Наукова робота кафедри ДОА

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Напрям наукових досліджень кафедри дизайну та основ архітектури — «Дизайн у системі природи, суспільства і архітектури» — належить до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки України.

На кафедрі з 2000 р. працює наукова школа «Ідентичність в архітектурно-дизайнерських процесах», засновником і керівником якої є проф. Б. С. Черкес. Із-поміж представників цієї школи — кандидати архітектури Г. П. Петришин, І. А. Дида, Т. М. Клименюк, Х. С. Бойко, С. І. Топилко, О. П. Олешко, Р. Б. Франків, О. Б. Білінська, Т. С. Казанцева, Ю. В. Ідак, Х. С. Крамарчук, С. М. Лінда, Л. С. Грицюк, к. філософ. н. О. І. Ремешило-Рибчинська, к. мист. Р. Я. Галишич, І. А. Юрченко, Ю. О. Бірюльов, О. Я. Мельник та ін.

Під науковим керівництвом Б. С. Черкеса та Г. П. Петришин за час існування школи було захищено 15 кандидатських дисертацій за спеціальністю «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури».

Вагомим результатом наукової роботи школи стала монографія проф. Б. С. Черкеса «Національна ідентичність в архітектурі міста» (2008), яка стала переможцем Х Всеукраїнського рейтингу «Книжка року 2008». Крім того, результати наукових досліджень Б. С. Черкеса, Ю. О. Бірюльова, Г. П. Петришин, Т. М. Клименюк, Р. Б. Франківа опубліковано в колективних наукових працях.

Керівником теми «Дослідження історичної архітектурної і мистецької спадщини Західного регіону України» є відома в Європі дослідниця проф., к. арх. Г. П. Петришин.

Під її керівництвом проводиться науковий аналізархітектурного і дизайнерського середовища історичних міст, архітектурних і мистецьких пам’яток минулого, що збереглися в регіоні. Науковий доробок Г. П. Петришин дозволив створити новий напрям у галузі теорії архітектури — історичне містознавство. Виконано науково-дослідні проекти: «Німецькі колонії Галичини» (під патронатом філії Австрійського інституту Східної і Південно-східної Європи у Львові, 1996 р.) та «Книга міст Галичини» (під патронатом Австрійської академії наук, 1998 р.).

За результатами розробки тематики Г. П. Петришин підготувала фундаментальну монографію на основі дослідження картографічних матеріалів Віденського військового архіву «Карта Ф. фон Міга (1778–1781) як джерело до містознавства Галичини» (2006).

Керівником теми «Дослідження еволюції дизайну в Західному регіоні України» є Р. Я. Галишич. На підставі комплексного дослідження визначається характеристика особливостей процесів розвитку дизайну в західно-українському регіоні, їх зв’язок із регіональним народним мистецтвом та загальними процесами формування європейського дизайну, перспективні напрями розвитку українського дизайну.

Значний внесок в опрацювання тематики зробили професори М. Є. Станкевич, О. М. Голубець, О. І. Никорак. С. П. Мигаль опублікував монографію «Дизайн: Львівська школа. Альбом-каталог» (2004).

У темі «Дослідження екологічних основ архітектури і дизайну в Україні» (керівник — І. А. Дида) проводиться дослідження зв’язку української архітектури і дизайну з природним середовищем, науковий аналіз та обґрунтування теорії і практики діяльності у справі екологічного дизайну та екологічного проектування довкілля. За результатом багаторічної наукової роботи над тематикою вийшла друком наукова монографія «Екологічні основи традиційної української архітектури» (2009).

Викладачі кафедри опублікували низку навчальних посібників та підручників, рекомендованих та затверджених МОН України для спеціальності «Архітектура», які використовуються також іншими освітніми закладами України.

Активну участь у науково-пошукових роботах кафедри беруть студенти (керівник — Т. М. Клименюк), які представили свої творчі роботи на виставках Інституту архітектури до 120-річчя від дня народження архітектора, педагога, вченого Івана Баденського (Львів, 2004 р.), на ІІ Міжнародномуісторично-музичному фестивалі «Меч Луцького замку» (Луцьк, 2004 р.).

