Пукач Петро Ярославович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Пукач Петро Ярославович
Pukach Petro.jpg
д.т.н., професор
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет ім. Івана Франка
Дата закінчення 1990 р.
Спеціальність «математика»
Галузь наукових інтересів Загальна теорія крайових задач для нелінійних еволюційних рівнянь та систем. Математичні проблеми нелінійної механіки, динаміки та міцності машин. Математичне моделювання в інформаційних системах.
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2014 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2017 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Кафедра обчислювальної математики та програмування

Пукач Петро Ярославович — доктор технічних наук, професор, директор Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, професор кафедри обчислювальної математики та програмування, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Освіта:

Закінчив механіко-математичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка у 1990 р. У 1990–93 рр. навчався в аспірантурі кафедри диференціальних рівнянь ЛНУ ім. Івана Франка.

В листопаді 1993 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 01.01.02 «Диференціальні рівняння» на тему “Крайові задачі для параболічних рівнянь та систем з виродженням”. Кандидат фізико-математичних наук.

У жовтні 2014 р. захистив докторську дисертацію зі спеціальності 05.02.09 «Динаміка та міцність машин» на тему “Методи аналізу динамічних процесів у нелінійних неавтономних механічних системах різної структури”. Доктор технічних наук.

Вчене звання доцента отримав у 1999 р., професора - у 2017 р.

Професійна діяльність:

Працює у “Львівській політехніці” з 1994 р. У 1994–1997 рр. – асистент, з 1997 р. по 2012 р. – доцент кафедри обчислювальної математики та програмування. У 2012 – 2015 рр. – доцент, з 2015 р. по 2017 р. - професор кафедри вищої математики. У 2017-2021 рр. – завідувач кафедри обчислювальної математики та програмування. З серпня 2021 р. – директор Інституту прикладної математики та фундаментальних наук.


Наукові інтереси

Загальна теорія крайових задач для нелінійних еволюційних рівнянь та систем. Математичні проблеми нелінійної механіки, динаміки та міцності машин, застосування математичних методів у моделюванні інформаційних систем.

За період наукової діяльності опубліковано 1 одноособову монографію, видано понад 200 наукових публікацій (з них більше 60 проіндексовано у наукометричних базах Scopus та Web of Science), опубліковано 1 деклараційний патент, зроблено доповіді на більше, ніж 50 Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях з диференціальних рівнянь, нелінійного аналізу, математичного моделювання, математичних проблем механіки, динаміки та міцності машин. Під науковим керівництвом проф. Пукача П.Я. захищено кандидатську дисертацію. За період педагогічної діяльності видано більше 40 навчально-методичних праць, серед яких 2 навчальних посібники з грифом Міністерства освіти та науки України та 4 посібники з грифом Науково-методичної ради Національного університету “Львівська політехніка”. Профіль у:

Основні наукові публікації

Монографії:

Основні наукові статті:

