Постранський Тарас Миколайович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Постранський Тарас Миколайович
Постранський Т..jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 19 січня 1990 р.
Місце народження м. Броди Львівська область
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2012 р.
Спеціальність Організація і регулювання дорожнього руху
Галузь наукових інтересів 27 «Транспорт»
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник к.т.н., доцент Жук М.М
Дата присвоєння н.с. 12.05.2016 р.
Поточне місце роботи Кафедра транспортних технологій Інститут механічної інженернії та транспорту Національний університет «Львівська політехніка»

Постранський Тарас Миколайович — к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка» .

Освіта

У 2007 році вступив до Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю «Транспортні технології».

У 2012 році закінчив з відзнакою навчання за спеціальністю «Організація і регулювання дорожнього руху» та здобув кваліфікацію наукового співробітника у транспортній галузі.

У період з 2012р. до 2015 р. – аспірант кафедри «Транспортні технології» Національного університету «Львівська політехніка».

У 2016 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Закономірності надійної діяльності водія в системі «водій – транспортний засіб – середовище» (спеціальність 05.01.04 – ергономіка, науковий керівник – к.т.н., доцент М.М.Жук, диплом серії ДК № 036141 від 12.05.2016 р.)

Досвід роботи

З 2015 р. по 2020 р. – асистент кафедри транспортних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

З 2020 р. і до нині – доцент кафедри транспортних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

Додаткова інформація щодо професійної та наукової активності

З 2018 р. і до нині – заступник завідувача кафедри транспортних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

З 2020 р. і до нині – експерт з акредитації освітніх програм з галузі 27 «Транспорт» спеціальності 275 "Транспортні технології (за видами)" при Національному агентстві забезпечення якості вищої освіти (м. Київ)

З 2018 р. задіяний у виконанні проекту «Erasmus+» – Master in SMArt transport and LOGistics for cities (SMALOG). За цією програмою у період з 31.07.18 до 02.08.18 відвідав робочий семінар який відбувся у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова. У період з 13.09.18 до 14.09.18 відвідав тренінг-семінар який відбувся у State Maritime Academy (Батумі, Грузія). У період з 29.10.18 до 09.11.18 перебував у Hochschule Wismar, University of Applied Sciences: Technology, Business and Design (Вісмар, Німеччина) з метою поїздки – навчання українських та грузинських викладачів в університетах ЄС. У період з 19.05.19 до 02.06.19 перебував у Silesian University of Technology (Катовіце, Польща) з метою поїздки – навчання дисциплін модулів створеної освітньо-наукової програми в рамках проекту «Erasmus+»

Дисципліни, які викладає

• Загальний курс транспорту;

• Інформаційне забезпечення учасників дорожнього руху;

• Ергономіка транспорту;

• Спецкурс з наукових досліджень спеціальності

Наукові інтереси

Безпека руху та психофізіологічні особливості роботи водія

Вибрані публікації

Наукові статті

1. Жук М. М. Аналіз зміни функціонального стану водія автобуса у гірських умовах руху (Analysis of changes in functional state of bus driver in mountain traffic conditions) / М. М. Жук, Т. М. Постранський // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. Вип. 4/3(76). – С. 32 – 37. (включене у наукометричні бази даних Scopus)

2. Postranskyy T. Selection of a traffic management scheme at an intersection taking into consideration the traffic flow composition. / T. Postranskyy, M. Boikiv, M. Afonin, R. Rogalskyi // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Харків: УкрДУЗТ, 2020. Вип. 1/3(103). – С. 39 – 46 (включене у наукометричні бази даних Scopus)

3. Fornalchyk Ye. Risk assessment during the transportation of dangerous goods considering the functional state of the driver / Ye. Fornalchyk, M. Afonin, T. Postranskyy, M. Boikiv // Transport problems. – Katowice: Silesian University of technology faculty of transport, 2021. – P. 139 – 152. (включене у наукометричні бази даних Scopus)

4. Постранський Т. М. Щодо впливу умов руху на функціональний стан водія автобуса / Т. М. Постранський // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2017. – №4 (234). – С. 185 – 188.

5. Афонін М.О. Вплив дорожніх умов на показники функціонального стану водія / М. О. Афонін, Т. М. Постранський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – Львів: НУЛП, 2017. – №866. – С. 112 – 115.

6. Постранський Т. М. Вплив монотонності роботи водія на функціональний стан його організму / Т. М. Постранський, А. О. Сотнікова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – Львів: НУЛП, 2017. – №866. – С. 221 – 224.

7. Постранський Т. М. Тривалість роботи водія як чинник впливу на безпеку руху / Т. М. Постранський, М. О. Афонін // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал. – Луцьк: Луцький НТУ, 2018. – №1(10). – С. 85 – 89.

