Повторева Світлана Михайлівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Повторєва Світлана Михайлівна
Povtor.jpg
д.філос.н.., професор
Дата народження 11 квітня 1953 року
Місце народження м. Стрий Львівської області
Громадянство Україна
Alma mater Український поліграфічний інститут ім. Івана Федорова
Дата закінчення 1975 р.
Спеціальність «Журналістика».
Галузь наукових інтересів філософія науки, логіка і методологія наукового пізнання, культурологія, релігієзнавство, а також робота з редагування філософської літератури.
Науковий ступінь доктор філософських наук
Дата присвоєння н.с. 2011 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2015 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»Кафедра філософії Інститут гуманітарних та соціальних наук

Повторєва Світлана Михайлівна — доктор філософських наук, професор кафедри філософії Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 11 квітня 1953 року

Народилася 11 квітня 1953 р. у місті Стрий Львівської області у сім’ї службовців.

У 1975 р. закінчила Український поліграфічний інститут ім. Івана Федорова, спеціальність «Журналістика».

У 1984-1988 навчалася в аспірантурі при кафедрі філософії природничих факультетів (Київський державний університет ім.Т.Шевченка).

В 1989 р. захистила кандидатську дисертацію «Філософський аналіз структурного підходу в науковому пізнанні» і в цьому ж році отримала вчений ступінь кандидата філософських наук.

В 1995 році отримала атестат доцента. В 2015 році отримала атестат професора.

З 1975 по 2001 р. працювала в Українському поліграфічному інституті імені Івана Федорова (нині Українська Академія друкарства) — асистентом кафедри, старшим викладачем, з 1995 по 2001 р. — доцентом кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін.

З 2001 року працює доцентом кафедри філософії Національного університету «Львівська політехніка». З 2012 року працює професором кафедри філософії Національного університету «Львівська політехніка».

Підвищувала кваліфікацію в Інституті підвищення кваліфікації у Києві у 1983 і 1991 рр., а також у Геттингенському університеті (Німеччина) в 1996 р., на психолого-педагогічному семінарі Національного університету «Львівська політехніка» (2004).

У 2011 р. захистила докторську дисертацію на тему «Методологія структуралізму і постструктуралізму в дискурсі європейської філософії (генезис, засади, принципи)».

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Філософія

Наукові інтереси

Сфера професійної діяльності — філософія науки, логіка і методологія наукового пізнання, культурологія, релігієзнавство, а також робота з редагування філософської літератури.

Була делегатом і доповідачем на багатьох наукових конференціях як в Україні, так і за її межами, зокрема на ХІХ Всесвітньому філософському конгресі (Москва, 1993), на регулярній міжнародній конференції «Релігії і церкви в посткомуністичних суспільствах» в м. Краків (Польща, 1993, 1995, 1997), міжнародній конференції із соціології релігії (м.Гановер, Німеччина, 1995), конференціях SISR- Міжнародного товариства соціологів релігії (м.Тулуза, Франція 1997; м.Лувен, Бельгія 1999), Міжнародному симпозіумі теологічного факультету Католицького університету (м.Кошіце. Словаччина, 2005, 2006, 2007) та ін. Редагувала збірник «Філософські пошуки» (Львів-Одеса: Центр Європи, 1997-2000 рр.), тексти зібрання праць у 5 тт. Академіка Степана Балея (Львів-Одеса, 2002); серію посібників з християнської освіти «Кроки віри» (переклад з англ.) — Львів: Нова Надія, 2001 та інші видання. Координатор наступних міжнародних християнських рухів і організацій: Екуменічного руху жінок «Всесвітній День Молитви», Екуменічного Форуму жінок-християнок Європи, Міжнародного екуменічного руху «Фокуляре».

У 2010 р. у видавництві «Львівської політехніки» вийшла друком монографія «Структурний підхід — структуралізм- постструктуралізм (еволюція методології та її поширення у гуманітарних студіях)».

Вибрані публікації

Повторева С.М. Роль релігії у сучасних суспільних процесах: навчальний посібник / О. В. Паньків, В. Л. Петрушенко, М. П. Скалецький, А. М. Кадикало, О. В. Онищук, С. М. Повторева, М. В. Сінельнікова, О. Ю. Чурсінова, Х. М. Хвойницька-Перейма. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 268 c.

Повторева С. М.,Чурсінова О. Ю. Трансгресія і пошуки ідентичності в контексті гендерної проблематики і кіберфемінізму // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Філософія. Філософські перипетії". – 2020. – № 62. – С. 33–46. 1 ум.д.ар.

Повторева Світлана, Чурсінова Оксана Existential communication in the context of Mikhail Bakhtin philosophy of the dialogue // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: філософія. – 2019. – Вип. 811. – С. 12–18. 0,8 ум.д.ар.

