Млинко Оксана Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Млинко Оксана Іванівна
Mlynko1.jpg
Дата народження 28 червня 1983 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет ім. Івана Франка
Дата закінчення 2005 р.
Спеціальність математика
Галузь наукових інтересів використання математичних моделей для обгрунтування раціонального розкроювання аркушевих матеріалів для засобів пакування; методи оптимізації
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Млинко Оксана Іванівна — кандидат технічних наук, асистент кафедри вищої математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 28 червня 1983 року.

Закінчила механіко-математичний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка у 2005 році за спеціальністю математика.

З 2005 по 2011 рік працювала асистентом на кафедрі вищої та обчислювальної математики Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола.

З 2011 року по даний час працює на посаді асистента кафедри вищої математики Національного університету «Львівська політехніка».

Навчальна робота

В університеті читає курси

 • математичний аналіз;
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія;
 • диференціальні рівняння;
 • теорія ймовірностей та математична статистика;
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення.

Наукові інтереси

Напрямок наукових досліджень: використання математичних моделей для обгрунтування раціонального розкроювання аркушевих матеріалів для засобів пакування; методи оптимізації.

Основні публікації

Наукові статті та тези міжнародних конференцій :

 • Млинко О.І., Бабяк Г.Ю. Виготовлення клапанів картонних паковань. // Упаковка. – 2005. – № 6. – С. 40 – 41.
 • Млинко О.І. Оптимізація параметрів тари. // Упаковка. – 2006. – № 4. – С. 34 – 35.
 • Млинко О.І. Вибір раціональної форми паковання. // Упаковка. – 2007. – № 6. – С. 34 – 35.
 • Регей І.І., Коломієць А.Б., Млинко О.І. Виготовлення складних криволінійних контурів у паперово–картонних виробах. // Упаковка. – 2008. – № 3. – С. 27–29.
 • Регей І., Пушак Я., Млинко О. Математичне обґрунтування складової параметрів процесу вирізування криволінійних контурів у виробах з паперу і картону // Комп’ютерні технології друкарства. – 2008. – № 19. – С. 247–252.
 • Млинко О.І. Кінематика процесу виготовлення криволінійних контурів у паперово-картонних виробах. // Упаковка. – 2009. – № 1. – С. 42 -43.
 • Дурняк Б.В., Млинко О.І. Математичне описування форми криволінійних контурів паперово-картонних виробів. // Упаковка. – 2009. – № 3. – С. 35 – 37.
 • Кузнєцов В.О., Угрин Я.М., Млинко О.І. Математична інтерпретація форми криволінійних контурів поліграфічної продукції та засобів пакування // IX міжн. симпозіум укр. інженерів-механіків у Львові, 20-22 травня 2009 р.: праці. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2009. – С. 193-194.
 • Регей І.І., Кузнєцов В.О., Млинко О.І. Автоматизоване апроксимування криволінійних контурів паперово-картонних виробів // Упаковка. – 2010. – № 1. – С. 35-37.
 • Регей І.І., Кузнєцов В.О., Млинко О.І. Нова ексклюзивна поліграфічна та паперово-картонна продукція (проектування, технологія, засоби виготовлення) // Пакувальна індустрія (стан та перспективи): ІV наук.-практ. конф., 18-21 травня 2010 р.: матеріали. – Додаток до часопису "Упаковка". – 2010. – № 3. – К., 2010. – С. 73-78.
 • Регей І.І., Кузнєцов В.О., Млинко О.І. Нова технологія та засоби для виготовлення ексклюзивної паперово-картонної продукції // Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи: міжнар. наук.-практ. конф., 27 – 28 верес. 2010 р.: тези допов. – К.: НУХТ, 2010. – С 95.
 • Коломієць А.Б., Кузнєцов В.О., Млинко О.І. Обмін інформацією між програмними пакетами при розрахунку і проектуванні пакувального обладнання: Праці ІІ Міжн. наук.-техн. конференції "Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій" (11-13 листопада 2010 р., Львів). – С. 123-125.
 • Регей І.І., Дурняк Б.В., Млинко О.І. Складові технологічно-технічної безпеки виробництва паперово-картонної тари // Пакувальна індустрія (стан та перспективи для харчових продуктів): V наук.-практ. конф., 1-2 червня 2011 р., м. Алушта, Україна: матеріали. – Додаток до часопису "Упаковка". – 2011. – № 3. – К., 2011. – С. 83-90.
