Ноджак Любов Степанівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ноджак Любов Степанівна
Nodzak.jpg
Науковий ступінь К.е.н. (диплом ДК №021181)
Вчене звання Доцент (атестат 12ДЦ №016324)


Посада

Доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності


Освіта

Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність «Економіка і управління в машинобудуванні», кваліфікація інженера-економіста, 1995 р.


Професійна діяльність

2012 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності

2004 – 2012 – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

2003 – 2004 – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: «Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства», «Менеджмент», «Адміністративний менеджмент»


Науково-дослідна робота

Назва дисертаційної роботи: «Демографічні та соціально-економічні чинники формування і використання інтелектуального потенціалу за ринкових перетворень» (спеціальність 08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика), 2003 р.


Участь у госпдоговорах

 • №902 «Оптимізування витрат на формування та утримання виробничих запасів ТзОВ «Науково-виробнича фірма «Марка», 2018 р.


Підвищення кваліфікації

2017 – Львівська торгово-промислова палата

2009 – стажування у ЗАТ «Автонавантажувач»Основні публікації за останні роки

Підручники та навчальні посібники

 • Ноджак Л.С. Соціально-економічна діагностика в умовах глобалізації: [навч. посібн.] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин, Л.С. Ноджак, О.С. Скибінський. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 284с.
 • Ноджак Л.С. Основи бюджетування зовнішньоекономічної діяльності організації: [навч. посібн.] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Л.С. Ноджак, Н.Я. Петришин, Ю.Л. Логвиненко. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 216 с.
 • Ноджак Л.С. Менеджмент: [навч. посібн.] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Л.С. Ноджак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009.


Монографії

 • Ноджак Л.С. Регіональні суспільні системи: монографія / НАН України, Ін-т регіональних досліджень / Відп. ред. Л.К. Семів. – Львів, 2007. – 496с.


Наукові статті

 • Yanishevskyi V.S., Nodzhak L.S. The path integral method in interest rate models // Mathematical Modeling and Computing. – 2021. – Vol. 8, № 1. – С. 125–136.
 • Завербний А.С., Ноджак Л.С., Міщанчук С.А. Інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки України за євроінтеграційних умов [Електронний ресурс] // Економіка та суспільство. – 2021. – Вип. 33.
 • Подра О.П., Петришин Н.Я., Ноджак Л.С. Особливості класифікації та використання заходів нетарифного регулювання // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія "Проблеми економіки та управління". – 2021. – Т. 5, № 2. – С. 98–108.
 • Vytvytska O.D., Martynyuk O.A., Shpak N.O., Karcheva G.T., Medynsky I.P., Nodzhak L.S. Structural-functional modeling for the determination of the company's equilibrium conditions in the dynamic business environment // Mathematical Modeling and Computing. – 2020. – Vol. 7, № 1. – P. 104–111.
 • Ноджак Л.С. Особливості застосування полікритеріальної моделі вибору індикаторів при оцінюванні ефектів від діяльності на іноземних ринках / Л.М. Ганас, О.І. Дорош, Л.С. Ноджак, О.П. Луцишин // Економіка та держава. – 2019. – № 3. – С. 29-33.
 • Ноджак Л.С. Аналізування тенденцій розвитку митної системи України: міжнародний та національний виміри / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів, Л.С. Ноджак // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. - № 7. – С. 17-22.
 • Ноджак Л.С. Особливості митного оформлення міжнародних вантажів в митному режимі «Імпорт» / Л.М. Ганас, О.І. Дорош, О.В. Мукан, Л.С. Ноджак, С.М. Трухан // Ефективна економіка. [Електронний журнал]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2019/7.pdf
 • Ноджак Л.С. Типологія факторів впливу на виробничі запаси / О.Г. Мельник, Л.М. Ганас, Л.С. Ноджак // Бізнес Інформ. – 2018. – №4. - С. 241-249.
 • Ноджак Л.С. Місце управління виробничими запасами в системі управління підприємством / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Л.М. Ганас, Л.С. Ноджак // Бізнес інформ. – 2017. – №11. – С. 406-412.
 • Ноджак Л.С. Методи формування, поповнення та використання виробничих запасів / О.Г. Мельник, Л.С. Ноджак, Л.М. Ганас // Економіка та держава. – 2013. – №10. – С. 29-33.
 • Ноджак Л.С. Регулювання системи соціально-економічної діагностики / Л.С. Ноджак, О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2011. – №720. – С. 3-9.
 • Ноджак Л.С. Бюджетне мотивування в системі менеджменту підприємства / Л.С. Ноджак, О.Г. Мельник, О.В. Мукан // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2010. – №691. – С. 77-81.
 • Ноджак Л.С. Особливості формування критеріїв вибору стратегій для машинобудівних підприємств / Л.С. Ноджак, Н.Я. Петришин, О.О. Пшик-Ковальська // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2010, вип. 20.9.