Мудрий Ігор Богданович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мудрий Ігор Богданович
Дата народження 31 січня 1976 року
Громадянство Україна
Національність українець
Галузь наукових інтересів розроблення і впровадження комбінованих металевих і сталезалізобетонних конструкцій з регулюванням зусиль
Кваліфікаційний рівень інженер-будівельник
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2012 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерних систем, Кафедра будівельного виробництва

Мудрий Ігор Богданович — кандидат технічних наук, старший викладач кафедри будівельного виробництва Інституту будівництва та інженерних систем Національного університету «Львівська політехніка».

Тема дисертації

Технології спорудження фундаментів з урахуванням функціонального простору стрілових кранів [Текст] : дис. ... канд. техн. наук :05.23.08 / Мудрий Ігор Богданович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К., 2011.- 190 арк. : рис. - Бібліогр.: арк. 152-161.

Напрями наукових досліджень

розроблення і впровадження комбінованих металевих і сталезалізобетонних конструкцій з регулюванням зусиль

Наукові розробки кафедри

розробка нових методів технології та організації виконання будівельних робіт при зведенні підземної та надземної частин будівель і споруд на основі теоретичних засад формоутворень комплектів машин, економіко-математичного моделювання процесів комплексної механізації

Перелік навчальних дисциплін

  • Розробка технологій зведення будівель та споруд
  • Організація будівельного виробництва (спецкурс)

Вибрані статті

  1. Визначення доцільності технології спорудження фундаментів комплектом стрілових кранів / І.Мудрий // Геодезія, архітектура та будівництво : матеріали III Міжнар. конф.молодих вчених GAC-2010, 25-27 листоп. 2010 р., Україна, Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 82-83. —Бібліогр.: 5 назв.
  2. Вплив обсягу та рівня складності робіт на необхідну вантажопідйомність стрілового крана / І. Б.Мудрий // Вісн. Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 2010. — Вип. 3(83) : Технологія, організація, механізація та геодезичне забезпечення будівництва. -С. 25-29. — Бібліогр.: 5 назв.
  3. Технологічність ремонтно-будівельних робіт при спорудженні фундаментів стріловими кранами в умовах міської забудови / І. Д. Іванейко, І. Б. Мудрий // Теорія і практика будівництва : [зб. наук. пр.] / відп. ред. З. Я. Бліхарський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 196-200. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 662). — Бібліогр.: 5 наз
  4. Дослідження величини малооб’ємності робіт для стрілових кранів при спорудженні фундаментівв міській забудові / І. Д. Іванейко, І. Б. Мудрий // Містобудування та терит. планув.: наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К. : КНУБА, 2011. — Вип.№ 41. — С.178–183. — Бібліогр.: 8 назв.
  5. Малооб’ємні роботи при застосуванні стрілових кранів / І. Д. Іванейко, І. Б. Мудрий //Геодезія,архітектура та будівництво : матеріали IV Міжнар. конф. молодих вчен. GAC-2011,24–26 листоп. 2011р., Україна, Львів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац.ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — С. 80–81.— (3-йМіжнародний молодіжний фестиваль науки «Litteris et Artibus»). — Бібліогр.: 4назви.

Контакти

79013, Львів-13, вул.Карпінського 6; 2-й корпус, кімната 419

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-41

E-mail: ibid-bv@polinet.lviv.ua