Професор О. М. Голубець виступив організатором низки культурно-мистецьких акцій у Львові. В. Р. Радомська реалізувала авторський проект у рамках конкурсу «Програма підтримки музейних працівників» — створення художньо-меморіального музею Модеста Сосенка (1875— 1920) у с. Підберізці Львівської області. Цьому проекту передували літні студентські практики з реставрації стінопису (2006–2009).

Резонансною стала виставка творчих робіт студентів і викладачів Інституту архітектури у Львівській картинній галереї «Різдвяні зустрічі», яка є результатом співпраці із монастирем Св. Йосифа Обручника.

Відбуваються традиційні творчі звіти викладачів кафедри. Персональні виставки представили О. Винниченко, С. Мільчевич, Л. Триноженко, О. Челомбітько, Я. Шеремета, І. Юрченко. У міжнародних виставках взяли участь О. Винниченко, Я. Дідула, Р. Квасниця, Т. Клименюк, О. Лисенко, К. Лесюк, О. Лясковський, О. Мельник, І. Мосор, М. Турик, В. Штець, І. Юрченко. Вибрані праці художників зберігаються у музейних колекціях та приватних збірках багатьох країн світу.

Вагомим спільним здобутком кафедри стала виставка робіт викладачів у 2009 р., проведена у Львові у виставкових залах Порохової вежі. В ній взяли участь 28 художників: І. Бучковська, Ф. Василенко, О. Васьків, О. Винниченко, О. Горіздра, Я. Дідула, І. Дутко, Р. Квасниця, Т. Клименюк, З. Климко, К. Лесюк, О. Лисенко, О. Лясковський, О. Мельник, О. Мерє, С. Мільчевич, І. Мосор, В. Радомська, Я. Ракочий, О. Ремешило-Рибчинська, Ю. Сентимреі, Л. Триноженко, М. Турик, О. Челомбітько, Я. Шеремета, К. Штанько- Лесюк, В. Штець та І. Юрченко.

Кафедра підтримує тісні наукові та творчі зв’язки з вишами і науковими установами Європи й Америки.

Міжнародні контакти розвиваються відповідно до цілої низки двосторонніх угод із факультетом архітектури і просторового планування Віденського технічного університету (Австрія), з Державним осередком досліджень пам’яток (Польща), з Вищою фаховою школою в м. Аусбург (Німеччина), з архітектурними факультетами Політехніки Свєнтокшиської та Білостоцької політехніки (Польща); наприкінці 2009 р. започатковано співпрацю з факультетом архітектури і дизайну Науково-технологічного університету Нью-Джерсі (США).

Літні школи для митців і архітекторів створюють можливості подальшого самовдосконалення у творчій атмосфері. Т. М. Клименюк сформувала групи студентів ІАРХ для участі у міжнародній літній архітектурній школі Університету св. Кирила і Мефодія (Македонія, 2001 р.), у літній архітектурній школі КAJA в рамках міжнародномистецької співпраці «Німеччина — Білорусія — Україна» (Мінськ, 2004 р) та літній архітектурній школі у рамках міжнародно-мистецької співпраці «Україна — Польща» (2009 р.).

У межах щорічних експедицій під керівництвом О. І. Ремешило-Рибчинської з 1996 р. ведуться дослідження архітектурно мистецької спадщини в с. Підгірці Львівської області (спільно з австрійськими та польськими науковцями та студентами), меморіальної пластики та пам’ятокмодернізму у Львові та Польщі — Єльєньо-Гурської Котліни, м. Хелмно над Віслою, с. Жуків на Любачівщині.

Працівники кафедри виконують низку досліджень за міжнародними науковими грантами: «Архітектурна та культурна спадщина як ресурс активізації розвитку міст у Західноукраїнському регіоні та Молдавії» (спільно з університетом м. Лунд, Швеція); «Снятин — Археологія пам’яті» (в межах програми MEMORIA «Добровольці для збереження європейської культурної спадщини», яку координують німецький фонд «Пам’ять, відповідальність і майбутнє» та польський Фонд ім. Стефана Баторія).

У всіх наукових темах і проектах широко залучений колектив викладачів і студентів кафедри дизайну та основ архітектури.