Орищин Іван Степанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук


Орищин Іван Степанович
Дата народження 24 лютого 1956 року
Громадянство Україна
Alma mater Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. І.Франка
Дата закінчення 1983 р.
Спеціальність «англійська та німецька мови»
Галузь наукових інтересів інноваційні технології у викладанні іноземних мов, термінологічна лексика в галузі комп’ютерних та інформаційних технологій, академічне письмо.
Кваліфікаційний рівень « Викладач англійської та німецької мов»
Поточне місце роботи кафедра економіки та маркетингу, Інститут підприємництва та перспективних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Орищин Іван Степанович — старший викладач кафедри економіки та маркетингу Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

Загальна інформація

Дата народження: 24 лютого 1956 року

Освіта

Закінчив факультет іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного інституту ім. І. Франка, спеціальність «англійська та німецька мови» (1983)

У 2009 р. одержав сертифікат про закінчення міжнародної школи англійської мови «Michael Gott International»

У 2020 р. одержав сертифікат В2.

Професійна діяльність:

1983 − 1987 — старший лаборант, викладач кафедри іноземних мов Львівського політехнічного інституту

1987 − 2003 − вчитель англійської мови середніх навчальних закладів м. Львова;

2003 − 2004 − викладач Центру професійної орієнтації Національного університету «Львівська політехніка»

2004 − по теперішній час — викладач англійської мови Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

  • іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням
  • технічна англійська мова

Наукові інтереси

  • інноваційні технології у викладанні іноземних мов, термінологічна лексика в галузі комп’ютерних та інформаційних технологій, академічне письмо.

Вибрані публікації

Навчальні посібники та навчально-методичні праці:

1. Методичні вказівки до опрацювання лексичного мінімуму з англійської мови для студентів ФПМС (спеціальність КІ, КН) Укл.: Орищин І.С.,Кравець С.Ф., Гавран М.І. — Львів, Видавничий відділ Інституту підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті «Львівська політехніка», 2006. — 58 с.

2. Методичні вказівки до написання англійською мовою есе, реферату, анотації, наукової статті, тез доповіді та підготовки презентації.Укл.: Байбакова І.М., Орищин І.С. — Львів, Видавничий відділ Інституту підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті «Львівська політехніка», 2006. — 26 с.

3. Readings in Computing. Навчальний посібник з англійської мови для студентів комп’ютерних спеціальностей. Укл.: Байбакова І.М., Гавран М.І., Кравець С.Ф.,Орищин І.С.,Пасічник Г.П., Хімяк Г.М.- Львів, Видавничий відділ Інституту підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті «Львівська політехніка», 2007. — 58 с.

4. English Grammar for Economists . Граматичний довідник з англійської мови для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст», «бакалавр» економічних напрямів підготовки. Укл.:Байбакова І.М., Гавран М.І., Гоцинець І.Л., Кардаш Ю.І.,Коваль Н.Є.,Орищин І.С. ,Хімяк Г.М. — Львів, Видавничий відділ Інституту підприємництва та перспективних технологій, 2009.— 67с.

5. Орищин І. С. English Grammar for Business Students: практикум / І. С. Орищин. - Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка", 2021. – 57 c.

Наукові статті

1. Соціокультурний компонент змісту навчання іноземної мови у немовному ВНЗ. Наукове видання «Мова і культура». Випуск 8. Видавничий Дім Дмитра Бураго. Київ, 2005.

2. Формування педагогічної майстерності викладача іноземної мови вищого навчального закладу / І. С. Орищин// Імідж сучасного педагога. - 2011. - № 8/9. - С. 107-109.

3. Розвиток творчих здібностей студентів на заняттях з англійської мови / І. С. Орищин // Імідж сучасного педагога. - 2012. - № 2. - С. 49-50.

4. Навчання студентів англійського діалогічного мовлення[Текст] / І. С. Орищин // Імідж сучасного педагога. - 2013. - № 2. - С. 38-39.

5. Формування англомовної мовленнєвої компетенції в аудіюванні студентів немовних ВНЗ [Текст] / І. С. Орищин// Імідж сучасного педагога. - 2014. - № 2. - С. 22-24

6 Орищин І.С. Комунікативний підхід до навчання іноземних мов студентів економічних спеціальностей /Всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал «Імідж сучасного педагога» м. Полтава, №3, 2015р. С. 26-28.

7. Орищин І.С. Роль мотивації у вивченні іноземних мов/ Науково-практичний журнал “Імідж сучасного педагога ”, Полтава, № 3, 2016.С. 43-45.

8. Орищин І.С. Розвиток навичок аудіювання під час вивчення ділової англійської мови /Електронний науковий фаховий журнал «Імідж сучасного педагога», Полтава, №2, 2018. С.39-41.

9. Oryshchyn I. Використання комунікативного підходу до навчання іноземних мов студентів ВНЗ // Імідж сучасного педагога. – 2019. – № 2 (185). – С. 45–48.