Повторева С. М. Проблема істинності суджень у творчості Казимира Твардовського та його учнів // Ідейна спадщина Казимира Твардовського та сучасна гуманітаристика : матеріали виступів учасників Круглого столу, присвяченого вшануванню пам’яті засновника Львівсько-Варшавської школи Казимира Твардовського (Львів, 14 лютого 2020 р.). – 2020. – C. 15–20. 0,27 ум.д.ар.

Повторева С. М. Концепція єдності світу Володимира Вернадського // Володимир Вернадський: вчений, природознавець, філософ, політичний та культурний діяч : збірник тез доповідей на Круглому столі, Львів, 23 жовтня 2020 р. – 2020. – C. 21–24. 0,22 ум.д.ар. (КФЛ-2, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).

Повторева С. М. Проблема істинності суджень у творчості Казимира Твардовського та його учнів // Ідейна спадщина Казимира Твардовського та сучасна гуманітаристика : матеріали виступів учасників Круглого столу, присвяченого вшануванню пам’яті засновника Львівсько-Варшавської школи Казимира Твардовського (Львів, 14 лютого 2020 р.). – 2020. – C. 15–20. 0,27 ум.д.ар. (За іншою тематикою).

Повторева С. М. Концепція єдності світу Володимира Вернадського // Володимир Вернадський: вчений, природознавець, філософ, політичний та культурний діяч : збірник тез доповідей на Круглому столі, Львів, 23 жовтня 2020 р. – 2020. – C. 21–24. 0,22 ум.д.ар. (КФЛ-2, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР). Лобик Л. О. Віра // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 62: словник / Л. О. Лобик, С. М. Повторева. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 1 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою) Лобик Л. О. Ірраціоналізм // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 167–168: словник / Л. О. Лобик, С. М. Повторева. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 2 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою) Піча С. В. Любов // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 202–203: словник / С. В. Піча, С. М. Повторева. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 2 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою) Повторева С. М. Абсурд // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 7: словник / С. М. Повторева. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 1 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою) Повторева С. М. Аксіологія // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 13–14: словник / С. М. Повторева. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 2 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою) Повторева С. М. Алгоритм // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 17: словник / С. М. Повторева. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 1 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою) Повторева С. М. Аналіз // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 18–19: словник / С. М. Повторева. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 2 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою) Повторева С. М. Аналітична психологія // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 19–20: словник / С. М. Повторева. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 2 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою) Повторева С. М. Антиномія // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 22–23: словник / С. М. Повторева. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 2 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою) Повторева С. М. Апагогія, Апагогічне доведення // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 32–33: словник / С. М. Повторева. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 2 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою) Повторева С. М. Апорія // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 35: словник / С. М. Повторева. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 1 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою) Повторева С. М. Апостеріорі // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 35–36: словник / С. М. Повторева. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 2 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою) Повторева С. М. Архетип, Архетипи // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 39: словник / С. М. Повторева. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 1 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою) Повторева С. М. Верифікація // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 56: словник / С. М. Повторева. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 1 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою) Повторева С. М. Гуманізм // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 83–84: словник / С. М. Повторева. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 2 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою) Повторева С. М. Дао і Де // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 86–87: словник / С. М. Повторева. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 2 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою) Повторева С. М. Даосизм // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 87–88: словник / С. М. Повторева. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 2 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою) Повторева С. М. Деконструкція // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 90–91: словник / С. М. Повторева. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 2 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою) Повторева С. М. Екуменізм // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 127–128: словник / С. М. Повторева. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 2 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою) Повторева С. М. Естетика // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 135–136: словник / С. М. Повторева. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 2 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою) Повторева С. М. Закон достатньої підстави Лейбніца // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 148–149: словник / С. М. Повторева. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 2 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою) Повторева С. М. Знак // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 151–152: словник / С. М. Повторева. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 2 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою) Повторева С. М. Зороастризм // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 153: словник / С. М. Повторева. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 1 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою) Повторева С. М. Космополітизм // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 195–196: словник / С. М. Повторева. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 2 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою) Повторева С. М. Лінгвістичний поворот // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 199–200: словник / С. М. Повторева. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 2 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою) Повторева С. М. Міф // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 221–222: словник / С. М. Повторева. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 2 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою) Повторева С. М. Міфологія // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 222–223: словник / С. М. Повторева. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 2 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою) Повторева С. М. Монадологія Лейбніца // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 229–230: словник / С. М. Повторева. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 2 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою) Повторева С. М. Парадокс // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 272–273: словник / С. М. Повторева. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 2 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою) Повторева С. М. Перформанс // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 279: словник / С. М. Повторева. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 1 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою) Повторева С. М. Постмодернізм // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 286–288: словник / С. М. Повторева, Ю. В. Піча. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 3 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою) Повторева С. М. Просвітництво // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 301–302: словник / С. М. Повторева. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 2 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою) Повторева С. М. Реалізм // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 304–305: словник / С. М. Повторева. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 2 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою) Повторева С. М. Соціальна екологія // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 352–353: словник / С. М. Повторева. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 2 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою) Повторева С. М. Структуралізм // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 369–370: словник / С. М. Повторева. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 2 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою) Повторева С. М. Табу // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 386–387: словник / С. М. Повторева. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 2 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою) Повторева С. М. Умовивід // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 411–412: словник / С. М. Повторева. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 2 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою) Повторева С. М. Філософія вчинку // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 426–427: словник / С. М. Повторева. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 2 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою) Повторева С. М. Християнство // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 438–440: словник / С. М. Повторева. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 2 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою) Cтаровойтова І. І. Шовінізм // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 454–456: словник / І. І. Старовойтова, С. М. Повторева. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 3 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою) Тихомірова Ф. А. Концепт // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 188–190: словник / Ф. А. Тихомірова, С. М. Повторева. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 3 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою)

