Наукові статті та тези міжнародних конференцій Обшта А.Ф.

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Наукові статті:

 1. Обшта А. Ф. О поведении решений смешанной задачи для уравнений с частными производными второго порядка. — Львов, 1980. — 20 с. —Рукопись представлена Львовским политехническим институтом. Деп. в ВИНИТИ 10июля 1980 г., № 2894 — 80 Деп.
 2. Обшта А. Ф. Ограниченность решений гиперболических уравнений// Нелинейные динамические процесы физики и механики. Сборник научных трудов.—Киев: «Наукова думка», 1981. — С. 75–78;
 3. Обшта А. Ф. Аналіз поля моделі поверхневого дефекту для відновлення зображення // Збірник наукових праць ІПМЕ НАН України «Моделюванняі діагностика складних процесів та систем». —К., 1999. — Вип. 8. — С. 139–143;
 4. Обшта А. Ф. Різноконтурні задачі для еліптичних систем впроблемах неруйнівного контролю та технічної діагностики // Вісник НУ «Львівська політехніка» Прикладна математика. —Львів, 2000. — № 411. — С.264–267;
 5. Обшта А. Ф. Принцип дії і конструкції електрично скануючих перетворювачів. // НАН України. Збірник наукових праць. Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова К., 2005.-вип.28 — С. 106-111.
 6. Обшта А. Ф. Метод узагальнених потенціалів в діагностиці шаруватих струмопровідних матеріалів // ІПМЕ НАН України Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць. —К., 2005. —Вип. 30. — С.117–124;
 7. Обшта А. Ф. Метод узагальнених потенціалів та електромагнітний контроль якості струмо-провідних матеріалів // НАН України Збірник наукових праць. Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. —К., 2005. —Вип. 29. — С. 113–121;
 8. Обшта А. Ф. ЕМА контроль дефектів струмопровідних матеріалівна основі електрично сканувальних обертових магнітних полів // Механіка іфізика будівельних конструкцій. Збірник наукових праць. — № 7. — С. 47–51;
 9. Обшта А. Ф. Діагностика концентрації армуючих елементів композита та його пористості за його електропровідністю // Діагностика, довговічність та реконструкція мостів, будівельних конструкцій. Зб. наук.праць. — № 9. Львів: 2007. — С. 120–126.
 10. Обшта А. Ф. Математичне моделювання оцінювання фізико-механічних характеристик матеріалів за їх електропровідністю та пористістю // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України. — Вип.44. — К.: 2007. — С. 106–111.
 11. Обшта А. Ф. Застосування багатопараметричних агрегаційно-ітеративних алгоритмів до задач діагностики струмопровідних матеріалів // Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України. — Вип. 43. —К.: 2007. — С. 210 —214.
 12. Копач М.І., Обшта А.Ф., Шувар Б.А. Аналоги монотонного методу Ньютона // Карпатські математичні публікації. — 2011. — т.З, № 2. — С.83-87
 13. Копач М., Обшта А., Шувар Б. Ітеративне агрегування для нелінійних операторних рівнянь // Математичний вісник НТШ. — 2011. — т. 8. . —С. 99-106.
 14. A.Ф. Обшта, Б.А. Шувар Побудова двосторонніх наближень дорозв’язків одного классу крайових задач // Комп’ютерно-інтегровані технології:освіта. наука, виробництво — 2012. — № 9. — С. 95-98
 15. Богдан Шувар, Анатолій Обшта, Михайло Копач Декомпозиція лінійних операторних рівнянь за допомогою методів ітеративного агрегування //Математичний вісник НТШ. — 2012 — т. 9. — С. 387-398.
 16. Шувар Б.А., Обшта А.Ф., Копач М.І. Агрегаційно-ітеративніаналоги і узагальнення проекційно-ітеративних методів // Карпатські математичні публікації. — 2013. Т.5, № 1. — С. 156-163.
 17. Копач М.І., Обшта А.Ф., Шувар Б.А. Аналоги двосторонніх методів Курпеля для диференціальних рівнянь з післядією // Карпатські математичні публікації. — 2013. Т.4, № 2. — С. 268-273.
 18. Копач М.І., Обшта А.Ф., Шувар Б.А. Оцінки розв’язків одного класу операторних рівнянь // Прикарпатський вісник НТШ. Число. –2014. – 1(25). – С.33-39.
 19. Kopach M.I., Obshta A.F., Shuvar B.A. Two-sided inequalities with nonmonotone sublinear operators // Carpatian Math. Publ. –2015. –№7. – P.78-82.


Тези міжнародних наукових конференцій:

 1. Обшта А.Ф. Застосування одного агрегаційно-ітеративного методу до лінійних інтегральних рівнянь. Одинадцята Міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука. Матеріали конференції. — Київ: 2006. —С. 538.
 2. Обшта А.Ф., Шувар Б.А. Про один клас операторних нерівностей. Міжнародна наук. конф. «Математичний аналіз і диференціальн ірівняння та їх застосування». Тези доповідей. — Ужгород: 2006. —С. 125–126.
 3. Обшта А.Ф., Шувар Б.А. Агрегаційно-ітеративні аналоги методу Ньютона. Міжн. матем. конф. «Диференціальні рівняння та їх застосування». Тези доповідей. — Чернівці: 2006. — С. 184.
 4. Обшта А.Ф., Кутень А.С. Аналітико-ітераційний підхід додослідження електромагнітно-акустичного контролю аномалій струмопровідних матеріалів. Міжнародна математична конференція ім. В. Я. Скоробогатька. Тези доповідей. — Дрогобич: НТУ, 2007. — С. 159.
 5. Обшта А.Ф., Кутень А.C., Стащук М.Г. Деякі способиобчислення сингулярних інтегралів типу Коші необхідних для діагностики струмопровідних матеріалів. XV Міжнародний семінар метрологів «Методи і техніка перетворення сигналів при фізичних вимірюваннях МСМ’07». Тези доповідей. —Львів: НУ «ЛП», 2007. — С. 34.
 6. Копач М.І., Обшта А.Ф., Шувар Б.А. Про один клас операторних рівнянь в банахових просторах з конусом // Матеріали Міжнар. наук. конф. «Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування», присв. 80-річчю від дня народження Фодчука В.І. (м. Чернівці, 28-30 вересня 2016 р.). – Чернівці, 2016. – С.103-104.