Петріна Романа Омелянівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Петріна Романа Омелянівна
Petrina ro.jpg
доцент кафедри
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, ІХХТ

Петріна Романа Оменлянівна — кандидат хімічних наук, доцент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Інституту хімії та хімічних технологій Національного університету «Львівська політехніка»»


Освіта:

 • 1990-1995 р. - навчання у Державному університеті «Львівська політехніка»;
 • 1995-1996 р. – навчання у магістратурі Національного університету «Львівська політехніка»;
 • 1996-1999 р. - навчання в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка»;

Загальна інформація

З 1995 р. займається науковою, з 2000 — педагогічною роботою.


Професійна діяльність:

 • 2000 - 2003 р. - асистент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології;
 • з 2006 р.- доцент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології.

Наукова робота

 • У 2002р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.06 – технологія полімерних і композиційних матеріалів, тема дисертації: ”Полімерні носії для бііоактивних лігандів». Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор Новіков Володимир Павлович.
 • Наукову роботу здійснює за темою «Вирощування лікарських рослин Карпат в умовах in vitro, одержання на їх основі екстрактів та дослідження їх на вторинні метаболіти» та «Створення гідрогелевих матеріалів, насичення їх екстрактами та дослідження для використання у медицині та косметології».
 • Активно працює зі студентами, магістрами та аспірантами, бере участь в конкурсах студентських наукових робіт зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія».

Загальна

Основні наукові інтереси

 • вирощування лікарських рослин методом культури тканин в умовах in vitro та одержання біологічно активних сполук з калусної біомаси для медичного та косметичного призначенняі;
 • технологічні закономірності одержання екстрактів лікарських рослин й калусної біомаси та їх дослідження;
 • синтез та дослідження біополімерів медичного призначення;
 • технологічні закономірності одержання плівкових гідрогелевих виробів та насичення їх екстрактами рослин для медичного та косметичного призначення;

Нагороди, стипендії, гранти

 • Почесна грамота НУ „Львівська політехніка” (2019р.);
 • Грант Посольства Франції для досвідчених науковців (2019р.);

Наукові публікації

У науковому доробку Петріни Р.О. понад 100 наукових праць та 1 патент на винахід. h-індекс = 2 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508196297 ORCID https://orcid.org/my-orcid

Статті

 1. Havryliak V. Adsorbents based on keratin for lead and cadmium removal / V. Havryliak V. Mykhaliuk, R. Petrina, O. Fedorova, V. Lubenets, V. Novikov // Current Applied Science and Technology. – 2020. – Vol. 20, No. 1. – P. 136-143.
 2. Kharandiuk T. Non-covalent close contacts in fluorinated thiophene-phenylene-thiophene conjugated units: understanding the nature and dominance of O••• H versus S••• F and O••• F … / T. Kharandiuk, E. J Hussien, J. Cameron, R. Petrina, N. J. Findlay, R. Naumov, W. T. Klooster, S. J. Coles, Q. Ai, S. Goodlett, Ch. Risko, P. J. Skabara // Chemistry of Materials. – 2019. – 19 (6). – P. 7070-7079. DOI: 10.1021/acs.chemmater.9b01886.
 3. Sushynskyi O. Optical sensor of flavonoids based on liquid crystal / O. Sushynskyi, R. Petrina, Z. Gubriy, S. Khomyak, Z. Mykytyuk, V. Novikov // Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska. – 2019. – T. 9, № 1. – S. 61–64.
 4. Krvavych A.S. Kinetics and mechanism of the extraction of biologically active substances from wild species G.іmbricatus / Krvavych A.S., Konechna R.T., Mylianych A.O., Petrina R.O., Fedoryshyn O.M., Mykytyuk O.M., Semenyshyn Ye.M., Atamaniuk V.M., Novikov V.P // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologi. - 2018. - № 5. - P. 111-115. ISSN 0321-4095.
 5. Ільків Б. В. Одержання та дослідження калусної біомаси Adonis vernalis та Aquilegia nigricans / Ільків Б. В., Костик Х. В., Петріна Р. О. // Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2018. – Vol. 1, № 1. – P. 66–71.
 6. Костик Х. В. Оптимізація процесу екстракції флавоноїдів з калусної біомаси Arnica montana / Костик Х. В., Лупій Х. С., Микитюк В. С., Крвавич А. С., Петріна Р. О. // Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2018. – Vol. 1, № 1. – P. 83–87.
 7. Загородня Д. С. Вторинні метаболіти екстрактів калусної біомаси Delfinium elatum /Загородня Д. С., Петріна Р. О., Хом'як С. В., Новіков В. П. // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: технічні науки. – 2020. – Т. 31 (70), № 2, ч. 2. – С. 34–38.
 8. Cуберляк С. А. Антимікробна активність гідрогелевих матеріалів на основі кополімерів полівінілпіролідону в комплексі з екстрактами Calendula officinalis і Arnica montana / Суберляк С. А., Петріна Р. О., Гриценко О. М., Федорова О. В. // Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2020. – Vol. 3, № 1. – P. 135–141.
 9. Fedoryshyn O. Kinetics of extraction of phenolic compounds and flavonoids from Carlina acaulis / Fedoryshyn O., Kniazieva* K., Mylyanych A., Perina R. O. // EconTechMod. – 2020. – Vol. 9, No 2. – P. 3–10.
 10. Федоришин О. М. Оптимізація одержання флавоноїдів і фенольних сполук з екстрактів біомаси Carlina acaulis / Федоришин О. М.Князєва К. С., Хом'як С. В., Петріна Р. О. // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки. – 2020. – Т. 31 (70), № 6, ч. 2. – С. 48–53.
 11. Федоришин О. М. Розроблення технологічної схеми екстракції коренів Carlina acaulis / Федоришин О. М., Загородня Д. С., Крвавич А. С., Милянич А. О., Петріна Р. О. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2021. – т. 31, № 1. – С. 93-98.
 12. Konechna R. Research of antioxidant properties of extracts of the plants and the callus biomass / R. Konechna., O.Khropot, R. Petrina, M.Kurka, Z. Gubriy, V. Novikov // Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. – 2017. – Vol. 10(7). –Р. 182-185. ISSN (p) 0974-2441, ISSN (e) 2455-3891
 13. Konechna R. Obtaining and research of callus mass of Gentiana lutea L. Roots / R.T. Konechna., Y.T. Konechnyi, R.O. Petrina, R.H. Shykula, P. Wieczorec, I. Jasicka-Misiak, V.P. Novikov // RJPBCS, – 2015. – Vol. 6(4). – Р. 1490-1495. ISSN: 0975-8585.
 14. Shved O. Enhancing efficiency of nitrogen removal from wastewater in constructed wetlands / O. Shved, R. Petrina, V. Chervetsova, V. Novikov // Eastern European Journal of Enterprise Technologies. – 2015. – № 3/6(75). – С. 63–68.ISSN (p) 1729-3774, ISSN (e) 4061.