 1. Пукач П.Я. Про задачу Фур’є для лінійної параболічної системи з виродженням// Доповіді АН України.- Сер. матем. і природозн. – 1993, № 7. – С. 22–25.
 2. Pukach P. Ya. On the problem without initial conditions for a nonlinear degenerating parabolic system // Ukrainian Math. Journ. – 46, № 4. – 2004. – P. 484–487.
 3. Колінько М.О., Лавренюк С.П., Пукач П.Я. Задача Фур’є для нелінійного гіперболічного рівняння другого порядку // Вісник Львів. ун-ту. Сер.мех.-мат. – Вип. 62, 2003. – С. 67–79.
 4. Пукач П.Я. Мішана задача в необмеженій області для слабко нелінійного гіперболічного рівняння зі зростаючими коефіцієнтами // Мат. методи та фіз.-мех. поля.– 2004.– 47, № 4.– С. 149–154.
 5. Лавренюк С.П., Пукач П.Я. Варіаційна гіперболічна нерівність у необмежених за просторовими змінними областях // Доповіді НАН України. – Сер. матем., природозн. і техн. науки. – 2006, № 2.– С. 30–35.
 6. Пукач П.Я. Вагові класи коректності розв’язку мішаної задачі в необмеженій області для нелінійної гіперболічної системи// Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2006. – 49, № 2. – С. 126–136.
 7. Lavrenyuk S.P., Pukach P. Ya. Mixed problem for a nonlinear hyperbolic equation in a domain unbounded with respect to space variables // Ukrainian Math. Journ.– 59, № 11. – 2007. – P. 1708–1718.
 8. Lavrenyuk S.,Pukach, P. Variational hyperbolic inequality in the domains unbounded in spatial variables // Handbook of Evolution Equations.- 2012.- P. 123-143.
 9. Pukach P. On the unboundedness of a solution of the mixed problem for a nonlinear evolution equation at a finite time // Nonlinear oscillations. – 2012 – Vol. 14, № 3. – P. 369-376
 10. П.Я. Пукач, І.В. Кузьо.Нелінійні поперечні коливання напівнеобмеженого каната з урахуванням опору // Науковий вісник Національного гірничого університету.– 2013 – № З. – C. 82-86.
 11. Пукач П. Я., Кузьо И. В., Сокил М. Б. Нелинейные изгибные колебания вращающихся вокруг неподвижной оси тел и методика их исследования // Известия высших учебн. заведений. Горный журнал. – 2013. – № 7. – С. 141–149.
 12. Pukach P. Ya. Qualitative methods for the investigation of a mathematical model of nonlinear vibrations of a conveyer belt // Journal of Mathematical Sciences. – 2014. – Vol. 198, No. 1. – P. 31-38.
 13. Pukach P., Kuzio I. Resonance fenomena in quasi-zero stiffness vibration isolation systems // Науковий вісник Національного гірничого університету.-2015.- № 3.- С. 62-67 .
 14. Pukach P. Investigation of bending vibrations in Voigt-Kelvin bars with regard for nonlinear resistance forces // Journal of Mathematical Sciences, Volume 215, Issue 1, Pages 71-78, May 2016
 15. Lytvyn, P. Pukach, I. Bobyk, V. Vysotska The method of formation of the status of personality understanding based on the content analysis // Eastern European Journal of Enterprise Technologies.-2016.- Vol. 5.- No 2 (83).- P. 4-12.
 16. Lytvyn, V. Vysotska, P. Pukach, I. Bobyk, B. Pakholok. A method for constructing recruitment rules based on the analysis of a specialist’s competences // Eastern European Journal of Enterprise Technologies.- 2016.- Vol. 6.- No 2 (84).- P. 4-14.
 17. Z. M. Nytrebych, V.S. Ilkiv, P. Ya. Pukach. Boundary value problem with integral conditions for a system of Lam´e equations in almost periodic function spaces // Electron. J. Differential Equations, Vol. 2016 (2016), No. 304, pp. 1-12.
