Навчальний процес кафедри хімічної технології переробки пластмас

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Кафедра хімічної технології переробки пластмас здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст та магістр напряму «Хімічна технологія».

Кафедра готує:

 • Бакалаврів за напрямом: 6.0916- Хімічна технологія та інженерія.

Термін навчання — 4 роки. Студент, який отримав освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, може продовжити навчання на освітньо-кваліфікаційних рівнях спеціаліста чи магістра.

Спеціалісти та магістри готуються з таких спеціальностей:

 • 7.091612- Технологія переробки полімерів;
 • 7.091605- Хімічна технологія високомолекулярних сполук;

Крім базової підготовки в межах спеціальності «Технологія переробки полімерів» ведеться підготовка спеціалістів за такими спеціалізаціями:

 • технологія переробки пластмас;
 • технологія формування виробів з еластомерів;
 • технологія полімерних плівкових, клеючих матеріалів та покрить;
 • технологія формування полімерних імплантантів та полімерних лікарських форм;
 • основи конструювання пластмасових виробів та оснащення;
 • контроль та сертифікація полімерної продукції і пластмасових виробів.

В межах спеціальності «Хімічна технологія високомолекулярних сполук», крім базової підготовки, ведеться підготовка спеціалістів за спеціалізаціями:

 • хімічна технологія пластмас;
 • хімічна технологія синтетичного каучуку;
 • технологія лаків та фарб;
 • технологія біомедполімерів.

Кафедра готує кандидатів та докторів наук за спеціальностями:

 • 05.17.06 — Технологія полімерних та композиційних матеріалів;
 • 02.00.06 — Хімія високомолекулярних сполук.

Студенти спеціальності «Технологія переробки полімерів» отримують усесторонню підготовку з проектування технологічних процесів виготовлення пластмасових виробів будь-якого призначення (побутові, медичні, будівельні, загально-технічного і спецпризначення в т.ч. вироби радіоелектронної, машинобудівної, авіаційної і медичної техніки тощо), з технології пакувальних матеріалів та пакувальних виробництв; конструювання пластмасових виробів та оснащення для їх виготовлення (литтєві форми, форми для пресування, екструзійні головки тощо); у керуванні обладнанням з виготовлення пластмасових виробів; проектування технологічних процесів та форм з допомогою комп’ютерної техніки.

Фахівці спеціальності «Технологія переробки полімерів» можуть виконувати наступну професійну роботу:

 • на підприємстві: розробляти технологічні процеси переробки пластмас, керувати цими процесами; конструювати вироби з пластмас та виробниче оснащення; вибирати матеріал для будь-яких цілей і здійснювати підготовку виробничого процесу його переробки; проводити механічну обробку пластмас, з’єднання пластмасових деталей (зварювання, склеювання);
 • в лабораторіях: випробовувати полімери та вироби на їх основі, визначати технологічні характеристики пластмас.

Спеціалісти працюють на посадах: головного технолога підприємств з виготовлення пластмасових виробів, інженера-технолога, інженера-конструктора, керівника дільниці, начальника цехів і лабораторій, викладача навчальних закладів І — ІІ рівня акредитації, ливарника вищої кваліфікації при роботі на устаткуванні з програмним керуванням.

Студенти спеціальності «Хімічна технологія високомолекулярних сполук» є творцями сучасних, важливих для всього народного господарства сучасних матеріалів і технологій їх синтезу. Випускники можуть виконувати наступну професійну роботу: розробляти технологічні процеси синтезу полімерів і пластмас на їх основі, вміло керувати цими процесами, мають повні знання з методів випробування пластмас і композиційних матеріалів, проводять маркетинг пластмас та композиційних матеріалів, розробляють нові марки полімерних та композиційних матеріалів, клеї, лаки, герметики. На кафедрі набувають усесторонніх знань із синтезу та застосування біомедполімерів, приймають участь у наукових розробках, які направлені на створення біосумісних полімерних матеріалів для офтальмології (контактні лінзи, кришталики), стоматології (пломбуючі матеріали, відбиткові матеріали, матеріали для стоматологічних протезів), полімерних імплантантів при хірургічних операціях.

Спеціалісти працюють на посадах: головного технолога підприємств із синтезу полімерних матеріалів, композитів, лаків, фарб, герметиків, клеїв, інженера хіміка-технолога, керівника дільниці синтезу, начальника та інженера центральних лабораторій, інженера-дослідника науково-дослідних лабораторій, викладача навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації

Розподіл спеціалістів здійснюється згідно вимог виробництв України, успішно працюють у науково-дослідних інститутах, у центрально-заводських та інших випробовувальних лабораторіях та ряду інших матеріалознавчих наукових закладах і ряду кафедр «Львівської політехніки».

Практична підготовка Навчальні лабораторії кафедри оснащені сучасним обладнанням на якому досліджуються фізико-механічні, реологічні, хімічні та технологічні характеристики полімерів, процеси пов’язані з екструзією, литтям під тиском, пресування полімерів, склеюванням та зварюванням, механічною обробкою полімерних виробів. У лабораторіях із синтезу високомолекулярних сполук студенти працюють над одержанням полімерів, клеїв та герметиків, синтезують та досліджують нові полімерні матеріали та композити.

Студенти кафедри ХТПП, починаючи з ІІІ курсу щороку проходять практику (ознайомчу, виробничу, переддипломну) на підприємствах із переробки та синтезу полімерів:

 • «Fabryka plastikow pomerania», Польща, м.Квідзин;
 • ДП «Полімер-Електрон», м. Львів;
 • ТзОВ «Завод «Електропобутприлад», м. Львів;
 • Корпорація «Енергоресурс-Інвест», м.Львів;
 • АПП «Львівське», м. Пустомити;
 • ТзОВ «Ламела», м.Новояворівськ;
 • ЗАТ «Синтра», м.Калуш;
 • ТзОВ «Карпатнафтохім», з-д «Поліолефін» м.Калуш;
 • ТзОВ «Карпатнафтохім», з-д «Хлорвініл», м.Калуш;
 • ТзОВ «Вінісін», м.Калуш.

Вказані підприємства за рівнем технологій та оснащення є передовими в галузях технології та переробки пластичних мас і відповідають вимогам практики та профілю підготовки студентів.

Під час проходження практики студенти знайомляться з підприємствами, виробничими процесами, у т.ч. із загальною і виробничою структурою підприємств, функціями та взаємозв’язками окремих цехів, служб, вивчають технологічні особливості та організацію виробництва із синтезу та переробки пластичних мас, конструктивні елементи оснащення, знайомляться з обов’язками інженерно-технічного персоналу, з функціями відділів та служб. Студенти отримують практичні знання з економічних та організаційних питань, вивчають техніку безпеки, охорону праці і довкілля, заходи по створенню безвідходної технології.