Колективні монографії:

 1. Kniazieva K. S., Petrina R. O., Mylyanych A. O., Shved O. V. Chapter 4. Extracts of callus biomass of Arnica montana and Calеndula officinаlis as a source of amino acids // Sustainable development and human health. Ed. by A. Krynski, G. K. Tebug, S. Voloshanska. – Czestochowa (Poland): Publishing House of Polonia University "Educator", 2020. - P. 49-60.
 2. O. Fedorova, R. Petrina, V. Havryliak, A. Krvavych. Chapter 7. Method tissue cultur for obtaining of personal care products/cosmetics with extracts of plants on European standards // Human health: realities and prospects. Volume 5. Health аnd Nanobiotechnology.. - Drohobych: Kolo, 2020. – 212 p. – P. 77-87.
 3. O. Shved, Z. Hubrii, O.Vichko, R. Petrina, V. Chervetsova, V. Novikov. Chapter 9. Analysis of possibility of use functional drinks based on microbiotes // Human health: realities and prospects. Volume 5. Health аnd Nanobiotechnology. - (Monografic series): колективна монографія .. - Drohobych: Kolo, 2020. 212 p. – P. 104-125.
 4. Загородня Д. С., Ільків Б.-В. В., Суберляк С. А., Князєва К. С., Гавриляк В. В., Петріна Р. О.1.9. Біотехнологія калусної біомаси як метод збереження біорізноманіття лікарських рослин //Перспективні матеріали та інноваційні технології: біотехнологія, прикладна хімія та екологія: колективна монографія / за заг. ред. О.Р. Мокроусової. Київ: Світ Успіху, 2020. 492 с. с. 137-145.
 5. Гавриляк В. В., Петріна Р. О., Федорова О. В. 1.10. Нанокосметика: плюси та мінуси // Перспективні матеріали та інноваційні технології: біотехнологія, прикладна хімія та екологія: колективна монографія / за заг. ред. О.Р. Мокроусової. Київ: Світ Успіху, 2020. 492 с. с.146-157.
 6. O. Shved, R. Petrina, V. Havryliak, O. Fedorova, Z. Gubriy, O. Shved, V. Novikov. Chapter 9. Opportunities of biosafety treatment of residual wastewaters using bioengineering constructions. // Ecology and Human Health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. Czestochova: Educator, 2018. – P.107-120.
 7. O. Shved, R. Petrina, S. Vasylyuk, V. Havryliak, O. Fedorova, Z. Gubriy, O. M. Shved, V. Novikov. Chapter 10. Opportunities for safe biomedication of household stores // Human health: realities and prospect. – Volume 3 : Health and nutrition. – (Monografic series): колективна монографія. – Drohobych: Posvit, 2018. – 244 c.
 8. O. Fedorova, O. Herko, N. Zayarnuk, A. Mylanych, R. Petrina, V. Novikov. Chapter 38. Stone-therapy as a method of restoring the emotional state of the human body //Human health: realities and prospect. – Volume 1: Promoting healthy lifestyle. – (Monografic series): колективна монографія. – Drohobych: Posvit, 2016. – 352 c.

Патенти:

 1. Петріна Р.О., Сибірний А.В., Лонич Л.І., Сенюк Н.В., Вербінець А.В., Безкопильний І.Н. Спосіб виготовлення тест-системи для експрес -індикації дифтерійного антитоксину в крові людини. Пат. 63409 Україна, Опубл. 15.01.2004.

Навчально-методична робота

Перелік навчальних дисциплін

 • Біоінженерія (клітинна, генетична);
 • Гігієна;
 • Гігієна та асептика і екомоніторинг;
 • Біотехнологія імунопрепаратів та пробіотиків;
 • Біотехнологія та біоінженерія рослин і методи аналізу генома;
 • Біотехнологія агро- та ветпрепаратів.
 • Біоінформатика та інформаційні технології в біотехнології