 18. Lytvyn, V. Vysotska, P. Pukach, O. Brodyak, D. Ugryn. Method development of keywords definition in slavic language text on the basis web mining technologies // Eastern European Journal of Enterprise Technologies.- 2017.-Vol. 2.- No 2 (86).- P. 4-14.
 19. Lytvyn, V. Vysotska, P. Pukach, M. Vovk, D. Ugryn. Method of functioning of intelligent agents, designed to solve action planning problems based on ontological approach // Eastern European Journal of Enterprise Technologies.- 2017.- Vol. 3.- No 2 (87).- P. 11-17.
 20. Z.M. Nytrebych, V.S. Ilkiv, P.Ya.Pukach, O.M. Malanchuk. Homogeneous Problem with Two-point Conditions in Time for Some Equations of Mathematical Physics // Azerbaijan Journal of Mathematics.- 2017.- Vol. 7.- No. 2.- P. 180-196.
 21. P. Pukach, V.Il’kiv, Z. Nytrebych, M. Vovk. On nonexistence of global in time solution for a mixed problem for a nonlinear evolution equation with memory generalizing the Voigt – Kelvin rheological model // Opuscula Math., 37, no.5 (2017),pp. 735-753.
 22. Lytvyn, V. Vysotska, P. Pukach, I. Bobyk, D. Uhryn. Development of a method for the recognition of author’s style in the ukrainian language texts based on linguometry, stylemetry and glottochronology // Eastern European Journal of Enterprise Technologies.- 2017.- Vol. 4.- No 2(88).- P. 10-19.
 23. Oksana Malanchuk, Zinovii Nytrebych, Volodymyr Il’kiv, Petro Pukach. On the solvability of two-point in time problem for PDE // Italian Journal of Pure and Appl. Math., Vol. 2017, No. 38, pp. 715-726.
 24. Мочурад Л. І., Пукач П.Я. Апостеріорний метод оцінювання похибки і розпаралелення обчислень для одного класу задач електронної оптики // Науковий вісник НЛТУ України.- 2017.- Вип. 27(5).- С. 155-159.
 25. P. Pukach, I. Kuzio, V.Il’kiv, Z. Nytrebych. Analytical methods for determining the effect of the dynamic process on the nonlinear flexural vibrations and the strength of compressed shaft // Scientific Bulletin of National Mining University. –2017. – № 5. – P. 69-76.
 26. V.S. Ilkiv, Z. M. Nytrebych, P. Ya. Pukach. Nonlocal problem with moment conditions for hyperbolic equations // Electron. J. Differential Equations, Vol. 2017 (2017), No. 265, pp. 1-9
 27. Пукач П. Я., Шаховська Х.Р. Алгоритм формування відповіді чат-бота // Штучний інтелект.- 2017.- № 2.- С. 159-165.
 28. M. Vovk, P.Pukach, O. Hentosh, Ya. Prykarpatsky. The Structure of Rationally Factorized Lax Type Flows and their Analytical Integrability//WSEAS Transactions on Mathematics, Vol. 16, 2017, pp. 322-330.
 29. D. Blackmore, A. Prykarpatski, M. Vovk, P.Pukach,Ya. Prykarpatsky. The Pfeiffer-Lax-Sato type vector field equations and the related integrable versal deformations // Matematychni Studii, Vol. 48, Is. 2, 2017, pp. 124-133.
 30. Petro Pukach, Volodymyr Il’kiv, Zinovii Nytrebych Myroslava Vovk, Pavlo Pukach. On the Asymptotic Methods of the Mathematical Models of Strongly Nonlinear Physical Systems // Advances in Intelligent Systems and Computing II, Vol. 689, 2018, pp. 421-433.
 31. Z.M. Nytrebych, V.S. Ilkiv, P.Ya.Pukach, O.M. Malanchuk. On nontrivial solutions of homogeneous dirichlet problem for partial differential equations in a layer // Kragujevac Journal of Mathematics, Volume 42 (2) (2018), Pages 193–207.
 32. P. Pukach, I. Kuzio, V.Il’kiv, Z. Nytrebych. Asymptotic method for investigating resonant regimes of nonlinear bending vibrations of elastic shaft // Scientific Bulletin of National Mining University. – 2018.– № 1.– P. 68-73.
