Половкович Святослав Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Половкович Святослав Володимирович
Polovkovych S V.jpeg
д.х.н., професор кафедри
Alma mater Національний університет “Львівська політехніка”
Дата закінчення 2005
Спеціальність Біотехнологія біологічно активних речовин
Науковий ступінь доктор хімічних наук
Дата присвоєння н.с. 2019
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2021
Поточне місце роботи Кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Наукові інтереси:

 • Синтез нових гетероциклічних систем на основі 1,4-хінонів, хіноксалінів та 1,3,5-триазинів та пошук їх практичного використання у медицині та промисловості.

Кваліфікаційний ступінь:

 • 29.06.2021 – Присуджено вчене звання доцента кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології.
 • 11.06.2019 – Захист докторської дисертації «Конструювання конденсованих гетероциклічних систем на основі 1,4-хінонів, хіноксалінів та 1,3,5-триазинів» за спеціальністю 02.00.03 - Органічна хімія. Присуджено науковий ступінь доктора наук.
 • 21.02.2011 – Захист кандидатської дисертації «Синтез та властивості нових фізіологічно-активних сполук на основі 2,4,6,-трихлоро-1,3,5-триазину» за спеціальністю 02.00.03 - Органічна хімія. Присуджено науковий ступінь кандидата наук.

Освіта:

 • 09.2005-03.2011 – Львівський Національний Медичний Університет імені Данила Галицького, спеціальність “Фармація”, диплом спеціаліста з відзнакою, кваліфікація провізор.
 • 06.2004-10.2005 – Національний університет “Львівська політехніка”, спеціальність ”Біотехнологія біологічно активних речовин”, диплом магістра.
 • 09.2000-06.2004 – Національний університет “Львівська політехніка”, напрямок ”Біотехнологія”, диплом бакалавра.

Професійна діяльність:

 • 08.2021 – до тепер Національний університет “Львівська політехніка”, професор.
 • 09.2019 – 08.2021 Національний університет “Львівська політехніка”, доцент.
 • 01.2018 – 09.2019 Національний університет “Львівська політехніка”, старший науковий співробітник.
 • 07.2014 – до тепер ТзОВ “Діамеб”, спеціаліст по продукції, тренер, лектор.
 • 11.2014 – 12.2017 Національний університет “Львівська політехніка”, докторант.
 • 09.2010–10.2014 Національний університет “Львівська політехніка”, асистент.
 • 10.2008 – 03.2011 ТзОВ “Діагностичні системи - України”, регіональний представник по заходу України.
 • 02.2006 – 09.2008 Корпорація “Артеріум”, АТ “Галичфарм”, майстер ампульного цеху.
 • 02.2006 – 09.2010 Національний університет “Львівська політехніка”, інженер.
 • 06.2004 – 02.2006 “Перша приватна броварня, “Для людей, як для себе””, оператор варильного та бродильного цехів, технолог дріжджового відділення.

Наукові досягнення:

 • Керівник проекту проекту ”Грант Президента України для підтримки молодих вчених” 2013 року.
 • Найкращий молодий науковець Інституту хімії та хімічних технологій НУ “Львівська політехніка” за підсумками 2013 року.
 • Керівник проекту ”Грант НУ “Львівська політехніка” для підтримки молодих вчених” 2014 року.
 • Лауреат обласної премії працівникам наукових установ та закладів вищої освіти Львівської області за значні досягнення в галузі науки у 2020 році.
 • Стипендіат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених у 2020-2022 роках.
 • Керівник госпдоговірної роботи по темі ГД №636, НДЛ 28 у 2021 році.


Навчально-методична робота: Співавтор підручників з грифом МОН України: “Аналітична хімія”(2012р.), “Біологічна хімія”(2013р.) та "Лабораторна імунологія" (2021р.)

Лекційні курси:

 • Лабораторна та функціональна діагностика.
 • Основи фармацевтичної біохімії.

Наукові публікації: понад 100 наукових публікацій в українських та закордонних журналах з хімічної та фармацевтичної тематики. H-індекс (Scopus) – 6 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=36634574500).

Список вибраних наукових праць:

 1. Experimental and DFT Study of Azo-bis-Cyanuric Chloride Polar Diels-Alder Reaction with a Number of Dienes. Ways of Further Modification of the Obtained Products / A. Karkhut, S. Polovkovych, V. Novikov, // Chemistry and Chemical Technology Volume 12, Issue 1, 2018, P. 18-23.
 2. Synthesis and Anti-Platelet Activity of Thiosulfonate Derivatives Containing a Quinone Moiety / K. Bolibrukh, S. Polovkovych, O. Khoumeri, T. Halenova, I. Nikolaeva, O. Savchuk, T. Terme, P. Vanelle, V. Lubenets, V.// Novikov, Sci Pharm. 2015; 83: 221–231.
 3. Novel Synthesis of 5-Substituted 5H-Benzo[b]carbazole-6,11-diones via Double Buchwald-Hartwig Reaction / K. Bolibrukh, O. Khoumeri, S. Polovkovych, V. Novikov, T. Terme, P.Vanelle, // Synlett 10/2014; 25(19):2765-2768.
 4. Application of the 2(5H)furanone motif in the synthesis of new thiopyrano[2,3-d]thiazoles via the hetero-Diels–Alder reaction and related tandem processes / Andrii Lozynskyi, Borys Zimenkovsky, Andriy Karkhut, Svyatoslav Polovkovych, Andrzej K Gzella, Roman Lesyk// Tetrahedron Letters Volume 57, Issue 30, 27 July 2016, Pages 3318–3321.
 5. Synthesis and antimicrobial activity of 1,4-naphthoquinones derivatives with [1,2,4]-triazole-3-thione substitution / Y. Shakh, I. Romanenko, M. Slesarchuk, V. Syngaevsky, O. Kovalchuk, K. Bolibrukh, A. Karkhut, L. Bolibrukh, I. Gubytska, O. Komarovska-Porokhnyavets, S. Polovkovych, V. Novikov, // Indian Journal of Pharmaceutical Sciences Volume 79, Issue 4, 2017, P. 650-654
 6. Temperature-responsive peptide-mimetic coating based on poly(N-methacryloyl-L-leucine): Properties, protein adsorption and cell growth/ J. Raczkowska, M. Ohar, Yu. Stetsyshyn, J. Zemla, K. Awsiuk, J. Rysz, K. Fornal, A. Bernasik, H. Ohar, S. Fedorova, O. Shtapenko, S. Polovkovych, V. Novokov, A. Budkowski // Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 118 (2014) 270-279.


Контакти

пл.Св. Юра, 3/4, м. Львів, 79013; 8-й корпус, кімн. 201 e-mail: sviatoslav.v.polovkovych@lpnu.ua Номер телефону: +38 (032)258-22-09; 0977415507