8. Постранський Т. М. Зміна функціонального стану водія залежно від умов його роботи / Т. М. Постранський, М. О. Афонін // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій Міністерства освіти і науки України: Серія «Транспортні системи і технології». – К.: ДУІТ, 2019. – Вип. 34. – С. 313 – 320.

9. Постранський Т. М. Вплив проектованої схеми організації кругового руху на нерегульованому перехресті міських вулиць на тривалість транспортної затримки / Т.М. Постранський, М.О. Афонін, М.В. Бойків // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті : науковий журнал. – Луцьк, 2020. – № 2 (15). – С. 99–105.

10. Postranskyy T. Changing of the bus driver`s functional state in city conditions / Т. Postranskyy, Yu. Vovk // Transport technologies, 2020. – Volume 1, Number 1. – P. 12 – 21.

11. Kaleniuk M. Influence of traffic flow intensity on environmental noise pollution / M. Kaleniuk, O. Furman, T. Postranskyy // Transport technologies, 2021. – Volume 2, Number 1. – P. 39 – 49.

Навчально-методичні праці

1. Постранський Т.М. Електронний навчально-методичний комплекс «Інформаційне забезпечення учасників дорожнього руху» / Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/ course/ view.php?id=10211 – Сертифікат № 01644 – Номер і дата реєстрації Е41-178-44/2016 від 31.05.2016р.

2. Постранський Т.М. Електронний навчально-методичний комплекс «Ергономіка транспорту» / Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php ?id=179 – Сертифікат № 01934 – Номер і дата реєстрації Е41-178-65/2017 від 25.05.2017р.

3. Аналіз трудової діяльності водія в системі «людина – техніка – середовище»: Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Ергономіка транспорту» для студентів стаціонарної форми навчання базового напрямку 6.070101 «Транспортні технології» та спеціальності 275 «Транспортні технології» / Укл.: Т.М. Постранський, М.В. Бойків, М.О. Афонін. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 48 с.

4. Постранський Т.М., Афонін М.О. Електронний навчально-методичний комплекс «Загальний курс транспорту» / Режим доступу: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=177 – Сертифікат № 02595 – Номер і дата реєстрації Е41-178-99/2018 від 21.12.2018р.

5. Проектування елементів автомобільних доріг та вулиць: Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Загальний курс транспорту» для студентів стаціонарної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології» та 274 «Автомобільний транспорт» / Укл.: М.О. Афонін, Т.М. Постранський, М.В. Бойків. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 32 с.

6. Бойків М.В., Постранський Т.М., Афонін М.О. Електронний навчально-методичний комплекс «Поведінка і надійність роботи водія» / Режим доступу: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=1470 – Сертифікат № 02690 – Номер і дата реєстрації Е41-178-110/2019 від 04.03.2019р.

7. Маршрутне орієнтування водіїв та знаки індивідуального проектування: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційне забезпечення учасників дорожнього руху» для студентів стаціонарної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціалізацією 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / Укл.: Т.М. Постранський, М.В. Бойків, М.О. Афонін, О.М. Грицунь. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019– 52 с.

8. Постранський Т.М., Афонін М.О., Бойків М.В. Загальний курс транспорту: Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальностями 275 «Транспортні технології (за видами)» та 274 «Автомобільний транспорт». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2019. – 128 с.

9. Постранський Т.М. Електронний навчально-методичний комплекс «Спецкурс з наукових досліджень спеціальності ч.1» / Режим доступу: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=7888 – Сертифікат № 03168 – Номер і дата реєстрації Е41-178-135/2020 від 26.02.2020р.

10. Постранський Т.М., Форнальчик Є.Ю. Електронний навчально-методичний комплекс «Спецкурс з наукових досліджень спеціальності ч.2» / Режим доступу: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=7889 – Сертифікат № 03289 – Номер і дата реєстрації Е41-178-154/2020 від 23.06.2020р.

11. Постранський Т.М., Грицунь О.М. Електронний навчально-методичний комплекс «Інформаційне забезпечення учасників дорожнього руху» / Режим доступу: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=178 – Сертифікат № 03321 – Номер і дата реєстрації Е41-178-157/2020 від 30.06.2020р.

12. Розрахунок відстані видимості технічних засобів організації дорожнього руху : метод. вказівки до практичних робіт з дисципліни «Інформаційне забезпечення учасників дорожнього руху» для студентів стаціонарної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціалізацією 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / уклад.: О. М. Грицунь, Т. М. Постранський, Р. Р. Бура. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 24 с.

13. Постранський Т.М., Афонін М.О., Бойків М.В., Півторак Г.В. Ергономіка транспорту: Конспект лекцій для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються спеціалізацією 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». – Львів: «Галицька видавнича спілка», 2020. – 75 с.

Контакти

вул. Ст. Бандери 32, 79013, Львів; 6-й корпус, кімната 209

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-24-89

taras.m.postranskyi@lpnu.ua