Опірський Іван Романович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Опірський Іван Романович
Дата народження 10 лютого 1987 року
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2008 р.
Спеціальність «Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки»
Науковий ступінь д.т.н.
Вчене звання професор
Поточне місце роботи кафедра захисту інформації, Інституту комп’ютерних технологій,автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».
Державні нагороди Стипендія Президента України (в студентські роки); Кращий молодий Вчений 2017 року Інституту комп’ютерних технологій автоматики та метрології Національного університету «Львівська політехніка»; 2018, 2020 року Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених; Відзнака Ректора Національного університету "Львівська політехніка" за значні досягнення в науковій роботі (Нагрудний знак університету); Лауреат обласної премії молодим ученим і дослідникам; Лауреат премії Президента України для молодих вчених;

Опірський Іван Романович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри захисту інформації Національного університету «Львівська політехніка»

Загальні відомості

У 2003 році закінчив Львівську Академічну гімназію і поступив в Національний університет Львівська політехніка на напрямок підготовки «Інформаційна безпека». У 2007 році закінчив НУ «Львівська політехніка», отримавши диплом з відзнакою бакалавра за напрямом “Інформаційна безпека” та поступив у магістратуру за спеціальністю “Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки”, яку закінчив у 2008 році і отримав диплом магістра з відзнакою. З 2008 року до 2011 навчався в аспірантурі НУ «Львівська політехніка» за напрямом 05.13.21 – системи захисту інформації. З 2010 року займається викладацькою діяльністю на кафедрі захисту інформації НУ «Львівська політехніка». У 2012 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Підвищення ефективності контролю захищеності волоконно-оптичних ліній зв’язку» за спеціальністю 05.13.21 – системи захисту інформації. У 2018 році захистив докторську дисертацію за темою « Розвиток теорії прогнозування та попередження про несанкціонований доступ в спеціальних інформаційних мережах» за спеціальністю 05.13.21 – системи захисту інформації.

Вчене звання доцента за кафедрою захисту інформації з 2019 року. З 2019 року професор кафедри захисту інформації. Вчене звання професора за кафедрою захисту інформації з 2021 року.

З 2017 року член експертної ради МОН з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних експериментальних розробок молодих вчених у секції 11 – «Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки». З 2018 року член редколегії фахового науково-технічного журналу «Захист інформації», що видається в Національному авіаційному університеті, м. Київ. З 2018 року член Спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій – Д 26.062.17, м. Київ, Національний авіаційний університет. З 2019 року Член експертної комісії МОН України з наукової і науковотехнічної експертизи проектів наукових досліджень і розробок у секції – «"Інформатика та кібернетика"». З 2019 року член редколегії фахового науково-технічного журналу «Український журнал інформаційних технологій», що видається в Національному університеті "Львівська політехніка"


Навчальна робота

Лекційні курси

 • Забезпечення інформаційної безпеки держави,
 • Інформаційна безпека держави,
 • Нормативно-правове забезпечення, стандарти та політика інформаційної і кібернетичної безпеки,
 • Проектування систем безпеки об'єктів критичної інфраструктури,
 • Міжнародні стандарти інформаційної та кібербезпеки,
 • Системи охорони державної таємниці,
 • Інформаційні технології (ITIL),
 • Безпека мобільних технологій

Наукові інтереси

 • Технічний та фізичний захист інформації,
 • Інформаційна безпека держави,
 • Прогнозування несанкціонованого доступу в мережах особливого призначення,
 • Захист інформації у волоконно-оптичних лініях звязку,
 • Біометричний захист інформації,
 • Нормативно-правовий захист інформації.

Нагороди та відзнаки

 • Стипендія Президента України (в студентські роки);
 • Кращий молодий Вчений 2017 року Інституту комп’ютерних технологій автоматики та метрології Національного університету «Львівська політехніка»;
 • 2018, 2020 року Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених;
 • Відзнака Ректора Національного університету "Львівська політехніка" за значні досягнення в науковій роботі (Нагрудний знак університету);
 • Лауреат обласної премії молодим ученим і дослідникам;
 • Лауреат премії Президента України для молодих вчених;

Профіль у Scopus - https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57196084435 Профіль ORCID - https://orcid.org/0000-0002-8461-8996‎

Вибрані публікації

Кількість наукових публікацій: понад 100

Основні публікації:

