Методичні розробки Сало Т.М.

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 1. Математичне програмування і дослідження операцій: Завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів економічних спеціальностей // І.О. Бобик, Р.І. Квіт, В.В. Кісілевич, Т.М. Сало та ін. –Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2003. – 28с.
 2. Теорія функцій комплексної змінної. Завдання до розрахунково-графічної роботи // Д.В. Уханська, Р.С. Мусій, О.М.Дудник, Т.М. Сало та ін. –Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2004. – 24 с.
 3. Математична статистика. Методичні вказівки та завдання для графо-розрахункової роботи // М.М. Чип, Х.Т. Дрогомирецька, М.І. Вовк, Т.М. Сало та ін. –Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2004. – 44 с.
 4. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів інженерно-технічних спеціальностей. // Д.В. Уханська, П.П. Костробій, О.М. Дудник, Т.М. Сало та ін. –Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005. – 40 с.
 5. Бацевич О.Ф.,Крупка З.І., Куриляк І.Й., Лазько В.А., Олексів І.Я.,Сало Т.М., Швець Л.П.,Мандзинець І.В., Сорокатий М.І., Жидик У.В. Лінійна алгебра, аналітична геометрія, математичний аналіз та диференціальні рівняння: Методичні вказівки та завдання для контрольних робіт студентів заочної та дистанційної форм навчання спеціальностей «Економіка та підприємництво»,"Менеджмент«.-Серія «Дистанційне навчання» -Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2006.-136 с.
 6. Уханська Д.В., Білонога Д.М., Орищин О.Г., Зеленяк В.М. ,Сало Т.М., Сорокатий М.І., Дорош Л.А. Інтегральне числення.- Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів інженерно-технічних спеціальностей. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2006.-76 с.
 7. Бацевич О.Ф.,Крупка З.І., Бобик І.О., Зеленяк В.М., Сало Т.М., Лозбень В.Л., Мусій Р.С., Тимошенко Н.М., Гіссовська Н.Б., МандзинецьІ.В. Лінійна алгебра,аналітична геометрія, математичний аналіз (частина1). —Завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів стаціонарної форми навчання спеціальностей «Економіка та підприємництво», «Менеджмент». — Львів:Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2006.-64 с.
 8. Веселовська О.В., Білонога Д.М., Вовк М.І., Орищин О.Г., Желізняк Й.Р., Швець Л.П., Клапчук, М.І., Сало Т.М., Дрогомирецька Х.Т.,Гіссовська Н.Б., Квіт Р.І. Вища математика (лінійна алгебра та аналітична геометрія), ч.1. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів архітектурних спеціальностей, — Львів, НУ ЛП, 2010 р.,- 80 стор.
 9. Веселовська О.В., Білонога Д.М., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Квіт Р.І., Орищин О.Г., Рибицька О.М., Сало Т.М., Сухорольський М.А., Желізняк Й.Р., Клапчук М.І. Вища математика (лінійна алгебра та аналітична геометрія), част. 1. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів архітектурних спеціальностей. —Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2012 —80с.
 10. Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Квіт Р.І., Пабирівська Н.В., Рибицька О.М., Сало Т.М., Жидик У.В., Клапчук М.І. Інтегральне числення.Методичні вказівки та індивідуальні завдання до розрахунково-графічної роботи студентів інженерно- технічних спеціальностей. —Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2012 — 48с.
 11. Бобик І.О., Бугрій Н.В., Івасик Г.В., Квіт Р.І., Жидик У.В., Крупка З.І., Мохонько А.З., Мусій Р.С., Олексів І.Я., Пабирівська Н.В., Сало Т.М., Сухорольський М.А. Математичне програмування. Дослідження операцій.Методичні вказівки та індивідуальні завдання до розрахунково-графічної роботи студентів економічних спеціальностей. —Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2012 — 72с.
 12. Веселовська О.В., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Крупка З.І., Олексів І.Я., Пабирівська Н.В., Рибицька О.М., Сало Т.М., Слюсарчук О.З., Чип М.М. Математична статистика. Методичні вказівки та завдання з дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика" – Львів, Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2014. – 64 c.
 13. І.В. Андрусяк, Д.М. Білонога, О. Я. Бродяк, І.П. Кшановський, О. М. М’яус, Т.М. Сало , М.І. Сорокатий Лінійна алгебра та аналітична геометрія: Завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів інженерно-технічних спеціальностей – Львів, Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2014. – 96 c.
 14. Математична статистика. Методичні вказівки та завдання для розрахунково-графічної роботи// Укл.: О.В. Веселовська, М.І. Вовк, Х.Т. Дрогомирецька, З.І. Крупка, І.Я. Олексів, Н.В. Пабирівська, О.М. Рибицька, Т.М. Сало, О.З. Слюсарчук, М.М.Чип. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 64 с.
 15. Електронний навчально-методичний комплекс «Вища математика, ч.1» для студентів спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровні технології» // Укл.: Слюсарчук О.З., Квіт Р.І., Сало Т.М. – http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=8725 – E41-143-54/2015 від 18.03.2015 р.
 16. Електронний навчально-методичний комплекс «Вища математика, ч.1» для студентів спеціальності «Електромеханіка» // Укл.: Слюсарчук О.З., Квіт Р.І., Сало Т.М. – http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13078 – E41-143-53/2015 від 18.03.2015 р.
 17. Електронний навчально-методичний комплекс «Вища математика, ч.2» для студентів спеціальності «Електромеханіка» // Укл.: Слюсарчук О.З., Квіт Р.І., Сало Т.М. – http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13125 – E41-143-89/2015 від 21.12.2015 р.
 18. Електронний навчально-методичний комплекс «Вища математика, ч.1» для студентів спеціальності «Автомобільний транспорт» // Укл.: Сало Т.М., Квіт Р.І., Слюсарчук О.З.http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13658 – E41-143-95/2016 від 11.02.2016 р.
 19. Мохонько А.З., Олексів І.Я., Квіт Р.І., Сало Т.М., Коляса Л.І. Диференціальне числення Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів спеціальності «Будівництво та інженерія довкілля» – Львів, Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2017. – c. 68.