Повторева С. Просвещенность и самосовершенствование в конфуцианстве [Електронний ресурс] // "Знання. Освіта. Освіченість" в умовах трансформації цивілізаційних процесів : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, Вінниця 1–2 жовтня 2020 р. – 2020. 0,04 ум.д.ар.

 1. Повторева С. М. Человек в творчестве Михаила Бахтина // ΣОФІА. – 2018. – Vol. 18. – P. 185–188.
 2. Повторева С. М. Трансгресія як принцип дослідження гендерних проблем у контексті постгуманізму // Інтегративна антропологія. – 2018. – № 2 (32). – С. 86–87.
 3. Повторева С. М., Старовойтова*** І. І. Боротьба магнатів Острозьких при підтримці протестантів за збереження православної церкви: уроки історії [Електронний ресурс] // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2019. – № 25.
 4. Повторева С. М., Старовойтова*** І. І. Боротьба магнатів Острозьких при підтримці протестантів за збереження православної церкви: уроки історії [Електронний ресурс] // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2019. – № 25.
 5. Повторева С. Михаил Бахтин: жизнь и творчество как ответственный поступок // Філософські пошуки. – 2019. – Вип. 1 (9) : Філософсько-методологічні, історико-філософські та історико-культорологічні дослідження. – С. 45–64.
 6. Структурний підхід — структуралізм- постструктуралізм (еволюція методології та її поширення у гуманітарних студіях): Монографія. — Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2010. — 336 с.
 7. Фердинанд де Соссюр і школа структуралізму // Філософські пошуки. Вип XVІ.- Львів-Одеса: Центр Європи, 2004 (0,5 д.а.).
 8. Релігієзнавство. Навч.посібник. Львів: вид- во НУЛП, 2004 (у співав. — теми 2, р.4; 3, р.1-4) — 3,0 д.а.
 9. Культурологія. Навч. посібник. 2-е вид.- Львів: Магнолія плюс, 2005 (у співав. — Розд.2.1-2; 8; 9). — 5,0 д.а.
 10. Структуралізм і постмодернізм: гносеологічний аспект // Вісник НУЛП. Філософські науки, № 525. — Львів, 2005 (0,5 д.а.)
 11. Логіка. Навч.посібник.- Львів; Магнолія плюс, 2006 (10,82 д.а.).
 12. Manzenstvo ako potreba partnera (Шлюб як потреба в іншому) // Clovek v nudze. — Kosice. Teologicka faculta Katolickej university v Kosiciach, 2006 (0,5 д.а.)
 13. Доктрина християнської праведності в творчості Івана Огієнка // Історія релігій в Україні. Наук. щорічник. Кн. П. — Львів, 2007 (0,5 д.а.)
 14. Передумови та історичні етапи розвитку структурного підходу // Філософські науки. Вісник НУ «Львівська політехніка», № 578 — Львів, 2007 (0,6 д.а.).
 15. Словник з логіки. — Львів: Магнолія-2006, 2007 (10,6 д.а.).
 16. Застосування принципів постструктуралістської методології у філософії життя Ж.Дельоза // Вісник Черкаського ун-ту. Серія: Філософія. — № 110. — Черкаси, 2007. — С.20-29 (0,6 д. а.)
 17. Структурний підхід — структуралізм — постструктуралізм : еволюція методології та її поширення у гуманітарних студіях: монографія / Світлана Михайлівна Повторева; В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка» .— Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка» , 2010.— 332 с. Бібліогр.: с. 302-330 . — ISBN 966-553-915-5
 18. Степан Балей у світлі провідних філософських напрямів XX століття / Заг.ред. Ольга Гончаренко ; Степан Богданович Іваник, Віктор Малецький, Світлана Михайлівна Повторева, Віктор Петрович Савельєв . — Львів : Ліга-Прес : ПП «Арал», 2014 . — 348 с. : портр. — Бібліогр.: с.334-348 та у підрядкових примітках . — На укр. яз.

Контакти

вул. Митрополита Андрія 5, 79013, Львів 4-й корпус, кімната 328

тел..: +38 (032) 258-26-41

E-mail:svitlana.m.povtoreva@lpnu.ua