Петрусь Роман Юрійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Петрусь Роман Юрійович
RTEmagicC petrus.jpg.jpg
д. ф-м. н., професор, завідувач кафедри загальної фізики
Дата народження 30 травня 1980 року.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет ім. Ів.Франка
Дата закінчення 2002 р.
Спеціальність фізика
Галузь наукових інтересів вирощування монокристалів і тонких плівок напівпровідників групи AIIBIV, реалізація та дослідження структур на їх основі.
Кваліфікаційний рівень фізик
Науковий ступінь доктор фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 2021 р.
Вчене звання професор
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра загальної фізики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Петрусь Роман Юрійович — доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 30 травня 1980 року.

У 2002 році закінчив з відзнакою Львівський національний університет ім.Ів.Франка, фізичний факультет.

З 11.2002 працює у Львівській політехніці на посадах інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника та старшого наукового співробітника.

У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Створення та фотоелектричні властивості структур на основі багатокомпонентних халькогенідів [Текст] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Петрусь Роман Юрійович ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2010. — 147 арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 101-121.».

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Рудь Василь Юрійович, професор кафедри загальної фізики ІМОП СПбДПУ.

У 2021 році захистив докторську дисертацію на тему «Структурно-морфологічні та оптоелектронні властивості тонких плівок халькогенідів кадмію» науковий консультант доктор фіз.-мат. наук, професор, Ільчук Григорій Архипович.

Обіймає посаду завідувача кафедри фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Навчальна робота

В університеті читає курс загальної фізики.

Наукові інтереси

Основний напрям наукових досліджень — вирощування монокристалів і тонких плівок напівпровідників групи AIIBIV, реалізація та дослідження структур на їх основі.

Виконавець 5 міжнародних та 7 держбюджетних проектів.

Основні публікації

Автор і співавтор понад 80 наукових праць, трьох патентів. Приймав участь у ряді міжнародних наукових конференцій.

Серед них:

  1. Номер патенту: 107542 | Автори: Петрусь Роман Юрійович, Рудак Віктор Олександрович, Меньшенін Павло Германович, Токарев Станіслав Вікторович, Янушевський Дмитро Миколайович, Ільчук Григорій Архипович, Токарев Віктор Сергійович, Чернілевський Ігор Костянтинович, Селезньов Олександр Михайлович, Лобойко Сергій Васильович | Мітки: електричної, відбору, спосіб, модуля, енергії, пристрій, фотоелектричного | Опубліковано: 12.01.2015 | МПК: H02M 7/493, H02J 7/35, G05F 5/00...
  2. Вплив атмосфери відпалу на оптичне пропускання хімічноосаджених плівок CdS /Г. А. Ільчук, В. В. Кусьнеж, П. Й. Шаповал, Л. В. Долинська, Р. Ю. Петрусь, Н.А. Українець // Восьма відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, присвячена 165-річчю Національного університету «Львівська політехніка» : тези доп.,Львів, 12-13 листоп. 2009 р. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка»,2009. — C. 96. —Бібліогр.: 1 назва.
  3. Хімічне поверхневе осадження тонких плівок CdS з водного розчину солі Cdl2 / Г. А. Ільчук,В. В. Кусьнеж, П. Й. Шаповал, Ф. І. Цюпко, Р. Ю. Петрусь, С. В. Токарев, О. І. Горбова// Журн. нано- та електрон. фізики. — 2009. — Т. 1, № 2. — С. 42-49.
  4. Електричні властивості монокристалів In2Se3 вирощених з парової фази / Г. А. Ільчук, Р. Ю. Петрусь, В. Ю. Рудь // Восьма відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, присвячена 165-річчю Національного університету «Львівська політехніка» : тези доп., Львів, 12-13 листоп. 2009 р. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — C. 98. — Бібліогр.: 2 назви.
  5. Одержання та оптичні властивості плівок CdTе / Г. А. Ільчук, С. В. Лукашук, В. О. Українець, В. В. Кусвул. Ст. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 136 ьнеж, Р. Ю. Петрусь // Восьма відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, присвячена 165-річчю Національного університету «Львівська політехніка» : тези доп., Львів, 12-13 листоп. 2009 р. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — C. 97. — Бібліогр.: 2 назви.

Контакти

вул. Ст. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 137


Номер(и) телефону: +38 (032) 258-26-13

+38 (032) 258-27-66

E-mail: roman.y.petrus@lpnu.ua petrusrom@gmail.com