Наукова діяльність кафедри ОХ

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Група створення нових реакційноздатних полімерних матеріалів спеціального призначення. Керівники групи д.х.н., проф. Воронов С.А., д.х.н., доц. Самарик В.Я.


Grupa reakc pol.jpg


Наукові інтереси групи — синтез реакційноздатних сполук, функціоналізація поверхонь та міжфази, міжфазні реакції, адгезиви, нанокомпозити, латекси морфології «ядро-оболонка», полімерні суміші, колоїдна стабілізація частинок та пігментів, модифікація природних полімерів, біосумісність, засоби доставки ліків — гідрогелі, міцелярні структури. У 2012 р. групою виконується держбюджетна тема «Полімерні гідрогелеві біоматеріали для конструювання дисперсних та планарних систем доставки ліків та інженерії тканин» (ДБ/ДБКА, 2010-2012)


Група функціональних полімерів та наноматеріалів. Керівник групи д.х.н., проф. Токарєв В.С.


Grupa funkc pol.jpg


Область наукових інтересів групи — синтез реакційних полімерів, модифікація поверхонь полімерами, тонкі полімерні плівки, дисперсійна полімеризація, полімеризація на межі розділу фаз, наповнені композитні матеріали, струмопровідні полімери, колоїди, нанокластери і квантові точки напівпровідників, нанокомпозити. У 2012 р. групою виконується держбюджетна тема «Формування тонких полімерних шарів з вбудованими неорганічними нанокластерами» (ДБ/Сурф, 2010-2012).Група синтезу функціональних мономерів, ініціаторів та поверхнево-активних речовин. Керівник групи д.х.н., доц. Гевусь О.І.


Grupa syntez.JPG


Область наукових інтересів групи — синтез та дослідження нових функціональних мономерів, ініціаторів та реакційноздатних поверхнево-активних речовин для одержання модифікаторів поверхонь та матеріалів біомедичного призначення. У 2012 р. групою виконується держбюджетна тема «Мономери — похідні природних сполук і полімери на їх основі для експрес-діагностики і лікування протеїнопатії» (ДБ/Протеїн, 2010-2012)


Наукові та навчальні видання кафедри


Ластухін Ю.О. Хімія природних органічних сполук. - Навч. посібник. - Львів: Національний університет "Львівська політехніка", "Інтелект-Захід", 2005. - 560 с.

Khimija prirodnikh organichnikh spoluk.jpg

Ластухін, Ю.О.Харчові добавки. Е-коди. Будова. Одержання. Властивості: навч. посібник / Ю.О. Ластухін. – Львів : Центр Європи, 2009. – 836 с.

E kodu 15 с2262.jpg

Ластухін Ю.О., Воронов С.А. Органічна хімія. - Підручник для вищих навчальних закладів. - 3-є вид. - Львів: Центр Європи,2009. - 868 с.

Org him.jpg

Літковець О. К. Органічна хімія : навч. посіб./ О. К. Літковець, С. А. Воронов . - Л. : Вид-во Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2001. - 200 с.

Likt vor.jpg

Воронов С. А.Токсикологічна хімія харчових продуктів та косметичних засобів// С. А. Воронов, Ю. Б. Стецишин, Ю. В. Панченко, В. П. Васильєв за ред. проф. С. А. Воронова. - Л. :
Вид-во Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2010. - 316 с.

Розклад осінь 15 с2270.jpg

Воронов С. А. Токсикологія продуктів харчування// С. А. Воронов, Ю. Б. Стецишин, Ю. В. Панченко, А. М. Когут. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 556 с.

Toks.jpg

Воронов С. А. Пероксидовмісні макромолекули на межі розділу фаз [Текст] : монографія / С. А. Воронов, С. М. Варваренко ; Нац. ун­т "Львів. політехніка". ­ Львів : Львівська політехніка, 2011. ­ 312 с

Peroksud.jpg

Medvedevskikh Y. G. Conformation of Macromolecules: Thermodynamic and Kinetic Demonstrations Y. G.Medvedevskikh, S. A. Voronov, G.E. Zaikov/ Published by Nova Science Publishers, Inc. — New York-2007.-249 p.

Termodun.jpg