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів» — Львів:, 2016. - № 836. - С.168 – 173.

3. Півторак Г.В., Вариницька О.В. Оцінка впливу умов руху та характеристик міських автобусних маршрутів на вибір зупинок як контрольних точок. «Вісник СНУ ім. В.Даля» — Сєверодонецьк, 2016. - № 1 (255). - С.166 – 169.

4. Білоус А.Б., Півторак Г.В. Аналіз методів вибору контрольних точок маршруту громадського транспорту для визначення моменту корекції розкладу руху / А. Б. Білоус, Г. В. Півторак // Автошляховик України. - 2017. - № 1-2. - С. 48-51

5. Півторак Г.В. Дослідження тривалості простою маршрутних транспортних засобів на зупинках громадського транспорту Львова / Г. В. Півторак // Автошляховик України. - 2019. - № 2. - С. 17 – 23.

6. Жук М.М., Півторак Г.В. Оцінка притягуючої здатності вузлів зовнішнього транспорту Львова / Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Том 30 (69), № 6 - 2019. - С. 162 – 169.

7. Mykola Zhuk, Halyna Pivtorak. (2020). About passenger travels demand modeling in urban transportation systems. Transport Technologies. Lviv Polytechnic National University, Volume 1, Number 1, P. 45 – 53. DOI: https://doi.org/10.23939/tt2020.01.045

8. M. Zhuk, H. Pivtorak, V. Kovalyshyn, I. Gits. Development of a multinomial logit-model to choose a transportation mode for intercity travel / M. Zhuk, H. Pivtorak, V. Kovalyshyn, I. Gits // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – №3/3 (105). – Р. 69 – 77.

9. Жук М.М., Півторак Г.В., Гіць І.І., Козак М.М. Прогнозування вибору виду транспорту у разі міських переміщень на основі класифікаційних дерев рішень / Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Том 31 (70), № 4 - 2020. - С. 221 – 226.

10. Gits I., Zhuk M., Pivtorak H. Analysis of demand for public transport service in Lviv city // Transport Technologies. – 2020. – Vol. 1, № 2. – С. 57–64.

11. Півторак Г. В., Голомовзий В. М., Жила М. П. Оцінка впливу зміни параметрів функції переваги на розподіл попиту на переміщення між транспортними районами міста // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті : науковий журнал. – 2020. – № 2 (15). – С. 118–126.

12. Zhuk M., Pivtorak H., Gits I. Assessment of sustainability of the Lviv city transport system according to the indicator of accessibility // Transport Technologies. – 2021. – Vol. 2, № 2. – С. 11–19.

Навчально-методичні праці

1. Логістика: конспект лекцій для студентів усіх форм навчання базового напрямку 6.070101 «Транспортні технології» / Укл.: Г.В. Півторак. – Львів, 2012. – 174 с.

2. Форнальчик Є.Ю., Півторак Г.В. Вантажні перевезення: конспект лекцій для студентів усіх форм навчання базового напрямку 6.070101 «Транспортні технології». – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2013. – 190 с.

3. Жук М.М. Пішохідні потоки: конспект лекцій для студентів усіх форм навчання базового напрямку 6.070101 «Транспортні технології» спеціальності 7(8).07010104 «Організація і регулювання дорожнього руху» / Укл.: М.М. Жук, А.Б. Білоус, Г.В. Півторак, В.В. Ковалишин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 116 с.

4. Моделювання вантажних перевезень: методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Моделювання вантажних перевезень» для студентів спеціальності 275 – «Транспортні технології» спеціалізації 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» освітньо-наукової програми «Розумний транспорт і логістика для міст» / Укл.: Є.Ю. Форнальчик, В.В. Гілевич, Г.В. Півторак. – Львів: Видавництво ТзОВ «Ліга- Прес», 2019. – 52 с.

5. Формування ланцюга постачань мережі торгових центрів: методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Логістика» для студентів усіх форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології» спеціалізації 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / Укл.: М.М. Жук, Г.В. Півторак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 28 с.

6. Організація і управління міськими пасажирськими перевезеннями: методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» спеціалізації 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» освітньої програми «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному)» / Укл.: Г.В. Півторак, І.І. Гіць, О.В. Олійник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 54 с.

7. Організація і управління міськими пасажирськими перевезеннями: конспект лекцій для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» спеціалізації 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / Укл.: Г.В. Півторак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 107 с.

8. Жук М.М., Півторак Г.В. Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Логістика», розміщений у Віртуальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка» (Сертифікат №04141), Номер та дата реєстрації: Е41–178–203/2021 від 24.06.2021 р.

9. Півторак Г.В. Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Міський транспортний комплекс», розміщений у Віртуальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка» (Сертифікат №04140), Номер та дата реєстрації: Е41–178–202/2021 від 24.06.2021 р.

10. Міський транспортний комплекс: конспект лекцій для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» спеціалізації 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / Укл.: Г.В. Півторак, Т.М. Постранський, М.О. Афонін, М.В. Бойків. – Львів: «Галицька видавнича спілка», 2021. – 115 с.

11. Лобашов О. О. Розумний транспорт і логістика для міст: навчальний посібник / О. О. Лобашов, М. В. Ольхова, А. С. Галкін, О. В. Прасоленко, Є. І. Куш, О. В. Россолов, Д. М. Рославцев, К. Є. Вакуленко, В. П. Поліщук, О. П. Дзюба, О. М. Куницька, Л. В. Савченко, С. В. Янішевський, М. М. Жук, В. В. Гілевич, В. В. Ковалишин, Г. В. Півторак, О. П. Кравченко, А. В. Ільченко, Д. Б. Бегерський, В. П. Шумляківський. – Житомир: Державний університет "Житомирська політехніка", 2021. – 609 c.

Контакти

вул. Ст.Бандери 32, 79013, Львів; 6-й корпус, кімната 208

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-26-59;

+38 (032) 258-24-89

Електронна адреса: halyna.v.pivtorak@lpnu.ua