 • Регей І.І., Млинко О.І. Оцінка ефективності використання пакувальних матеріалів (на прикладі виробництва споживчого картонного паковання) // Упаковка. – 2012. – № 1. – С. 34-36.
 • Дурняк Б.В., Регей І.І., Млинко О.І. Альтернативне обладнання для виготовлення друкованої паперово-картонної продукції: Матеріали VІІ Науково-практичної конференції "Пакувальна індустрія (інноваційні технології)" (21 – 24 травня 2013 р., м. Алушта, Україна). – Додаток до часопису "Упаковка". – 2013. – № 2. – К., ІАЦ "Упаковка", 2013. – С. 92-99.
 • Регей І.І., Млинко О.І. Матеріало- та енергоощадні резерви у виробництві паперово-картонної тари: Матеріали ІІ Міжнародної спеціалізованої наук. – прак. конф. "Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності", 11 вересня 2013 р.: тези допов. – К., НУХТ, 2013. – С. 48-49.
 • Дурняк Б.В., Млинко О.І. Математичне обґрунтування раціональних геометричних параметрів паперових пакетів для пакування сипкої продукції // Технологічні комплекси. – 2014. – № 1. – С. 42-46.
 • Регей І.І., Млинко О.І. Мінімізація витрат пакувальних матеріалів у виробництві паперово-картонного паковання для пакування сипкої продукції // Прогресивні напрямки розвитку технологічних комплексів: ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція ТК-2014, 28-30 травня 2014 р.: зб. наук. праць. – Луцьк: Видавництво ЛНТУ, 2014. – С. 60-61.
 • Регей І.І., Угрин Я.М., Млинко О.І. Мінімізація витрат пакувальних матеріалів (на прикладі виготовлення паковання для сипкої продукції) // Упаковка. – 2014. № 4. – С. 38-40.
 • Regey I.I., Mlynko O.I. Minimalizacja wymiarow opakowan produktow sypkich // Opakowanie. – 2014. – № 3. – S. 67-69.
 • Млинко О.І. Картонне паковання для рідкої продукції (обґрунтування раціонального використання пакувального матеріалу) // Упаковка. – 2016. – № 4., – С. 25-27.
 • І.І. Регей, Я.М. Угрин, О.І. Млинко Форма споживчого паковання: економічні та естетичні аспекти // Пакувальна індустрія (полімерна упаковка для продуктів харчування): Матеріали X науково-практичної конференції (20-21 вересня 2016 р., с. Княжичі, Київ. обл., Україна). - ІАЦ "Упаковка", 2016. – С. 73-78.
 • Дурняк Б. В., Регей І. І., Млинко О. І. Паковання з гнучких матеріалів (обгрунтування методики дослідження внутрішнього об"єму) // Наукові записки Української академії друкарства. – 2017. – № 1(54). – C. 13–21.
 • Дурняк Б. В., Млинко О. І., Бегень П. І. Паковання з гнучких пакувальних матеріалів (оптимізація раціонального співвідношення геометричних параметрів) // Додаток до часопису "Упаковка". – 2017. – № 5. – C. 80–85.
 • Дурняк Б. В., Млинко О. І., Бегень П. Паковання з гнучких пакувальних матеріалів (оптимізація раціонального співвідношення геометричних параметрів) // Пакувальна індустрія (технічні рішення в рамках ініціативи Save Food) : матеріали XI науково-практичної конференції. – 2017. – C. 80–85.
 • Регей І. І., Млинко О. І. Обгрунтування раціональних геометричних параметрів пакування з гнучких пакувальних матеріалів // Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників та аспірантів, 27-28 лютого 2018 р: тези доповідей, Львів, УАД. – 2018. – C. 3.
 • Бегень П. І., Радіховський І. А., Млинко О. І. Штанцювальний прес з використанням передачі гвинт-гайка (дослідження кінематичних параметрів натискної плити) // Упаковка. – 2020. – № 1. – С. 44–45.
 • Регей І. І., Книш О. Б., Бегень П. І., Радіховський І. А., Млинко О. І. Привод натискної плити штанцювального преса на базі використання передачі «гвинт-гайка» (методика оцінки складових споживаної потужності) // Наукові записки Української академії друкарства. Технічні науки. Економічні науки. – 2020. – № 1 (60). – С. 98–107.
 • Mlynko Oksana, Musij Roman, Nakonechny Rostyslav. Mathematical modeling and research of optimal cutting of cardboard packaging // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : науковий збірник. – 2021. – Вип. 31. – С. 42–50.
 • Ternytskyi Serhij, Rehei Ivan, Kandiak Nazar, Radikhovskyi Ihor, Mlynko Oksana. Experimental research of paperboard cutting in die cutting press the screw-nut transmission of drive mechanism of a movable pressure plate // Acta Mechanica et Automatica. – 2021. – Vol 15, №3. – P. 122–131.

