Марчук Михайло Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Марчук Михайло Володимирович
Images.jpg
д.ф-м.н., професор
Дата народження 21 листопада 1956 року
Місце народження с.Борисів Ізяславського району Хмельницької області
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет ім. Івана Франка
Дата закінчення 1979 р.
Спеціальність « прикладна математика і механіка»
Галузь наукових інтересів Розробка математичних моделей та аналітико-числових методів дослідження і оптимізації механічної поведінки тіл з урахуванням впливу полів різної фізичної природи та дефектів
Науковий ступінь доктор фізико-математичних наук
Науковий керівник доктор фізико-математичних наук, професор Осадчук Василь Антонович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2007р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2009р.
Поточне місце роботи кафедра захисту інформації, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Марчук Михайло Володимирович — доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу механіки тонкостінних елементів конструкцій Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, професор кафедри захисту інформації, Інституту комп’ютерних технологій,автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка» (штатний сумісник).

Загальні відомості

Народився 21 листопада 1956 року в селі Борисів Ізяславського району Хмельницької області.

1974 року закінчив Борисівську середню школу.

У 1974 році поступив на механіко-математичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка.

1979 року закінчив з відзнакою факультет прикладної математики і механіки цього ж університету.

З 1979 року по даний час працює в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, де пройшов шлях від інженера до завідувача відділу механіки тонкостінних елементів конструкцій.

У цьому Інституті в 1979 — 1983 рр. навчався в аспірантурі без відриву від виробництва.

1984 року захистив кандидатську дисертацію.

2007 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук.

Тема дисертації: Напруженно-деформований стан і коливання композитних оболонок і пластин із ідеальним та недосконалим контактом шарів[Текст] : дис. д-ра фіз.-мат. наук: 01.02.04 / Марчук Михайло Володимирович; Нац. акад. наук України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С.Підстригача. — Л., 2007. — 297 арк. — Бібліогр.: арк. 261-297.

Науковий консультант – доктор фізико-математичних наук,професор Осадчук Василь Антонович, Національний університет «Львівська політехніка»

З 1991 року по даний час очолює профспілкову організацію згаданого Інституту і з 1993 року є членом Центрального Комітету профспілки працівників Національної академії наук України.

Педагогічна діяльність

З 2009 року — професор кафедри математичних методів в економіці Львівської державної фінансової академії (штатний сумісник), де читає курс лекцій з дисципліни «Фінансова математика».

З 2012 року — професор кафедри захисту інформації Національного університету «Львівська політехніка» (штатний сумісник), де читає курси лекцій з дисциплін «Комп'ютерна обробка інформації», «Методи та засоби захисту інформації в комп'ютерних мережах».

Наукова діяльність

Напрями наукової діяльності

 • Розробка математичних моделей та аналітико-числових методів дослідження і оптимізації механічної поведінки тіл з урахуванням впливу поліврізної фізичної природи та дефектів
 • Розробка чисельних, чисельно-аналітичних методів та алгоритмів обчислювальної математики, розв’язування науково-технічних,фундаментальних і прикладних проблем
 • Розробка обчислювальних алгоритмів і процедур з метою вирішення практичних задач міждисциплінарного характеру для застосувань, що належать до науково-технічної та соціально-економічної сфер діяльності людини.
 • Методи розрахунку та дослідження напружено-деформованого стану, у тому числі при наявності дефектів різного походження
 • Науково обґрунтовані методи оцінки технічного стану та залишкового ресурсу конструкцій тривалої експлуатації
 • Механіка композитних матеріалів, включаючи нанокомпозити
 • Механіка взаємодії полів різного походження в матеріалах і елементах конструкцій
 • Некласичні проблеми механіки тонкостінних систем (пластини та оболонки)
 • Коливання механічних систем та хвильові процеси.
 • Динаміка, стійкість і оптимізація взаємодіючих дискретно-континуальних механічних систем

Вибрані публікації

 1. Шмойлов В. И., Марчук М. В., Тучапский Р. И. Непрерывные цепные дроби и некоторые их применения. — Львов: Меркатор, 2003. — с.
 2. Марчук М. В., Хомяк Н. Н. К решению задачи о напряженном состоянии слоистых сферических оболочек по уточненной теории на основе смешанного метода конечных элементов //Прикл. механика. — № 12. — С. 94.
 3. Pakosh V., Marchuk М. Approximate solution of dynamicproblems for rectangular composite plates // Еngineering Transactions. —45, No. 3-4. — Р. 463.
 4. Марчук М. В.Нелінійне деформування і коливання податливих трансверсальним деформаціям зсуву та стиснення пластин і оболонок // Машинознавство. —5. —№ 10. — С. 9–14.
 5. Marchuk M., Pakosh V., Lesyk O., Hurayewska I. Influence of Pliability to Transversal Deformationsof Shear and Compression on Correlation Frequency from Amplitude for NonlinearOscillations of Composite Plates // Vibrations in Physical Systems. — 2006. — Vol. XXII. — P. 251.
 6. Пелех Б. Л., Марчук М. В., Когут И. С., Незбрицкий М. И., Шеруда С. Д., Мачуга С. А., Тушницкий О. П. Штанга опрыскивателя // А.с. СССР № 1419651. — Открытия.Изобретения. — № 32. — С. 28.
 7. Когут И. С., Марчук М. В. Стержневой элемент // А.с. СССР № 1689710. —О ткрытия. Изобретения. — № 41. — C. 135.
 8. Когут І. С., Марчук М. В., Якімов Ф. П. Дослідження міцності адгезійних з’єднань трубопроводу //Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій. — Львів: Каменяр, 2005. — Вип. 6. — С. 690.
 9. Marchuk М., Khomyak M., Pakosh V., Tuchapskyj R. Hibrid Sheme of Finite ElementMethod in the Problems of Calculation of Layered Shells and Plates with Regardfor Possibility of Weakening or Breaking the Interlayer Contacts // Proc. ofthe Fourteenth U.S. National Congress of Theoretical and Applied Mechanics(USNCTAM 14), June 23—, 2002, Blacksburg, Virginia. USA. — http://www.esm.vt.edu/usncam14.
 10. Кушнір Р. М., Марчук М. В., Осадчук В. А. Нелінійні задачі статики і динаміки податливих трансверсальним деформаціям зсуву та стиснення пластин і оболонок // Актуальные проблемы механики деформируемого твердого тела. — Донецьк: Юго-Восток, 2006. — С.238.
 11. Marchuk М. V. Generalized nonlinear theory of shells and plates applicable forcontact load problems // Сучасні проблеми механіки і математики (до. 70-річчя від дня народж. акад. Я. С. Підстригача). — Львів, 1998. — С. 163.
 12. Marchuk М., Pakosh V., Maksymuk O. Nonlinear Oscillations Pliable to ShearTransversal Deformations and Compression of Composite Plates // Vibrations inPhysical Systems: Abstract and Invited Lecture. — Poznaс, 2002. — P. 71.

Джерела

Докт. Дисертація Марчук Михайло Володимирович

Марчук Михайло Володимирович

Контакти

вул. Кн. Романа 1, 79013, Львів; 19-й корпус, кімната 204

тел.: +38(032)235-77-49; +38(032) 235-74-77

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача

Відділ механіки тонкостінних елементів конструкцій; тел.: +380322635370

Email: marchuk@iapmm.lviv.ua]