 33. V. Lytvyn., V. Vysotska, P. Pukach, Z. Nytrebych, I. Demkiv, R. Kovalchuk, N. Huzyk. Development of the lingummetric method for automatic determination of the author of textual content based on statistical analysis of language diversity coefficients // Eastern European Journal of Enterprise Technolo¬gies.- 2018.- Vol. 5.- No 2(95).- P. 16-28.
 34. Z.M. Nytrebych, V.S. Ilkiv, P.Ya.Pukach, O.M. Malanchuk. Differential-symbol method of constructing the quasipolynomial solutions of a two-point problem for a partial differential equation // Journal of Mathematical Sciences, Volume 239, Issue 1, Pages 62-74, May 2019.
 35. Z.M. Nytrebych, V.S. Ilkiv, P.Ya.Pukach, O.M. Malanchuk. The differential-symbol method of constructing the quasi-polynomial solutions of two-point in time problem for inhomogeneous PDE // Turkish Journal of Mathematics, 2019, Volume 43, Issue 3, Pages 1241-1252.
 36. Ilkiv V.S., Nytrebych Z.M., Pukach P.Ya., Kohut I. V., Pakholok B. B. Analysis of measurement systems mathematical models by using the comparison of functions // Mathematical Modeling and Computing, 2019, 6 (2), P. 268-275.
 37. Grytsenko O., Suberlyak O, Pukach P., Moravskyi V., Kovalchuk R., Berezhnyi B. The Scheffe’s method in the study of mathematical model of the polymeric hydrogels composite structures optimization // Mathematical Modeling and Computing, 2019, 6 (2), P. 258-267.
 38. P. Pukach, V. Il’kiv, M. Vovk, O.Slyusarchuk, Y. Mylyan, Y. Pukach. On the Mathematical Model of Nonlinear Vibrations of a Biologically Active Rod with Consideration of the Rheological Factor // CEUR Workshop Proceedings.- Vol. 2488.- P. 30-42.
 39. P. Pukach, Z. Nytrebych, V. Il’kiv, M. Vovk, P. Pukach. Modified Asymptotic Method of Studying the Mathematical Model of Nonlinear Oscillations under the Impact of a Moving Environment // Advances in Intelligent systems and Computing lV. Vol. 1080, 2020, pp. 78-89, Springer, Cham.
 40. V. Pabyrivskyi, I. Kuzio, P. Pukach, N. Pabyrivska. Two-dimensional elastic theory methods for describing of the stress state and the modes of elastic boring // Scientific Bulletin of National Mining University. –2020. – № 1. – P. 46-51.
 41. Buhrii O.M., Pukach P.Ya., Kholyavka O.T., Vovk M.I. Cauchy problem for hyperbolic equations of third order with variable exponent of nonlinearity. Carpathian Math. Publ., 12 (2), 2020, P. 419-433.
 42. A. Slipchuk, P. Pukach, H. Beregova, Y. Pukach. Mathematical Models of Nonlinear Transverse Oscillations of Elastic Movable 1D Bodies. Advances in Intelligent systems and Computing V. Vol. 1293, 2021, pp. 473-484.
 43. Grytsenko O., Pukach P., Suberlyak O., Shakhovska N., Karoviс V. Jr. Usage of Mathematical Modeling and Optimization in Development of Hydrogel Medical Dressings Production. Electronics, 2021,10, 620.
 44. Z. Nytrebych, V. Il’kiv, P. Pukach, O. Malanchuk. On Nontrivial Solutions of a Homogeneous Two-Point (In Time) Problem for the System of Equations of the Dynamic Theory of Elasticity. Journal of Math. Sci., Vol. 254, Issue 2, Pages 261-270.
 45. P. Pukach, S. Repetylo, M. Symotiuk, M. Vovk. Dirichlet-Neumann problem for the partial differential equations with deviation over the space argument. Carpathian Math. Publ. 2021,13 (2), 315–325.
 46. Глинський Я.М., Пукач П.Я. Досвід змішаного навчання інформатики студентів економічних спеціальностей з використанням засобів lms moodle та Youtube. Інформаційні технології і засоби навчання, 2021, Том 83, No 3, 113-129.

