Мороз Ірина Євгенівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мороз Ірина Євгенівна
RTEmagicC moroz.jpg.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 18 грудня 1969 року
Alma mater Львівський державний університет ім.Ів.Франка
Дата закінчення 1991 р.
Спеціальність фізика
Галузь наукових інтересів Фізико-хімічні властивості монокристалів А2В6та технологія їх вирощування
Кваліфікаційний рівень фізик
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Науковий керівник доктор фізико-математичних наук,професор Довгий Ярослав Остапович, Львівський державний університет імені Івана Франка
Дата присвоєння н.с. 2000 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2004 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра загальної фізики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Мороз Ірина Євгенівна — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народилась 18 грудня1969 року.

У 1991 році закінчила Львівський державний університет ім.Ів.Франка, фізичний факультет.

У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Фононні спектри нелінійнооптичних кристалів LiB3O5, β-BaB2O4, Li2B4O7».

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Довгий Ярослав Остапович, Львівський державний університет імені Івана Франка,

З 2004 року працює на посаді доцента кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Навчальна робота

В університеті читає курс загальної фізики.

Наукові інтереси

Основний напрям наукових досліджень — дослідження поверхневих явищ: розсіяння атомних та молекулярних пучків поверхнею твердихтіл; властивості наночастинок.

Основні публікації

Авторка і співавторка близько 15 наукових праць та методичних розробок, учасниця 12-ти наукових конференцій.

Серед них:

  1. Гелій-неоновий оптичний квантовий генератор : Інстр. до викон. лаборатор. роботи № 13 з курсу фізики, ч. ІІІ «Оптика і атом. фізика» для студ. баз. напрямів інж.-техн. спец.стац. та заоч. форм навчання / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: І.Є.Мороз, М.М. Рудка. — Л. : Вид-во Львів. політехніки , 2005. — 12 с.— Бібліогр.: с. 10 (3 назви).
  2. Дослідження спектрального розподілу поглинання та визначення ширини забороненої зони напівпровідника : Інстр. до лаборатор. роботи № 9 з дисципліни «Фізика» для студ. інж.-техн. спец. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: І.Є. Мороз, М.М. Рудка, Н.А. Українець. — Л. : Вид-во Львів. політехніки,2005. — 12 с. — Бібліогр.: с. 11 (3 назви).
  3. Розрахунок амплітуд коливань атомів (компонент поляризаційного вектора) у молекулі метану: Метод. вказівки до вивч. розд. фізики «Коливання і хвилі» для студ. баз.напряму 06.072 «Приклад. фізика» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.:І.Є. Мороз, М.М. Рудка, І.Є. Лопатинський. — Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2005. — 20 с. -Бібліогр.: с. 19 (5 назв).
  4. Довгий Я.О.,Китык И.В., Мороз И.Е., Яолоновская О.Г. Фононные спектры кристаллов Li2В4О7 //Диэлектрики и полупроводники. — 1990. -Вып.38. -С.10-13.
  5. Адамів В.Т.,Берко Т.Й., Кітик І.В., Бурак Я.В., Джала В.І., Довгий Я.О., Мороз І.Є. Профононні спектри монокристалів боратів // Укр. фіз. жури. — 1992. -Т.37, № 3. —С.368-373.
  6. Бурак Я.В.,Довгий Я.О., Джала В.І., Кітик І.В., Мороз І.Є. Спектри комбінаційного розсіювання LіВ3O5// Укр. фіз. журн. — 1992. — ’Г .37, № 7. — С.983-986.
  7. DovgiiYa.O.,Kityk I.V., Moroz I.E., Burak Ya.O. Phonon Spectra and nonlinear featuresof -ВаВ2О4 single crystals // Phys. Stat. Sol.B. — 1992 — 172, K45. — P.K45-K49.
  8. Берко Т.Й.,Довгий Я.О., Кітик Т.В., Бурак Я.В., Джала В.І., Мороз І.Є. Спектри комбінаційного розсіювання світла монокристалів тетраборату літію // Укр. фіз.журн. — 1993. ~Т.38,№ 1.-С.39-43.

Контакти

(головний корпус, кімната № 137,

тел.258-27-66)

Email: mariscity-adm.lviv.ua