Петрушенко Віктор Леонтійович - Наукові здобутки

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 1. Знання як форма зв’язку свідомості і буття [Текст] : автореф. дис... д-ра філос. наук: 09.00.02 / Петрушенко Віктор Леонтійович ; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 36 с.
 2. Епістемологія як філософська теорія знання [Текст] / В. Л. Петрушенко ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Вид-во Держ. ун-ту «Львівська політехніка», 2000. — 296 с. — Бібліогр.: с. 287-293. — ISBN 966-553-075-5
 3. Основи філософських знань [Текст] : навч. посібник для студ. вищих закл. освіти І-ІІ рівнів акредитації / В. Л. Петрушенко. — К. : Каравела ; Л. : Новий Світ-2000, 2002. — 296 с. — (Вища освіта в Україні). — Бібліогр.: с. 281-291. — ISBN 966-95596-03-2 «Каравелла». — ISBN 966-7827-19-4 «Новий світ-2000»
 4. Релігієзнавство [Текст] : навч. посіб. для студ. усіх напрямів підгот. / І. М. Сурмай [та ін.] ; ред. І. М. Сурмай ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2004. — 339 с. — Бібліогр.: в кінці розд. — ISBN 966-553-418-1
 5. Етика та естетика [Текст] : навч. посіб. для студ. усіх напрямів підгот. / В. Л. Петрушенко [та ін.] ; ред. В. Л. Петрушенко ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2006. — 251 с. — Бібліогр.: в кінці тем. — ISBN 966-553-569-2
 6. Тлумачний словник основних філософських термінів [Текст] / В. Л. Петрушенко ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2009. — 264 с. — ISBN 978-966-552-828-8
 7. Філософія знання: онтологія, епістемологія, аксіологія [Текст] : монографія / В. Л. Петрушенко ; Національний ун-т «Львівська політехніка». Кафедра філософії. — Л. : Ахілл, 2005. — 320 с. — ISBN 966-7617-88-2
 8. Філософія [Текст] : навч. посіб. / [В. Л. Петрушенко та ін.] ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — 2-ге вид., допов. і переробл. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013 .
 9. Ч. 1 : Історія світової філософії. — 2013. — 170 с. : табл. — Бібліогр. в кінці тем. — 300 экз. — ISBN 978-617-607-452-6
 10. Філософія [Текст] : навч. посіб. / [В. Л. Петрушенко та ін.] ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — 2-ге вид., допов. і переробл. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013 .
 11. Ч. 2 : Історія української філософії. Фундаментальні проблеми сучасної філософії. — 2013. — 158 с. : табл. — Бібліогр. в кінці тем. — 300 экз. — ISBN 978-617-607-447-2