Напрями науково-дослідної роботи працівників кафедри МПА

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
YS3.png Ситник Йосиф Степанович
2002 р. - к.е.н. - "Формування механізмів управління розвитком малого підприємництва"
2018 р. - д.е.н. - "Інтелектуалізація систем менеджменту промислових підприємств"
Актуальний напрям індивідуальної науково-дослідної роботи:

Інтелектуалізація систем менеджменту підприємств

GM05.png Захарчин Галина Миронівна
1986 р. - к.е.н. - "Удосконалення економічної відповідальності у взаємовідносинах торгівлі і промисловості"
2010 р. - д.е.н. - "Формування і розвиток організаційної культури машинобудівних підприємств"
Актуальний напрям індивідуальної науково-дослідної роботи:

Проблеми управління персоналом в умовах сучасних викликів

Бойківська02.png Бойківська Галина Миколаївна
2011 р. - к.е.н. – «Ефективність використання виробничого потенціалу підприємств переробної промисловості системи АПК».
Актуальний напрям індивідуальної науково-дослідної роботи:

Управління людським капіталом підприємства в умовах інноваційного розвитку

RO2.png Винничук Роксолана Олександрівна
2014 р. - к.е.н. - "Розвиток персоналу в організаціях сфери туризму"
Актуальний напрям індивідуальної науково-дослідної роботи:

Особливості управління талантами в умовах невизначеності

YV2.png Панас Ярослав Володимирович
2018 р. - к.е.н. - "Контролінг інноваційної діяльності машинобудівних підприємств"
Актуальний напрям індивідуальної науково-дослідної роботи:

Оцінювання впливу трансформаційних процесів пов’язаних з функціонуванням Індустрії 4.0 на ринок праці в ЄС та Україні

NP6.png Любомудрова Надія Петрівна
2014 р. - к.е.н. - "Формування та оцінювання систем мотивування управлінського персоналу промислових підприємств"
Актуальний напрям індивідуальної науково-дослідної роботи:

Мотиваційні аспекти розвитку персоналу

LI2.png Мороз Людмила Іванівна
1983 р. — к.е.н. - "Удосконалення нормативної бази виробничих процесів з регенерацією на підприємствах електронної промисловості"
Актуальний напрям індивідуальної науково-дослідної роботи:

Розробка методології ринкового управління інноваційними процесами на основі моніторингу показників діяльності регіону

Сватюк02.png Сватюк Оксана Робертівна
2003 р. — к.е.н. - "Удосконалення управління підприємствами громадського харчування"
Актуальний напрям індивідуальної науково-дослідної роботи:

Цифровізація та інновації в управлінні персоналом підприємства

LR3.png Струтинська Леся Романівна
1994 р. - к.е.н. - "Управління інтенсифікацією потенціалу дослідних підприємств"
Актуальний напрям індивідуальної науково-дослідної роботи:

Інноваційні підходи до удосконалення підсистем управління персоналом підприємства

Гончар02.png Гончар Світлана Йосипівна
2021 р. - к.е.н. - "Формування моделей кредитно-інвестиційної політики в національній економіці"
Актуальний напрям індивідуальної науково-дослідної роботи:

Розвиток фінансової грамотності персоналу на підприємствах

YA.png Андрійчук Юлія Артурівна
2016 р. - к.е.н. - "Адаптивне планування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств"
Актуальний напрям індивідуальної науково-дослідної роботи:

Організація та нормування праці в умовах функціонування V та VI технологічних укладів

TV.png Склярук Тетяна Василівна
2010 р. - к.е.н. - "Оцінювання та планування трансакційних витрат машинобудівних підприємств"
Актуальний напрям індивідуальної науково-дослідної роботи:

Оцінювання та планування трансакційних витрат підприємства

Юрченко Галина Миколаївна
Актуальний напрям індивідуальної науково-дослідної роботи
Забезпечення ефективності управління персоналом на соціальних підприємствах