Тези основних наукових конференцій:

 1. Пукач П.Я. Про неіснування глобального розв’язку мішаної задачі для нелінійного еволюційного рівняння / Third International conference for young mathematicians on differential equations and applications dedicated to Yaroslav Lopatynsky, 3-6 November, 2010, Lviv, Ukraine. – Донецьк. 2010. – С. 81 – 82.
 2. Пукач П.Я. Змішана задача для системи нелінійних еволюційних рівнянь в необмеженій за просторовими змінними області / Міжн. наук. конф. «Диференціальні рівняння та їх застосування, 08 – 10 червня 2011 р. – Київ, Вид-во КНУ ім. Т.Шевченка. – С. 142.
 3. Pukach P. Ya. On the unboundedness of a solution of the mixed problem for a nonlinear evolution equation at finite time // Тези доп. International conference dedicated to 120-th anniversary of Stefan Banach, September 17-21, 2012 Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine.- P. 224-225.
 4. Пукач П. Вплив швидкості обертання на коливання та стійкість стиснутих валів / Тези доп. 3-ої Міжнар. наук.-тех. конф. “Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій”. – Львів, 7-9 листопада, 2012. – С. 128-129.
 5. Пак Р.М., Пукач П.Я., Сокіл М.Б.Про дослідження математичних моделей резонансних явищ у сильно нелінійних коливальних системах / XVI International Conference «Dynamical system modelling and stability investigation» (Modelling and stability). Abstracts of conference reports. Kiev, Ukraine. – May 29-31, 2013. – Київ, 2013. – P. 304.
 6. П. Я. Пукач, И. В. Кузьо. Методика исследования нелинейных изгибных колебаний вращающихся вокруг неподвижной оси тел // Актуальные проблеми механики деформируемого твердого тела. Труды VII Международной научной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения академика НАН Украины А. С. Космодамианского. – Донецк – Мелекино 11 – 14 июня 2013 г..– Том 2. – Донецьк, 2013 – С. 123-126.
 7. Pukach P., Sokhan P., Bobyk I. Investigation of some mathematical model of dynamics of the nonlinear flexural vibrations of a drill column / International V. Skorobohatko Mathematical Conference (August 25-28, Drohobych, Ukraine). Abstracts of conference reports. Lviv.- 2015.- P. 133
 8. Пукач П. Я. Про класи коректностi розв’язку задачi Дiрiхле для напiвлiнiйної гiперболiчної системи у необмеженiй областi / В зб. тез доповідей Міжн. конф. ”Диференціальні рівняння та їх застосування”, 19-21.05. 2016, м. Ужгород. - С. 112
 9. Pukach P., Sokhan P. Investigation of mathematical models for vibrations of one dimensional environments with considering nonlinear resistance forces / International conference on differential equations dedicated to 110 anniversary of Ya. B. Lopatynsky, 20-24 September, 2016, Lviv, Ukraine.- Lviv.- 2016.- P. 101
 10. Pukach P., Sokhan P. Qualitative methods in the investigation of some mathematical models of vibrations of one dimensional environments with considering nonlinear resistance forces / International scientific conferen-ce “Differential-functional Equations and their Application”, dedicated to the 80th an. of prof. Fodchuk, 28-30 September 2016.- Chernivci. 2016.- P. 128-129
 11. Petro Pukach, Mykhaylo Melnyk, Oksana Brodyak, Pavlo Pukach. Asymptotic Method for the Investigation of the Mathematical Model of Nonlinear Bending Vibrations for Some Electromechanical Screw System / Proceedings of 14th International Conference: The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, (CADSM)- Polyana, February 21-25, 2017.- P. 46-49
