Паньків Олеся Василівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Паньків Олеся Василівна
Дата народження 15 лютого 1975 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів «Історія філософської думки в Україні: традиції та перспективи розвитку»
Науковий ступінь кандидат філософських наук
Науковий керівник кандидат філософських наук, доцент Кондзьолка Володимир Володимирович, Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри історії філософії
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»Кафедра філософії Інститут гуманітарних та соціальних наук

Паньків Олеся Василівна — кандидат філософських наук , доцент кафедри філософії Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 15 лютого 1975 року

Тема дисертації: Формування онтологічної та гносеологічної проблематики у досократівській філософії [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Паньків Олеся Василівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2005. — 212 арк. — арк. 198-212

Науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент Кондзьолка Володимир Володимирович, Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри історії філософії

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • Філософія
  • Роль релігії в сучасному інформаційному суспільстві

Наукові інтереси

  • «Історія філософської думки в Україні: традиції та перспективи розвитку»

Вибрані публікації

  1. Інформація, знання та мудрість в сучасному інформаційному суспільстві /0. Паньків // Філософія і наука за умов формування інформаційного суспільства: морально-етичні та світоглядні проблеми : тези всеукр. наук. конф. «XXII Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твар-довського», 9-11 лют. 2010 р. / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 54-55.
  2. Філософія : навч.-метод. посіб. для студ. дистанц. форми навчання. Ч. 1 : Історія світової та української філософії / В. Л. Петрушенко, І. О. Даценко, О. В. Демків, Б. Т. Домбровський, Е. Ф. Єлєнєвський, Г. Ф. Карвацька, І. В. Карівець, Л. І. Мазур, М. М. Одарченко, О. В. Паньків, С. М. Повторєва, М. П. Скалецький, Г. В. Сігунов, 1. М. Сурмай, Ю. Г. Шадських ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т дистанц. навчання. -Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — 208 с. — (Серія «Дистанційне навчання» ; № 49). — Бібліогр.: с. 205-207.
  3. Філософія : навч.-метод. посіб. для студ. дистанц. форми навчання. Ч. 2 : Фунда­ментальні проблеми сучасної філософії / В. Л. Петрушенко, І. О. Даценко, О. В. Демків, Б. Т. Домбровський, Е. Ф. Єлєнєвський, Г. Ф. Карвацька, І. В. Карівець, Л. І. Мазур, М. М. Одарченко, О. В. Паньків, С. М. Повторєва, М. П. Скалецький, Г. Сігунов, І. Сурмай, Ю. Шадських, О. Чурсінова ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т дистанц. навчання. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — 144 с. — (Серія «Дистанційне навчання» ; № 50). — Бібліогр.: с. 142-143 (36 назв).
  4. Формування антропологічної проблематики у досократівській філософії / О. Паньків // Філософські науки : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. Л. Петрушенко. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 54-58. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 661). — Бібліогр.: 10 назв

Контакти

вул. Митрополита Андрія 5, 79013, Львів 4-й корпус, кімната 328

тел..: +38 (032) 258-26-41

E-mail: olesya.pankiv@ukr.net