10. Anhelko I., Oryshchyn I. S., Popadynets N., Zhuravel*** Y. V., Nezveshchuk-kohut*** T. S. Theoretical and Methodological principles of tourist attractiveness of territories // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України". – 2020. – Вип. 3 (143). – С. 43–48.

11. Oryshchyn I. S. Motivation as an important factor in studying foreign languages in a non-linguistic higher education institution // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2020. – № 70, т. 3. – С. 170–174.

12. Орищин Іван. Мотивація - важливий фактор у вивченні іноземних мов у закладах вищої освіти // Імідж сучасного педагога. – 2020. – №2 (191) 2020. – С. 55–58.

13.Oryshchyn I. S. Formation of students' sociocultural competence during a foreign language learning // Інноваційна педагогіка. – 2021. – Вип. 34, т. 2. – С. 103–106.

14. Орищин І. С. Розвиток соціокультурної компетенції студентів немовних ЗВО під час вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2021. – № 74, т. 3. – С. 61–64.

15.Oryshchyn I. Using a communicative approach to teaching foreign languages to university students // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2022. – Вип. 50. – С. 364–367.

16. Oryshchyn I. S. Development of foreign language competence in listening in students of non-linguistic universities // Інноваційна педагогіка. – 2022. – Вип. 44, т. 1. – P. 158–161


Виступи на конференціях:

1.Вивчення фахової лексики у курсі англійської мови для студентів комп’ютерних спеціальностей. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Дні науки — 2006». Наука і освіта, Дніпропетровськ, 2006.

2. Формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів економічних спеціальностей II Міжнародна науково-практична конференція "Науковий прогрес на рубежі тисячоліть — 2007«.1 — 15 червня 2007 року. Дніпропетровськ, «Наука і освіта» Ст. 7 −9.

3 Використання текстового редактора у викладанні ділової англійської мови. III Міжвузівська науково-технічна конференція науково-педагогічних працівників «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні». 18 — 19 березня 2008 р.Львів, ІППТ. Ст.161 — 163.

4. A Systematic Approach to Teaching Academic Writing. I Міжнародна науково-методична конференція «Навчання англомовної академічної комунікації в Україні: проблеми та перспективи». Львів, Національний університет ім. Ів. Франка, 22 — 25 жовтня 2008 р. Ст. 73 — 74.

5. A New Approach to Teaching English as a Foreign Language:the Bottom-Up Approach. IV Міжвузівська науково-технічна конференція науково-педагогічних працівників "Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні" 30 березня — 10 квітня 2009 р.Львів, ІППТ. Ст. 216 — 217.

6. Орищин І. С. Основні відмінності між британським та американським варіантами англійської мови // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей XIІI Науково-практичної конференції, Львів, 27–31 березня 2017 р. – 2017. – С. 141–142.

7. Орищин І. С. Формування граматичних навичок і вмінь при вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей XIІI Науково-практичної конференції, Львів, 27–31 березня 2017 р. – 2017. – С. 150–151.

8. Орищин І. С. Формування англомовної мовленнєвої компетенції в аудіюванні в студентів немовних ВНЗ // Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування : збірник наукових праць VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (Дніпро, 19–20 травня 2017 р.). – 2017. – С. 48–50.

9. Орищин І. С. Роль соціально-гуманітарних дисциплін у формуванні духовних цінностей студентів // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей ХIV Науково-практичної конференції (Львів, 17-20 квітня 2018 р.). – 2018. – C. 155–156.

10. Орищин І. С. Формування навичок іншомовного професійного діалогічного мовлення студентів немовних ВНЗ методом рольової гри // Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом : збірник наукових праць з питань методики викладання іноземної мови (Одеса, 19 березня 2018 р.). – 2018. – C. 132–134.

11. Орищин І. С. Інноваційні технології у викладанні іноземних мов // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18–19 квітня 2019 р.). – 2019. – C. 323–326.

12. Oryshchyn I. S. Innovative technologies in foreign language teaching // Information and innovation technologies in the XXI century : materiały 3 International scientific conference, Katowice, 21–22 September 2020. – 2020. – C. 56–58.

13. Oryshchyn I. S. How to prepare and give a presentation in English // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 8 жовтня 2020 р.). – 2020. – C. 124–125.

14. Oryshchyn I. An effective presentation in English // Information and innovation technologies in the XXI century : materiały 4 International scientific conference, Katowice, 23–24 September 2021. – 2021. – C. 35–37

15. Oryshchyn I. S. Innovative methods in teaching English // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (7–8 жовтня 2021 р., Львів). – 2021. – C. 101–103.

16. Oryshchyn I. Formation of English speech competence in listening in students // Proceedings of X International scientific and practical conference "Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects". – 2022. – C. 139–145.

17. Орищин І. С. Рольова гра - інноваційний метод навчання діалогічного мовлення // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства : тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 6–7 жовтня 2022 року, Львів. – 2022. – C. 94–95

Контакти

вул. Горбачевського, 18, м. Львів, 79044; 32-й корпус, кімн. 301

Tел. 096 45 38 300

E-mail: ivan.s.oryshchyn@lpnu.ua

Кафедра економіки та маркетингу

orcid.org/0000-0003-2214-6548