Пенцак Андрій Ярославович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Пенцак Андрій Ярославович
Дата народження 9 червня 1963 року
Громадянство Україна
Національність українець
Галузь наукових інтересів Дослідження напружено-деформованого стану втулкового з’єднання арматури поляризаційно-оптичним методом
Науковий ступінь к.т.н.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 26.11.2020р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерних систем, Кафедра будівельного виробництва

Пенцак Андрій Ярославович — к.т.н., доцент кафедри будівельного виробництва Інституту будівництва та інженерних систем Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 9 червня 1963 року

Керівник компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМІТ-СЕРВІС»

Сфера наукових інтересів

 • Дослідження напружено-деформованого стану втулкового з’єднання арматури у залізобетонних балках

Перелік навчальних дисциплін

 • Технологія і організація будівництва
 • Основи технічного нагляду в будівництві

Публікації

Монографія

Гайда О. М. Несуча здатність залізобетонних балок, відновлених ін’єкційними методами: монографія / О. М. Гайда, А. Я. Пенцак, В. В. Ковальчук. – Goslar: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. – 105 c.

Публікації у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних WOS та SCOPUS

 1. Kovalchuk V. The study of strength of corrugated metal structures of railroad tracks/ Kovalchuk V., Markul R., Bal O., Мilyanych A., Pentsak A., Parneta B., Gajda O. // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2017. – Vol.2, № 7 (86). – P. 18–25.
 2. Kovalchuk V. Evaluation of the stressed-strained state of crossings of the 1/11 type turnouts by the finite element method/ Kovalchuk V., Bolzhelarskyi Ya., Parneta B., Pentsak A., Petrenko O., Mudryy I. // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2017. – Vol.4, № 7 (88). – P. 10–16. .
 3. Kovalchuk V. Study of the stress-strain state in defective railway reinforced-concrete pipes restored with corrugated metal structures / Kovalchuk V., Markul R., Pentsak A., Parneta B., Gajda O., Braichenko S. // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2017. – № 5/1 (89). – P. 37–44.
 4. Kovalchuk V. Development of a promising system for diagnosing the frogs of railroad switches using the transverse profile measurement method / V. Kovalchuk, M. Sysyn, Yu. Hnativ, O. Bal, B. Parneta, A. Pentsak// Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2018. – № 2/1 (92). – P. 33–42.
 5. Kovalchuk V. Theoretical study into efficiency of the improved longitudinal profile of frogs at railroad switches / Kovalchuk, V., Sysyn, M., Sobolevska, J., Nabochenko O., Parneta, B., Pentsak, A. // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2018. – № 4/1 (94). – P. 27–36.
 6. Nabochenko O. Studying the railroad track geometry impairment as a result of an uneven subsidence of the ballast layer/ O. Nabochenko, M. Sysyn, V. Kovalchuk, Yu. Kovalchuk, A. Pentsak, S. Braichenko // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2019. – № 7/1 (97). – P. 37–44.
 7. Mykola Sysyn, Olga Nabochenko, Franziska Kluge, Vitalii Kovalchuk, Andriy Pentsak. (2019). Common Crossing Structural Health Analysis with Track-Side Monitoring. Communications - Scientific Letters of the University of Zilina, 21(3), 77-84.
 8. Vitalii Kovalchuk, Mykola Sysyn, Olga Nabochenko, Andrii Pentsak, Oleg Voznyak and Stepan Kinter. Stability of the Railway Subgrade under Condition of Its Elements Damage and Severe Environment / MATEC Web of Conferences – "Energy-optimal technologies, logistic and safety on transport"19-20, 2019 – 10 р.
 9. Sysyn M., Nabochenko O., Kovalchuk V, Gerber U, Pentsak A. Improvement of inspection system for common crossings by track side monitoring and prognostics. Structural monitoring and maintenance. 2019. Vol. 6, № 3. P. 219–235.
 10. Sysyn M., Kovalchuk V., Gerber U., Nabochenko O., Pentsak A. Experimental study of railway ballast consolidation inhomogeneity under vibration loading. Pollack Periodica. 2020. Vol. 15, № 1. P. 27–36.

Основні публікації у фахових виданнях

 1. Лучко Й.Й., Пенцак А.Я. Дотичні напруження між арматурою і бетоном у залізобетонних балкових елементах при різних навантаженнях./ Зб. наук. пр. Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів і конструкцій. Львів: Каменяр.2007. –Вип.7.–С.279–288.
 2. СОУ 45.2 – 00018112 – 016:2007. Стандарт організації України (СОУ). 3'єднання арматурних стержнів обтискними втулками./ Й.Й.Лучко (керівник), А.Я.Пенцак, О.О.Стабровський, М.І.Ігнатишин, Львів: ЛРНТУ ДерждорНДІ, 2007. –16с
 3. Лучко Й.Й., Пенцак А.Я., Гайда О.М. Вплив форми повних діаграм матеріалів на кривизну та відносну висоту стиснутої зони в згинальних балкових елементах / Collection of scientific labors. Theoretical Foundations of Civil Engineering. Warsaw: Warsaw University of technology faculty of civil engineering and the Prydneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture within, 2007. – Issue 15. –P. 447–454.
 4. Лучко Й.Й., Пенцак А.Я. Моделювання процесу сумісної роботи арматури і бетону в балкових елементах при дії статичних навантажень./ Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научн. Трудов. Дн-вск, ПГАСА, – 2007. –Вып.43. – С.272–280.
 5. Luchko Yosyp. Destructive moment study of concrete beams reinforced with armature connection / Yosyp Luchko, Andriy Pentsak / Acta scientiarum polonorum. Architectura (Budownictwo). – 13(1). –ACTA, 2014. – S.115–123. ISSN 1644-0633.

Контакти

79013, Львів-13, вул.Карпінського 6; 2-й корпус, кімната 419

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-41

E-mail: ibid-bv@polinet.lviv.ua