Науково-дослідні лабораторії кафедри ЗФ

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

НДЛ–10 Науково-дослідна лабораторія одержання та вивчення фізичних властивостей напівпровідникових матеріалів

 • Лабораторія “Напівпровідникові плівки” (гол. корп., кімн № 030). Формування напівпровідникових плівок і структур методами термічного та магнетронного розпилення та комплексне дослідження їх властивостей.

 • Лабораторія структурних досліджень (гол. корп., кімн № 030-а).
 • Лабораторія магнітних вимірювань (гол. корп., кімн № 031). Технологія отримання та дослідження магнітних властивостей об’ємних та плівкових матеріалів.
 • Лабораторія тонких плівок (гол. корп., кімн № 034).
 • Лабораторія “Фізики контактних явищ” (гол. корп., кімн № 035). Створення напівпровідникових структур (бар’єрів Шотткі, p-n-переходів, гетероструктур) та комплексне дослідження їх електрофізичних та фотоелектричних явищ.
 • Лабораторія електронографії (3 корп., кімн № 122). Провадяться науково-дослідні роботи з держбюджетної теми ДБ/Термо (фундаментальні дослідження).
 • Лабораторія електроної мікроскопії (3 корп., кімн № 122- а). Провадяться науково-дослідні роботи з держбюджетної теми ДБ/Термо (фундаментальні дослідження).
 • Лабораторія досліджень оптичних властивостей твердих тіл (3 корп., кімн № 05).
 • Лабораторія “Фізики процесів росту” (3 корп., кімн № 016). Вирощування монокристалів і епітаксійних шарів напівпровідникових сполук парофазними методами. Вимірювання спектрів оптичного пропускання.
 • “Лабораторія вакуумної техніки” (3 корп., кімн № 019). Відкачка (вакуумування) ростових контейнерів з заважками.
 • “Технологічна вакуумна лабораторія” (3 корп., кімн № 02). Провадяться науково-дослідні роботи з держбюджетної теми ДБ/Термо (фундаментальні дослідження).
 • “Технологічна лабораторія” (3 корп., кімн № 03). Провадяться науково-дослідні роботи з держбюджетної теми ДБ/Термо (фундаментальні дослідження)
 • Навчально-наукова лабораторія “Моделювання та дослідження фізичних процесів в інноваційних матеріалах”


Керівник: Петрусь Роман Юрійович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри Номер телефону +38(032)-258-26-13 Офіційний e-mail: roman.y.petrus@lpnu.ua <i>У науково-дослідній лабораторії (НДЛ-10) кафедри фізики вже упродовж тридцяти п’яти років провадяться науково-дослідні роботи (НДР), спрямовані на отримання та дослідження фізичних властивостей напівпровідникових матеріалів та тонких плівок на основі сполук II–VI, III–V  та V2VI3. Розроблено та успішно застосовуються технології отримання монокристалічних зразків, тонких плівок та епітаксійних гетеросистем, зокрема: технології отримання епітаксійних шарів методом ізотермічної парофазної епітаксії, імпульсного лазерного осадження та багатошарових структур (надграток). У НДЛ кафедри фізики відпрацьовано комплексні методики експериментальних і теоретичних досліджень (у тому числі математичного моделювання) структури, системи дефектів, електричних та фотоелектричних параметрів нових напівпровідникових матеріалів інфрачервоної електроніки нового покоління.
</li></ul>