Недзвецька Ольга Василівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Недзвецька Ольга Василівна
Недзвецька.jpg
старший викладач
Дата народження 1962 р.
Громадянство Україна
Alma mater Київськийнаціональний університет культури і мистецтв
Дата закінчення 2002 р.
Спеціальність «Культурологія»
Галузь наукових інтересів сучасні культурні практики; організація позанавчального часу студентської молоді ВНЗ України, у тому числі молодіжних туристичних подорожей; культурно-мистецькі анімаційні проекти; відродженняу країнської національної та етнокультури.
Кваліфікаційний рівень «педагог, організатор дозвілля».
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра туризму Інститут сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола

Недзвецька Ольга Василівна — старший викладач кафедри туризму Інституту сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола Національного університету «Львівська політехніка».

ОСВІТА

 • У 1981р.закінчила акторське відділення Дніпропетровського державного театрального училища за спеціальністю «актор театру ляльок».
 • У 1999 р.закінчила Університет антропокосмології Товариства «Знання» України за спеціальністю «Антропокосмологія», кваліфікація «лектор-методист антропокосмології».
 • У 2002 р.закінчила з відзнакою Київський національний університет культури і мистецтв за спеціальністю «Культурологія», кваліфікація «педагог, організатор дозвілля».
 • У 2019 р. закінчила Київський університет культури за спеціальністю «Менеджмент», кваліфікація магістр менеджменту «менеджер органів державної влади та управління».

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • 1981-1983 роки — вихователь у д/к № 261 м. Дніпропетровська;
 • 1983-1988 роки — актриса у Львівському обласному театрі ляльок; зйомки у кінофільмах;
 • 1988-2006 роки — у допоміжному складі у Львівському факультеті Дніпропетровського державного університету залізничного транспорту ім. В. Лазаряна.
 • За сумісництвом 2003-2010 роки — викладач, згодом ст. викладач Львівської філії Київського національного університету культури і мистецтв;
 • 2007-2011 роки — асистент, згодом ст. викладач кафедри менеджменту Львівського ЛДІНТУ ім.В. Чорновола.
 • Зараз ст. викладач кафедри туризму Інституту сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола Національного університету «Львівська політехніка».

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Читає лекційні курси та веде лабораторні і практичні заняття з дисциплін:

 • «Організація туризму (Організація анімаційної діяльності)»;
 • «Технологія гостинності в туризмі»;
 • «Професійний етикет» для студентів спеціальності 242 «Туризм».

НАУКОВА РОБОТА

Напрями наукових досліджень:

 • Сучасні культурні практики;
 • Формування студентської субкультури у ВНЗ України, в тому числі молодіжні туристичні подорожі;
 • Організація культурно-мистецьких анімаційних проектів; відродження української національної та етнокультури.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано більше 35 наукових праць в Україні, Росії, Білорусії (у тому числі 26 статей у фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій).

Найвагоміші праці:

 1. Дозвілля як соціально-історичний феномен [Текст] / Ольга Василівна Недзвецька // Філософські пошуки, вип. XVI. Львів-Одеса: Cogito — Центр Європи,— 2004. — С. 235 — 241
 2. Формування творчої активності студентів вищих технічних навчальних закладів у спорті та дозвіллєвій діяльності [Текст] / Ольга Василівна Недзвецька // Теорія та методика фізичного виховання: Збірник наукових праць.Вип. 3 — Харків, 2006. — С. 41 — 44
 3. Педагогічні умови організації культурно-дозвіллєвої діяльності студентства вищих технічних навчальних закладів [Текст] / Ольга Василівна Недзвецька // Вісник Харківської державної академії культури: Збірник наукових праць. Вип. 26: Педагогіка. — Х.: ХДАК, 2009. — С. 221-229
 4. Творча активність молоді технічних університетів в організації культурно-дозвіллєвої діяльності [Текст] / Ольга Василівна Недзвецька // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв: Збірник наукових праць. Вип. 25: Культурологія. — К.: КНУКіМ, 2009. С. 109-117
 5. Дозвіллєва діяльність студентства вищих технічних навчальних закладів як здоровий спосіб життя молоді [Текст] / Ольга Василівна Недзвецька // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв: Збірник науковихпраць. Вип. 20: Педагогіка. — К.: КНУКіМ, 2009. С. 55-67
 6. Недзвецька О. В. Сутність та особливості організованого дозвілля студентів вищих навчальних закладів України [Текст] / Ольга Недзвецька // «Управління в освіті». Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції, 14-16 квітня 2011 р. — Львів: Видавництво ДЦ МОНУ, 20011. — С. 214-217.
 7. Недзвецька О. В. Організоване та неорганізоване дозвілля студентства: досвід минулого та сьогодення [Текст] / Ольга Недзвецька // Людина в силовому полі влади та ідеології: Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів і молодих науковців, 27-28 квітня 2012 р. — Львів: Інститут релігії і суспільства Українського Католицького університету. — С.321-332.
 8. Недзвецька О. В. Дозвіллєва культура студентів вищих навчальних закладів як складова культури українців: питання сьогодення [Текст] / Ольга Недзвецька // Діалог культур у просторі полікультурного світу: Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції, 09-10 листопада 2012 р. — К.: НУКККіМ, 2012. С. 133-139.
 9. Недзвецька О. В. Вдосконалення педагогічного впливу на культурно-дозвіллєву діяльність студентства вищих навчальних закладів [Текст] / Ольга Недзвецька // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 6 грудня 2012 р. — Рівне : РІ КУП НАН України, 2012. — С. 230-232.
 10. Недзвецька О.В. Формування корисності інноваційного продукту за етапами інноваційного процесу. / О. В. Недзвецька, Л. С. Лісовська, М. В. Здоровега // «Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті та подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи»: матеріали XV Міжнародного наукового семінару, Київ — оз. Світязь, 4–8 липня 2016 р. — С. 194-198.
 11. Недзвецька О. В. Особливості біоінформаційного впливу в терапевтичній практиці / О. В. Недзвецька, Г. О. Прокудін // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ «Київський медичний університет» 21 квітня 2017 року //За редакцією д.м.н. проф. В. А. Туманова, д.м.н. проф. Б. Б. Івнєва, д.м.н. проф. Т. П. Гарник: Наукове видання. – Київ. 2017. – С.113-115.
 12. Недзвецька О. В. Анімація як складова сталого розвитку туризму в Україні / Сталий розвиток – стан та перспективи: Матеріали Міжнародного наукового симпозіуму SDEV’2018 (28 лютого – 3 березня 2018, Львів-Славське, Україна). – Львів, 2018. – С. – 322-325.
 13. Недзвецька О. В. Художньо-масова практика клубних закладів як фактор оптимізації дозвіллєвого простору регіону / О. В. Недзвецька, Т. І. Черніговкць // Синергія в культурному просторі сучасності: зб. матеріалів Міжн. Наук.-практич.конф., м. Київ, 29-30 березня 2018 р, – Київ: КНУКіМ, 2018. – С.158-162 с.
 14. Недзвецька О. В. Організація дозвілля студентів вищих технічних навчальних закладів: питання сьогодення / О.В. Недзвецька // Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії» – Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – № 6. – Кн. 2. –Том ІІ(80). – К.: Гнозис, 2018. – С. 90-97 с.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

 • Голова відділку Товариства «Просвіта» ІСТР імені В'ячеслава Чорновола.
 • У 2002-2008 роках брала участь у розробках наукової школи Прикладної культурології при КНУКіМ.

КОНТАКТИ

вул. Карпінського, 2/4, 1-й навчальний корпус nedzvetska.olga@gmail.com