 12. Petro Pukach, Volodymyr Il’kiv Zinovii Nytrebych Myroslava Vovk. Investigation of the Mathematical Model of Bending. Oscillations of the Oil Tanks’ Walls In the Transformers Considering Nonlinear Dissipative Forces / Proceedings of 14th International Conference: The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, (CADSM)- Polyana, February 21-25, 2017.- P. 32-34
 13. Petro Pukach, Khrystyna Shakhovska. The Mathematical Method Development of Decisions Supporting Concernin Products Placement Based on Aanalysis of Market Basket Ccontent / Proceedings of 14th International Conference: The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, (CADSM)- Polyana, February 21-25, 2017.- P. 347-350
 14. Petro Pukach, Volodymyr Il’kiv, Zinovii Nytrebych, Myroslava Vovk, Pavlo Pukach. Advanced approach in the research methods of the mathematical models of strongly nonlinear physical systems / 2017 12th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT) 2017, Volume 1, р.109–112
 15. Petro Pukach, Volodymyr Il’kiv, Zinovii Nytrebych, Myroslava Vovk. On Qualitative Methods in the Investigation of the Nonlinear Oscillations Mathematical Models in Some Electromechanical Systems / 2018 14 th International Conference Perspective Technologies and Methods in MEMS Design, MEMSTECH 2018 - Proceedings, pp. 166-169
 16. Petro Pukach, Volodymyr Il’kiv, Zinovii Nytrebych, Natalya Shakhovska, Myroslava Vovk, Pavlo Pukach. Galerkin Method and Qualitative Approachs for the Investigation and Numerical Analysis of Some Dissipative Nonlinear Physical Systems / 2018 IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2018 - Proceedings, pp. 143-146
 17. Пукач П.Я. Асимптотичні підходи та хвильова теорія руху при дослідженні математичної моделі нелінійних згинальних коливань стиснутого вала / «Вібрації в техніці та технологіях», XVII Міжнародна науково-технічна конференція 11-12 жовтня 2018 р.: тези доповідей.- Дрогобич: Посвіт, 2018.- С. 38-39
 18. Petro Pukach, Zinovii Nytrebych, Volodymyr Il’kiv, Myroslava Vovk, Oksana Malanchuk. Analytical Method of Investigation of Wave Processes in Mathematical Models of Some Dynamic Systems / Proceedings of 15th Intern. Conference: The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, (CADSM)- Polyana, February 25-March 2, 2019.- P. 5/10 – 5/14
 19. Petro Pukach, Zinovii Nytrebych, VolodymyrIl’kiv, Myroslava Vovk, Oksana Malanchuk, Ihor Kohut. Modified Mathematical Model of Vibrations of a Long-sized Plate and its Application to the Analysis of MEMS Structures / 2019 15 th International Conf. Perspective Technologies and Methods in MEMS Design, MEMSTECH 2019 -Proceedings, pp. 105-109
 20. P. Pukach, V. Il’kiv, Z. Nytrebych, M. Vovk, Y. Pukach. On the Mathematical Model of Nonlinear Oscillations under the Impact of a Moving Environment / 2019 IEEE 14th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), pp. 71-74
 21. A. Slipchuk, H. Beregova, Ya. Hlynskyi, Y. Pukach. Asymptotic Approaches to Study the Mathematical Models of Nonlinear Oscillations of Movable 1D Bodies. 2020 IEEE 15th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), Pages 141 – 145
 22. Andrii Slipchuk, Winfried Auzinger, Roksolyana Stolyarchuk, Yulia Pukach, Andrii Kunynets, Nelya Pabyrivska. Asymptotic Method for Studying Mathematical Models of Resonant and Nonresonant Nonlinear Vibrations for Some 1D Moving Bodies. 2021 IEEE 16th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems (CADSM), 22-26 February, 2021 Lviv, Ukraine, 5/6 – 5/9
 23. Winfried Auzinger, Othmar Koch, Ewa Weinmüller, Tobias Jawecki, Roksolyana Stolyarchuk. Some Aspects on [numerical] Stability of Evolution Equations of Stiff Type; Use of Computer Algebra. 2021 17 th International Conf. Perspective Technologies and Methods in MEMS Design, MEMSTECH 2021 -Proceedings, pp. 180-183


