НДЛ синтетичних продуктів для обробки волокнистих речовин (НДЛ-9)

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ХІМІЇ

____________________________________________________________________________________________________

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ СИНТЕТИЧНИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ОБРОБКИ ВОЛОКНИСТИХ РЕЧОВИН НДЛ-9

Напрями науково-дослідних робіт:

  • дослідження кінетики і механізму процесів окиснення і співполімеризації органічних речовин з метою одержання нових речовин для обробки металів, волокнистих матеріалів;
  • синтез і фізико-хемічні дослідження комплексних ціанідів перехідних металів.

Науково-технічні послуги:

  • розроблення технічних умов на гідрофобізатор та наповнювач для шкіри, а також технологічного регламенту виготовлення цього продукту;
  • надання технічної допомоги при налагодженні виробництва гідрофобізатора.

Основні партнери:

  • ТзОВ «Долісвіт» (м. Львів).
  • ЗАТ «Завод тонкого органічного синтезу «БАРВА» (м. Івано-Франківськ).

Контактна особа:

д-р техн. наук, проф. Старчевський Володимир Людвікович (тел. >032 258-27-70, e-mail: vstarch@polynet.lviv.ua).