Авторські свідоцтва і патенти на винаходи:

 • Патент № 81331 України, МПК В 31 B 1/14, B 26 F 1/38. Пристрій для виготовлення розгорток картонного паковання. / Регей І.І. (Укр.), Угрин Я.М. (Укр.), Млинко О.І. (Укр.), – № 200600743; Заявл. 27.01.2006; Опубл. 25.12. 2007. Бюл. № 12. – 2 с.
 • Патент № 86120 України, МПК В 31 B 3/00, B 31 B 1/00. Пристрій для фальцювання розгорток картонного паковання. / Регей І.І. (Укр.), Паньківський Р.Ю. (Укр.), Млинко О.І. (Укр.), – № а200706915; Заявл. 19.06.2007; Опубл. 25.03. 2009. Бюл. № 6. – 2 с.
 • Патент на винахід № 89264 України, МПК F 16 Н 27/00. Пристрій зрівноважування мальтійського механізму / Регей І.І., Млинко О.І., Полюдов О.І.; заявник та власник Укр. академ. друкарства. – № а200804068; заявл. 31.03.2008; опубл. 11.01.2010. Бюл. № 1. – 2 с.
 • Патент на винахід № 90748 України, МПК B 31 В 1/00, B 26 F 1/38. Інструмент пристрою для виготовлення розгорток складної конфігурації по периметру / Регей І.І., Млинко О.І.; заявник та власник Укр. академ. друкарства. – № а200804103; заявл. 01.04.2008; опубл. 25.05.2010. Бюл. № 10. – 3 с.
 • Патент на винахід № 92246 України, МПК B 31 В 1/00, B 26 F 1/38. Пристрій для виготовлення розгорток картонного паковання / Регей І.І., Млинко О.І., Федишин Р.І., заявник та власник Укр. академ. друкарства. – № а200900959; заявл. 09.02.2009; опубл. 11.10.2010. Бюл. № 19. – 3 с.
 • Патент на винахід № 93083 України, МПК B 31 В 1/14. Пристрій для фальцювання розгорток картонного паковання / Регей І.І., Полюдов О.М., Млинко О.І., заявник та власник Укр. академ. друкарства. – № а200813062; заявл. 10.11.2008; опубл. 10.01.2011. Бюл. № 1. – 2 с.
 • Патент на винахід № 97291 України, МПК B31В 3/00, В31В 1/26, В41F 13/00. Пристрій для фальцювання розгорток картонного паковання. [Текст] / І.І. Регей, О.І. Млинко, П.І. Бегень; заявник та власник Патенту Укр. академ. друкарства. – № а201003463 заявл. 25.03.2010; опубл. 25.01.2012. Бюл. № 2. – 2 с.
 • Патент на винахід № 98851 України, МПК В31В 1/16, В26F1/38. Спосіб виготовлення розгорток картонного паковання та пристрій для його реалізації. [Текст] / І.І. Регей, О.Б. Книш, О.І. Млинко, Т.В.Слобода; заявник та власник Патенту Укр. академ. друкарства. – № а201011741 заявл. 04.10.2010; опубл. 25.06.2012. Бюл. № 12. – 4 с.
 • Патент на винахід № 99221 України, МПК В26D 1/34, В26 D 1/10. Пристрій для розрізування стрічки на аркуші з профільованими контурами. [Текст] / І.І. Регей, О.І. Млинко, Ю.В. Ватуляк; заявник та власник Патенту Укр. академ. друкарства. – № а201106836 заявл. 31.05.2011; опубл. 25.07.2012. Бюл. № 14. – 4 с.
 • Патент на винахід № 99356 України, МПК В31В 1/00, В31В 3/00. Спосіб фальцювання та склеювання розгорток картонного паковання та пристрій для його реалізації. [Текст] / І.І. Регей, А.С. Главацький, П.І. Бегень, О.І. Млинко; заявник та власник Патенту Укр. академ. друкарства. – № а201013290 заявл. 08.11.2010; опубл. 10.08.2012. Бюл. № 15. – 2 с.
 • Патент на винахід № 104236 України, МПК B31В 3/00, B31В 1/00. Пристрій для фальцювання розгорток картонного паковання [Текст] / І.І. Регей, П.І. Бегень, О.І. Млинко; заявник та власник Патенту Укр. академ. друкарства. – № а 2012 11467 заявл. 04.10.2012; опубл. 10.01.2014. Бюл. № 1. – 3 с.
 • Патент на винахід № 105269 України, МПК B31В 3/00, B31В 1/00. Пристрій для фальцювання розгорток картонного паковання [Текст] / І.І. Регей, П.І. Бегень, О.І. Млинко; заявник та власник Патенту Укр. академ. друкарства. – № а 2012 09531 заявл. 06.08.2012; опубл. 25.04.2014. Бюл. № 8. – 3 с.


Навчальні посібники:

Методичні розробки:

 • Грилицький М.Д., Думанський О.І., Млинко О.І. Практикум до розділу "Операційне числення" з дисципліни "Диференціальні рівняння та операційне числення": Методичний посібник. — Львів: Вид-во ЛДІНТУ, 2007.- 38 с.
 • Гайвась І.В., Думанський О.І., Млинко О.І. Теорія ймовірностей і математична статистика. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для виконання самостійних робіт для студентів інженерно-технічних та економічних спеціальностей. – Львів: Вид-во ЛДІНТУ, 2008 – 83 с.

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 219

тел./факс: 258-25-40