Патенти:

 • Харченко Є. В., Пукач П. Я., Гутий А. В. Патент на корисну модель № 89841 Україна. Пристрій для ліквідації прихоплень колони труб у свердловині. Номер заявки u 2013 15503; заявл. 30.12.2013; опубл. 25.04. 2014; бюл. № 8.- 5 с.


Навчальна робота

Навчальні курси, які викладає

 • математичний аналіз;
 • диференціальні рівняння;
 • теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика;
 • прикладні теорії механічних коливань;
 • інформатика та обчислювальна техніка;
 • економічна інформатика.

Навчальні посібники:

 1. Дасюк Я.І., Ільків В.С., Каленюк П.І., Костробій П.П.,Нитребич З.М., Новіков Л.О, Обшта А.Ф., Пелех Я.М., Пукач П.Я., Рудавський Ю.К., Салига Б.О. Функції комплексної змінної. Перетворення Фур’є та Лапласа.Навч. посібник з грифом Міністерства освіти і науки України / Львів; ДУ «Львівська політехніка», 1999. — 270 с.
 2. Каленюк П.І., Гнатів Б.В., Баранецький Я.О., Ільків В.С., Костенко І.С., Нитребич З.М., Новіков Л.О,, Пелех Я. М., Сохан П.Л., Пукач П.Я. Основи дискретної математики. Частина I. Теорія множин. Комбінаторний аналіз. Навч. посібник з грифом Міністерства освіти і науки України / В-во НУ «Львівська політехніка» Львів. 2006. — 128 c.
 3. Каленюк П.І., Базилевич Л.Є., Баранецький Я.О., Ільків В.С.,Киричинська І.Б., Костенко І.С., Кучмінська Х.Й., Нитребич З.М., Пукач П.Я.,Сохан П.Л. Теорія ймовірностей і математична статистика. Навч. посібник для студентів хімічних спеціальностей з грифом Науково — методичної ради НУ «Львівська політехніка» / В-во НУ «Львівська політехніка». — Львів. 2006. — 240 c.
 4. В.С. Ільків, П.І. Каленюк, І.В. Когут, З.М. Нитребич, П.Я. Пукач, П.Л.Сохан, Р.Р. Столярчук, У.Б. Ярка Основи дискретної математики. Частина 2. Математична логіка. Теорія графів: навчальний посібник / — Львів: В-во Львівської політехніки, 2011. — 184 с.
 5. Нитребич З.М., Пукач П.Я., Бобик І.О., Вовк М.І., Клапчук М.І. Математичний аналіз, частина 1. Електронний навчальний посібник з грифом Науково-методичної ради Навчально-наукового інституту математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка».– Львів.– 2015.– 185 с. Номер та дата реєстрації: Е41-143-87/2015 від 17.12.2015 р. – 185 с. Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13651
 6. Нитребич З.М., Пукач П.Я., Бобик І.О., Вовк М.І., Клапчук М.І. Математичний аналіз, частина 2. Електронний навчальний посібник з грифом Науково-методичної ради Навчально-наукового інституту математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка».– Львів.– 2016.– 121 с. Номер та дата реєстрації: Е41-143-177/20165 від 14.09.2016 р.
 7. Г. І. Берегова, Пукач П.Я., П. В. Філевич. Теорія ймовірностей та математична статистика. (Перша частина): навчальний посібник / — Львів, 2020. – 286 c. (рекомендовано НМР НУЛП, протокол № 51 від 16.10.2020)
 8. H. Bilushchak, P. Pukach I. Kohut. Analytical and numerical research methods. Statistical methods of data analysis: навчальний посібник.– Львів, 2021. – 120 c. (рекомендовано НМР НУЛП, протокол № 56 від 13.05.2021)


Міжнародна освітня діяльність

Професор Пукач П.Я. був учасником спільного японсько-польсько-українського освітнього проекту «Transfer of IT to Ukraine» (Передавання інформаційних технологій Україні) у 2004-2006 рр. та учасником проекту за програмою Еразмус + «Розроблення сучасної магістерської програми з інформаційних систем (MASTIS)» за номером 561592-EPP-1-2015-1-FR-EPPKA2-CBHE-JR у 2015-2019 рр.


Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., кімн. 212a

тел./факс: 258-21-34


е-mail:

Petro.Y.Pukach@lpnu.ua

ppukach@gmail.com

imfn.dept@ lpnu.ua