 1. Опірський І.Р. «Втрати та розсіювання сигналу в ВОЛЗ»/ Опірський І.Р. - н.-т. Журнал «Захист Інформації» 2-ий розділ №1: -К., ДУІКТ, 2010.C.49-52.
 2. Опірський І.Р. Прогнозування несанкціонованого доступу в інформаційних системах держави з використанням перетворення Карунена-Лоєва/ Опірський І.Р. // ОНПУ: Інформатика та математичні методи в моделюванні. – Том 5, №3. – 2015. – С.234-249.
 3. Дудикевич В.Б., Опірський І.Р.Аналіз моделей захисту інформації в інформаційних мережах держави// Системи обробки інформації–Харків,2016.– Випуск 4(141).–С.86-90.
 4. Дудикевич В.Б., Опірський І.Р. Послідовні правила прийняття рішень при параметричній невизначеності для прогнозування несанкціонованого доступу в інформаційних мережах держави .//Międzynarodowy Zbiór prac naukowych «Współpraca Europejska» №5(12),-2016- Warszawa,Poland. p.96-110.
 5. В.Б. Дудикевич І.Р. Опірський. Визначення джерел помилок прогнозування несанкціонованого доступу в інформаційних мережах держави// НАУ: Науковий журнал «Безпека інформації», том 22 №1,-Київ,2016.–С.7-12.
 6. Valeriy Lakhno, Valeriy Kozlovskii, Yuliia Boiko, Andrii Mishchenko, Ivan Opirskyy. “Management of information protection based on the integrated implementation of decision support systems”, Eastern-european journal of enterprise technologies. Information and controlling system, Vol 5, No 9(89), pp.36-42, (2017). DOI: 10.15587/1729-4061.2017.111081.
 7. Zhengbing Hu, Yulia Khokhlachova, Viktoriia Sydorenko, Ivan Opirskyy, "Method for Optimization of Information Security Systems Behavior under Conditions of Influences", International Journal of Intelligent Systems and Applications(IJISA), Vol.9, No.12, pp.46-58, 2017. DOI: 10.5815/ijisa.2017.12.05
 8. Maksymovych V., Harasymchuk O., Opirskyy I. (2019) The Designing and Research of Generators of Poisson Pulse Sequences on Base of Fibonacci Modified Additive Generator. In: Hu Z., Petoukhov S., Dychka I., He M. (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Education. ICCSEEA 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 754. Springer, Cham, pp.43-53. DOIhttps://doi.org/10.1007/978-3-319-91008-6_5
 9. Banakh R., Piskozub A., Opirskyy I. (2019) Detection of MAC Spoofing Attacks in IEEE 802.11 Networks Using Signal Strength from Attackers’ Devices. In: Hu Z., Petoukhov S., Dychka I., He M. (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Education. ICCSEEA 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 754. Springer, Cham. Pp.468-477. https://doi.org/10.1007/978-3-319-91008-6_47
 10. Охорона державної таємниці: навч. посібник / В.С. Зачепило, З.А. Шандра, І.Р. Опірський, І.Я. Тишик, Л.В. Мороз. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 168 с. (IBSN 978-617-607-850-0).
 11. Ivan OPIRSKYY. The peculiarities of construction the forecasting algorithms of unauthorized access to the state informational networks in case of parallel data processing// VI Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku”: monografia zbiorowa/ Ivan Opirskyy– Polska, Bielsko –byala, 02.12.16– s. 275-283.
 12. Дудикевич В. Б. Забезпечення інформаційної безпеки держави: навчальний посібник / В. Б. Дудикевич, І. Р. Опірський, П. І. Гаранюк, В. С. Зачепило, А. І. Партика. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2017. – 204 c. (IBSN 978-966-941-091-7).
 13. Opirskyy I. Use of Near Field Communication technology for automated profile replication/ Ivan OPIRSKYY, Ihor IVANCHENKO, Artem PLATONENKO, Pavlo SKLADANNYI, Mariia ROSHCHUK// Processing, transmission and security of information - 2018 vol. 2 : [monografia zbiorowa] / Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. – Bielsku-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2018. – S. 153–161. ISBN 978-83-65182-92-0 , ISBN 978-83-65182-94-4 (Tom 2).
 14. В.Б. Дудикевич, І.Р. Опірський, Б.М. Березюк, В.І. Отенко Проблематика прогнозування несанкціонованого доступу в спеціальних інформаційних мережах //ХХ Ювілейна Міжнародна науково-практична конференція «Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах», 22-24 травня 2018р., Україна, Бучବ-С.131-133.


Контакти

вул. Кн. Романа 1, 79013, Львів; 19-й корпус, кімната 211

тел.: +38(032)235-77-49; +38(032) 235-74-77